Minister Dalle: “2022 moet en zal het jaar van 5G zijn”

Op de opening van het 5G-lab van Orange in Antwerpen stelt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) dat 2022 het jaar van 5G wordt. De technologie moet Vlaanderen op de kaart zetten als innovatieregio, al is het net de politiek die de innovatie momenteel vertraagt.

“2022 moét en zal het jaar van 5G in België en Vlaanderen zijn.” Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), grijpt de opening van het 5G-lab van Orange in Antwerpen aan om de Vlaamse ambitie voor de technologie in de verf te zetten.

Vraag om hulp

Hij reageert in zijn toespraak op het pleidooi van Johan Deschuyffeleer, voorzitter van de raad van bestuur van Orange Belgium. Die maakte duidelijk dat Orange klaar is voor een commerciële lancering van 5G en keek Dalle recht aan bij zijn vraag om hulp: “We moeten vooruit, help ons alsjeblieft om [de 5G-veiling] op orde te brengen, zodat we kunnen investeren.”

lees ook

Orange omarmt Vlaamse industrie met opening Antwerps 5G Lab

Dalle erkent de politieke verantwoordelijkheid en geeft aan dat Vlaanderen een voortrekkersrol wil nemen. Hij hoopt op een doorbraak in november zodat de veiling om 5G-spectrum in 2022 kan plaatsvinden. “Digitalisering is één van de topprioriteiten voor het Vlaamse relanceplan”, aldus de minister. “5G is daar een katalysator in.”

Kibbelen om centen

De aanwezigheid van minister Dalle tijdens de opening van het 5G-labo staat symbool voor de positie van Vlaanderen in het probleemdossier. Ons land sukkelt al sinds 2019 met de veiling. Probleem is de verdeling van de opbrengst. Operatoren bieden op spectrum en die opbrengst wordt verdeeld onder de regio’s en de federale overheid. Vlaanderen eist echter een groter deel van de koek, omdat het vindt dat 5G een technologie is die onlosmakelijk verbonden is aan media: een Vlaamse bevoegdheid.

De verschillende regeringen weigeren de veiling te organiseren voor de verdeelsleutel bekend is, ook al zouden ze het geld in theorie op een afzonderlijke rekening kunnen parkeren en de verdeling achteraf uitvechten.

Dalle bevestigt tegelijkertijd wel dat 5G essentieel is voor bedrijven. Hij lauwert de aanwezigheid van grote organisaties in de Antwerpse haven die het mogelijk maken om complexe industriële gebruikscasussen in Vlaanderen te valideren. “Vlaanderen demonstreert dat het sterke bedrijven ter beschikking heeft om dergelijk gebruik te onderzoeken.”

Het jaar van 5G

Om van 2022 het jaar van 5G te maken, is er nog heel wat werk aan de winkel. Alles begint bij de organisatie van de 5G-veiling. De vertraging daarvan is voor honderd procent het gevolg van politiek gekibbel. Zodra het spectrum verdeeld is, kunnen operatoren investeren in een 5G-netwerk en kunnen bedrijven de technologie op grote schaal benutten. Wanneer het netwerk er staat, kan de innovatie echt beginnen.

We vragen ons naar aanleiding van de passage van de minister af wat Vlaanderen precies verstaat onder het jaar van 5G. Neemt de regering genoegen met de organisatie van de veiling met drie jaar vertraging? Of zullen we ook bredere innovatie in het wild zien, buiten de testopstelling van Orange in de haven?

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home