Google legt de keuze om Android-werkprofielen te gebruiken bij de werknemer zelf

Android werkprofielen

De keuze om werkprofielen van Android in te stellen werd tot nu toe altijd bij de IT-afdeling van een bedrijf gelegd. Google gaat daar verandering in brengen en werknemers zelf laten beslissen om werkprofielen al dan niet te gebruiken. 

Werkprofielen van Android zorgt dat werknemers hun werkapplicaties en -gegevens gescheiden houden van het persoonlijke. Dat maakt het mogelijk om op één toestel te werken voor zowel werk als privé. 

Werknemers krijgen de keuze

Aan werknemers werd nooit de keuze gegeven om werkprofielen in te schakelen. Deze keuze was altijd weggelegd voor het IT-departement. Google gaat door nu verandering in brengen. 

“Voorheen was het werkprofiel alleen beschikbaar op beheerde apparaten. Nu zijn we van plan om dezelfde voordelen van het werkprofiel ook te bieden aan onbeheerde gebruikers met een zakelijke identiteit”, deelt Google in een blog

“Dit zal uiteindelijk iedereen die Android voor zakelijke doeleinden gebruikt in staat stellen om werk- en persoonlijke-apps in één interface te scheiden en alle werkgerelateerde apps met één klik te pauzeren.”

Google maakt bekend dat Google Workspace-gebruikers de aanpassing volgend jaar mogen verwachten. Daarna bekijkt het bedrijf naar welke gebruikers de verandering verder wordt uitgerold.  

Nood aan verandering 

Sinds de pandemie zijn elektronische apparaten een belangrijk communicatiemiddel geworden om ook met collega’s te kunnen vergaderen. Bedrijven spelen hier nu op in door beide kanten in één smartphone te combineren. Cisco kondigde onlangs nog aan een systeem uit te rollen waardoor werknemers eveneens privé en werk in één toestel kunnen onderbrengen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home