AWS veroverde de wereld, maar België nog niet: hoe komt dat?

aws

AWS mag zich wereldwijd de koning van de publieke cloud noemen, maar de Belgische kroon blijft voorlopig nog buiten bereik. Microsoft is heer en meester in het Belgische IT-landschap. Kan AWS daar verandering in brengen?

AWS trok tijdens zijn jaarlijkse hoogmis re:Invent in Las Vegas alle registers open. 50.000 mensen vanuit alle hoeken van de wereld woonden de conferentie bij en vier dagen lang regende het de ene aankondiging na de andere. De conferentie moest de globale dominantie van AWS, die de concurrentie maar al te gretig probeert weg te knabbelen, in de verf zetten. Synergy Research Group schat het totale marktaandeel van Amazon op 32 procent. Microsoft kan nog enigszins aanklampen met 23 procent, Google Cloud volgt al op ruime achterstand (10%).

Eén landje stribbelt echter tegen. Zoals ene Julius Caesar zich vele eeuwen geleden de tanden stukbeet op de Belgen, heeft ook AWS alle moeite om de Belgische IT-industrie te veroveren. Recente marktcijfers voor België zijn schaars, dus baseren we ons op een eigen rondvraag bij ITdaily-lezers. 57 procent van de deelnemers antwoordde clouddiensten af te nemen bij Microsoft Azure, tegenover zeventien procent van AWS.

Die cijfers verbazen Hendrik Albrecht niet. Als Business Development Manager bij De Cronos Groep begeleidt hij Belgische bedrijven die de sprong naar de AWS-cloud willen maken. “België is historisch gezien een ‘Microsoft-land’, daar zijn we eerder uitzonderlijk in. Enkel in Denemarken zijn de verhoudingen nog zo uitdrukkelijk in het voordeel van Microsoft.”

SaaS-koning Microsoft

Albrecht wil de krachtverhoudingen wel enigszins nuanceren. “De marktcijfers hangen ook af van wat je onder de noemer ‘cloud’ verstaat. Cloud is een ruim begrip dat uit meerdere lagen bestaat: je hebt IaaS, SaaS, PaaS, … Kijken we bijvoorbeeld naar enkel het IaaS-segment, dan heeft AWS een marktaandeel van 43 procent in België tegenover 25 procent voor Microsoft.”

Microsoft wint de strijd vooral in het ‘bovenste’ segment van de cloud: software. “Microsoft heeft de markt naar zich toe weten trekken met het Office 365-aanbod. Zoiets heeft AWS simpelweg niet. Maar er zijn wel degelijk ook grote SaaS-platformen die op AWS-infrastructuur draaien. Denk maar aan Salesforce.”

België is een ‘Microsoft-land’. Microsoft heeft de markt naar zich toe weten trekken met Office 365. Zoiets heeft AWS niet.

Hendrik Albrecht, Business Development Manager, De Cronos Groep

Lokale datacenters

Ook al is België maar een klein land, het moet voor AWS toch steken dat Microsoft Azure het er waar dan ook ter wereld beter doet dan zij. De publieke cloud is een marktsegment dat AWS immers zelf heeft uitgevonden. “AWS begon als eerste in 2006 met het aanbieden van publieke clouddiensten, de focus lag van in het begin op cloud”, zegt Albrecht. “Microsoft moest de omgekeerde beweging maken en vanuit on-premise diensten koppelen naar Azure. Hierdoor heeft AWS enkele jaren voorsprong opgebouwd en dat maakt dat het ook vandaag nog de grootste provider is.”

Tijdens re:Invent pakte CEO Adam Selipsky maar al te graag uit met cijfers over het hoge aantal Availability Zones dat de AWS-cloud telt. Ironisch genoeg heeft AWS zich in België net op snelheid laten pakken door de concurrentie. AWS heeft ons land lange tijd te stiefmoederlijk behandeld: bedrijven die AWS wilden gebruiken moesten hun data maar in Londen, Frankfurt of Parijs onderbrengen. Google begreep sneller dat lokale aanwezigheid wel degelijk een belangrijk verkoopargument is en bouwde al verschillende datacenters in België (en blijft die uitbreiden), een voorbeeld dat Microsoft inmiddels heeft opgevolgd. De technologiegeschiedenis leert ons dat de first mover niet altijd als eerste over de finish komt, maar in de competitieve cloudindustrie helpt elk beetje voorsprong dat je kan pakken.

Ook Albrecht beaamt dat AWS niet langer zal kunnen uitblijven met eigen datacenter(s) in ons land. “Er is een race naar lokale présence aan de gang tussen de grote cloudproviders. We merken ook dat klanten hier gevoelig aan zijn. Door steeds strengere regulering rond data is er meer vraag bij klanten om die zo lokaal mogelijk te houden.”

Dat eerste Belgische AWS-datacenter zal er niet van vandaag op morgen al staan, gaat Albrecht verder. “AWS hanteert een andere aanpak inzake datacenters en wil volledige eigenaar zijn van de infrastructuur, tot op elke kabel die wordt gelegd. Ik ben er zeker van dat andere providers hun contracten zeer goed zullen onderhandeld hebben, maar AWS kiest ervoor om volledig onafhankelijk te zijn van externe partijen.”

Tot die tijd probeert AWS zijn fysieke afwezigheid virtueel te compenseren. De provider lanceerde dit jaar een soevereine clouddienst, gerund vanuit Duitsland, en Dedicated Local Zones om te verzekeren dat data blijven waar de klant dat wenst. Een stap in de goede richting, vindt Albrecht. “Dit is een eerste grote beweging van AWS om zich meer lokaal te verankeren. Als AWS-partner hebben wij aangegeven dat we interesse hebben om dat aanbod hier mee uit te bouwen. Maar ook daarvoor zal eigen AWS-infrastructuur belangrijk zijn om klanten te bedienen die hun data binnen België willen houden.”

Van ontwikkeling naar productiviteit

AWS kan met of zonder lokaal datacenter altijd teren op zijn sterke punten. Albrecht somt er enkele voor ons op. “Security is altijd al een prime directive geweest voor AWS. Maar AWS onderscheidt zich ook door zijn ruime aanbod aan eigen diensten en meer en betere integraties met externe software. Bovendien heeft AWS zijn prijzen al heel vaak laten zakken, waar Microsoft de tarieven van Office en Azure meermaals heeft opgetrokken.”

Het ruime aanbod is geen overdrijving. Kijken we alleen al maar naar databasediensten, dan tellen we er meer dan vijftien. AWS is van mening dat er een oplossing bestaat voor elk probleem, maar niet één oplossing voor elk probleem. “Er zijn heel veel tools beschikbaar die op verschillende typen data afgestemd zijn. Het viel mij op dat er dit jaar tijdens re:Invent heel veel productaankondigingen gedaan zijn, naar mijn gevoel meer dan de vorige edities”, merkt Albrecht op.

lees ook

AWS legt tijdens re:Invent zijn troefkaarten op tafel

De wildgroei aan tools en oplossingen kan in beide richtingen werken voor AWS. Wie het ecosysteem kent, zal zich verlekkeren aan de uitgebreide menukaart die hij of zij krijgt voorgeschoteld, terwijl de minder ervaren AWS-programmeur niet weet waar beginnen. “AWS heeft de voorbije jaren wel flink geïnvesteerd in het gebruikers eenvoudiger te maken”, heeft Albrecht daarop te zeggen.

“Vroeger lag de focus vooral op programmeren in de cloud. Met de introductie van onder meer CodeWhisperer is dat verschoven naar productiviteit. De aankondiging van Amazon Q gaat hier een stap verder en moet AI nog dieper verankeren in het leven van de organisatie én het individu. Ik vind het fascinerend dat de integratie van AI zo snel vooruit gaat in alle lagen van een organisatie.”

De toekomst is multicloud, maar nog niet in België

Albrecht leidt binnen De Cronos Groep de samenwerking met AWS, maar de Belgische IT-dienstverlener houdt er ook goede banden op na met Microsoft en Google Cloud. Over het partnership met Microsoft brachten we in juni nog een uitgebreid dubbelinterview. “Als professionele IT-dienstverlener kunnen we niet anders. De toekomst van IT is de multicloud. Het is daarom voor ons van belang om een significante lokale partner voor alle grote vendoren te zijn”, legt Albrecht uit.

lees ook

Microsoft en De Cronos Groep zijn twee handen op één buik: “Nieuwe technologieën tastbaar maken”

Toch lijken Belgische bedrijven het gedachtegoed van een multicloud nog niet omarmd te hebben. Bij onze rondvraag gaf amper één op de tien aan de diensten van meerdere providers te combineren. “In Scandinavië bijvoorbeeld staat de adoptie van multicloud al veel verder. Daar is het al lang geen uitzondering meer dat bedrijven met twee providers of zelfs ‘de grote drie’ werken en workload per workload bekijken wat ze waar willen draaien. In België lijken we nog wat schrik te hebben voor deze werkwijze. Belgische bedrijven hebben de neiging verknocht te zijn aan één vaste cloudprovider.”

Springt de Belgische IT-industrie straks ook mee op de multicloudtrein, dan kan dat de kaarten herschikken en AWS een opening geven om terug in te lopen op Microsoft. De huidige verhoudingen zijn dan ook zeker nog niet in steen gebeiteld. De grote providers zullen daarentegen wel moeten leren om de koek onder elkaar te verdelen.

Belgische bedrijven hebben nog wat schrik van een multicloud. We hebben de neiging verknocht te zijn aan één vaste provider.

Hendrik Albrecht, Business Development Manager, De Cronos Groep

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home