EU- en VS-regels zitten elkaar in de weg voor verder akkoord over datatransfers

European,Union,Data,Protection,(gdpr),Bits,And,Bytes,In,Ripple

Het officiële akkoord over trans-Atlantische datatransfers staat nog niet op papier. Voor het zover is, zal het akkoord aan Europese en Amerikaanse wetgeving afgetoetst moeten worden.  

De Europese Unie en de Verenigde Staten bereikten eind vorige maand een principieel akkoord over de datatransfers tussen beide continenten. De weg naar gegevensoverdracht ligt daarmee open, al zijn er nog wat hindernissen te overwinnen voor het akkoord werkelijk tot stand komt.

Op het moment van akkoord, bleven verdere details achterwege. Vorige week publiceerde het Europese Comité voor gegevensbescherming (EDPB) een verklaring waarin werd aangegeven waar de focus op zal liggen om tot een akkoord te komen.

“De EDPB zal bijzondere aandacht besteden aan de manier waarop dit politieke akkoord wordt vertaald in concrete wetgevingsvoorstellen.” Dat is voor de wetgeving ook belangrijk aangezien twee eerdere overeenkomsten al werden vernietigd.

lees ook

Meta schrapt mogelijk Facebook en Instagram in Europa door strikte privacyregels

Aandachtspunten

“De EDPB zal met name analyseren of het verzamelen van persoonsgegevens voor nationale veiligheidsdoeleinden beperkt is tot wat strikt noodzakelijk en evenredig is.”

“Daarnaast zal de EDPB onderzoeken hoe het aangekondigde onafhankelijke verhaalmechanisme het recht van personen uit de EER (Europese Economische Ruimte) op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces respecteert. Meer in het bijzonder zal de EDPB onderzoeken of een nieuwe autoriteit die deel uitmaakt van dit mechanisme, toegang heeft tot relevante informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, bij de uitoefening van zijn opdracht en of hij besluiten kan nemen die bindend zijn voor de inlichtingendiensten. De EDPB zal ook nagaan of er een rechtsmiddel bestaat tegen de beslissingen van deze autoriteit of het nalaten ervan.”

Verschillende belangen

Hoe de EDPB de valkuilen aanpakt waar de vorige akkoorden op sneuvelden, blijft onduidelijk. Het surveillanceprogramma van de VS bestaat namelijk nog steeds en dat in overeenstemming krijgen met een set van Europese regels die net de burger beschermen, zal onvermijdelijk een uitdaging blijven.

EU-burgers moeten bovendien de kans krijgen zichzelf te verweren wanneer zij denken dat Amerikaanse diensten hun ten onrechte in de gaten hielden. Om een klacht te kunnen indienen, is informatie en medewerking van de Amerikaanse overheid nodig. Daar wringt het schoentje want in de VS worden momenteel regels ingesteld om het verkrijgen van dat bewijsmateriaal te bemoeilijken.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home