AWS legt tijdens re:Invent zijn troefkaarten op tafel

Pokeren met AI als inzet

adam selipsky aws
Bron: AWS

AWS bespaart dit jaar kost noch moeite tijdens zijn jaarlijkse re:Invent-beurs. De cloudprovider wil er geen twijfel over laten bestaan dat het de grootste cloud heeft, in alle betekenissen van het woord. Scoort AWS een royal flush?

AWS re:Invent is al jarenlang de hoogmis voor wie het reilen en zeilen van de cloudprovider volgt. Dat AWS een groot bereik heeft in de globale IT-industrie, wordt ons meteen duidelijk op de beursvloer. Maar liefst 50.000 mensen zijn van over alle uithoeken van de wereld ingevlogen naar het extravagante Las Vegas. Het is over de koppen lopen en wie zijn of haar stoeltje niet tijdig reserveert voor eender welke sessie, loopt het risico er niet meer bij te geraken.

Moederbedrijf Amazon is ooit all-in gegaan aan de pokertafel met AWS, blikt CEO Adam Selipsky terug in zijn keynote. “Het uitbouwen van de infrastructuur heeft vele jaren en geld gekost.” In 2006 stortte het zich onder impuls van Andy Jassy, inmiddels gepromoveerd tot keizer van het hele Amazon-imperium, op een toen nog gloednieuwe business: cloud computing.

Anno 2023 bestaat er geen twijfel over dat die gok goed uitgepakt heeft. Met een omzet die in het laatste kwartaal aandikte tot 23 miljard dollar en een globaal marktaandeel van meer dan dertig procent, mag AWS zich vandaag de koning van de publieke cloud noemen (al blijft de Belgische kroon voorlopig ruim buiten bereik). Maar de wereld verandert snel en dus moet het bedrijf zijn troon vurig blijven verdedigen. Ook tijdens Re:Invent laat de concurrentie zich gelden: Google Cloud pakt zonder schaamte de Sphere, die vlak naast de ingang van de conferentiezaal ligt, in met metershoge advertenties. Aan AWS om daar op de beursvloer een gepast antwoord op te verzinnen.

Hoe minder servers, hoe beter

De debatten worden op maandagavond geopend door Peter DeSantis. Die overziet alles wat met Utility Computing te maken heeft bij AWS. DeSantis wil er geen saaie presentatie, maar een gezellige toogbabbel van maken en dus wordt er zowaar bier uitgedeeld tijdens de keynote. Als Belgen zijn we blij dat het aanbod naast Heineken ook Stella Artois bevat.

DeSantis spreekt over waar het bij AWS al sinds de begindagen om gaat: het afbreken van on-prem-servers bij bedrijven. Er wordt een reeks nieuwe aankondigingen gedaan binnen het ‘serverless computing’-aanbod. Serverloze IT moet tot voorbij de database reiken, vindt AWS.

“De juiste hoeveelheid cache vinden is heel moeilijk omdat dit nauw verbonden is met de server. Zowel te veel als te weinig cache is niet goed”, zegt DeSantis. AWS kondigt daarom een serverloze component binnen Elasticache aan. Maar AWS kijkt ook naar het data warehouse met Redshift. “In data warehouses worden grote hoeveelheden data opgeslagen. Dit gebeurde traditioneel in grote servers. Met Redshift zorgen we ervoor dat je geen phd meer nodig hebt in serverbeheer.” Voeg daar nog een vleugje AI aan toe om dataquery’s efficiënter te schalen en “datawetenschapper Dave kan je weekend niet meer verpesten met zware verzoeken op vrijdagmiddag”, dixit DeSantis.

Stabiele hand

Toch moet ook AWS ervaren dat bedrijven anders naar de cloud beginnen kijken. Clouduitgaven blijven dan wel onherroepelijk stijgen, maar bedrijven tekenen liever niet meer all-in op de diensten van één provider. Nu zien bedrijven meer heil in een multicloud en splitsen ze workloads op bij AWS en diens concurrenten. Nieuwe spelers in de cloudindustrie zoals Dell, HPE en Nutanix gaan nog een stap verder en zeggen tegen bedrijven dat fysieke servers nog wel degelijk nut hebben, in combinatie met publieke cloud.

Niemand minder dan Amazon-‘vedette’ Werner Vogels wordt daarom op de laatste dag op het podium gezet om de voordelen van serverless computing nog eens op te sommen. Vogels weet als geen ander welke gevoelige snaar hij daarvoor moet raken: “Kost is een non-functionele vereiste voor IT-architectuur. Dit staat voor ons op gelijke voet met security: hier mag je geen afwegingen op maken. Je moet kosten balanceren tegenover de inkomsten om harmonie tussen business en technologie te creëren. Architectuur moet kunnen evolueren zonder impact te hebben op hoe klanten je technologie gebruiken. De cloud neemt alle beperkingen van fysieke servers weg”.

Wie zijn kosten wil verlagen, moet die natuurlijk eerst kennen. “Ongeobserveerde systemen leiden tot onvoorziene kosten en vermindering van returns”, gaat Vogels verder. Na meten volgt dan optimaliseren. Vogels roept het publiek op om ‘digitaal afval’ te verminderen: “Wat je niet gebruikt, moet je niet houden.” Hij verwijst ook naar een iconische quote van IT-legende Grace Hopper: “We hebben het altijd zo gedaan is één van de gevaarlijkste uitspraken”.

Hybride cloud hoeft ook geen bedreiging te zijn voor AWS, horen we van Tom Soderstrom, Enterprise Strategist. “Negentig procent van alle workloads draait vandaag nog steeds on-prem. Het feit dat hybride cloud groeit, betekent dus net een groei van de publieke cloud. In de praktijk maken veel bedrijven de fout om dezelfde applicatie in meerdere clouds te willen draaien. Zo deel je ook de beveiliging op. Je moet goed kiezen waar je welke applicatie wilt draaien. Geloof me maar, ik ben al sinds 2008 met cloud bezig toen ik nog bij NASA actief was, ik heb ze allemaal geprobeerd. AWS wil klanten een ‘stabiel hand’ bieden om hun multicloud te besturen.”

Kost is een non-functionele vereiste voor IT. Dit staat voor ons op gelijke voet met security: hier mag je geen afwegingen op maken.

Werner Vogels, CTO Amazon

AI in drie lagen

Uiteraard is ook generatieve AI een rode draad doorheen het evenement. AWS grijpt de kans ten volle om te laten zien dat het als grootste cloudprovider de trend omarmt. Meer dan tweehonderd technische sessies kleuren het programma van re:Invent, maar ook tijdens de algemene sessies gaat het voortdurend over (generatieve) AI.

Selipsky roept niemand minder dan Nvidia-CEO Jensen Huang op het podium, tegenwoordig een graag geziene gast op conferenties. Dat Nvidia bijna gelijktijdig present tekent bij AWS in Las Vegas en bij HPE in Barcelona, toont aan hoe belangrijk de GPU-fabrikant geworden is. Ook de uitnodiging van Anthropic-CEO Dario Amodei is tactisch gekozen. AWS en Google trekken beiden aan de mouw van Anthropic en AWS wil tonen dat het de geliefkoosde cloudpartner is.

Swami Sivasubramanian, AI- en data-expert bij AWS, spreekt over een ‘symbiotische relatie’ tussen AI en de mens die aan het ontbolsteren is. “Samenwerking tussen verschillende soorten zorgt voor een relatie die blijft duren. In plaats van AI spreek ik liever over IA: Intelligence Augmentation. Data, AI en mensen maken elkaar creatiever. Menselijke input blijft daarbij essentieel: mensen leiden de ontwikkeling.”

Verder in zijn presentatie toont Sivasubramanian een schema dat de ‘doorsnede’ van generatieve AI weergeeft. Generatieve AI bestaat uit drie lagen: infrastructuur, modellen en applicaties, die AWS als één geïntegreerde stack aanbiedt. De onderste laag, infrastructuur, bestaat uit gespecialiseerde hardware om AI-modellen te laten draaien. Dat verklaart meteen ook waarom AWS Nvidia het hof maakt, maar het bedrijf maakt met Graviton en Trainium ook zijn eigen chips.

Een rij hoger op de ladder staan de modellen. Dit is voor AWS een belangrijk niveau. Het bedrijf lanceerde eerder dit jaar Bedrock om klanten toegang te geven tot modellen uit eigen huis, maar ook die van externe partijen. Die keuze aanbieden is belangrijk, vindt Sivasubramanian: “Er bestaat niet één model om allen te regeren”, verwijst hij naar een gekende boeken- en filmreeks. Dat verklaart dan weer waarom Anthropic mee op de VIP-lijst staat.

“Drie zaken zijn voor ons belangrijk: de klant keuze geven, het hem zo eenvoudig mogelijk maken en hem controle laten behouden over de data”, zegt Phil Le-Brun, Enterprise Strategist. “Al die lagen zijn toegankelijk via de cloud. Afhankelijk van je skillslevels zal je op een ander niveau in de stack werken. AI heeft het potentieel om elke industrie om te vormen: we mogen skills ons niet laten tegenhouden.”

lees ook

AWS schakelt een versnelling hoger, maar kruipt niet noodzakelijk zelf achter het stuur

Uit de schaduw van ChatGPT

De bovenste laag bestaat uit applicaties. AWS heeft tot heden ontwikkelaars die vooral zelf willen laten bouwen en daardoor ontbrak het aan die ene applicatie waar iedereen het aan de toog over heeft. Die meent AWS nu gevonden te hebben met Amazon Q, met groot enthousiasme aangekondigd door Selipsky. De CEO zegt dat zeventien jaar aan kennis en ervaring met AI samenkomt in Q.

Amazon Q is volgens de woorden van Selipsky een expert in vele domeinen. De oplossing gidst ontwikkelaars door de AWS-cloud om hen de juiste tools te helpen vinden, maar kan ook ingezet worden voor business intelligence, klantenservice en meer. “Amazon Q zit daar waar jij werkt”, vat Selipsky het samen. De tool werkt volgens een vraag/antwoord-principe zodat je je vragen in natuurlijke taal kan stellen.

Komt dit je bekend voor? Je bent zeker niet de eerste en enige die nu aan ChatGPT denkt. Dat Amazon Q bijna dag op dag een jaar na de grote doorbraak wordt aangekondigd, heeft weinig weg van toevallige timing. De vergelijking met OpenAI wordt pas helemaal onvermijdelijk wanneer een dag na Q ook nog eens een Titan-beeldgenerator volgt die menigen aan Dall-E doet denken.

lees ook

1 jaar ChatGPT: ongeziene hype, ongeziene winst en een ongeziene soap achter de schermen

Le-Brun wikt en weegt zijn woorden grondig wanneer een verwijzing naar de concurrentie valt. “Tests met CodeWhisperer toonden al dat AI de productiviteit van mensen kan verhogen en met Q trekken we dit nu een stap verder. Ik hoor bedrijven vaak zeggen dat generatieve AI het antwoord is. Mijn antwoord is dan ‘op welke vraag?’. Je moet eerst je problemen kennen vooraleer je ze kan oplossen. De technologie achter Q is misschien niet nieuw, maar we zetten het in om concrete problemen op te lossen. Het is geen ‘winner-takes-all’-kwestie: je moet je goed bewust zijn wat je in de handen van klanten stopt.”

Ik hoor bedrijven vaak zeggen dat generatieve AI het antwoord is. Mijn antwoord is dan: op welke vraag?

Phil Le-Brun, AWS Enterprise Strategist

Kunstmatige kinderen

Dat AWS verantwoord met generatieve AI wil omspringen, horen we meermaals tijdens re:Invent. “Veel bedrijven zijn nog aan het uitzoeken hoe ze generatieve AI kunnen inpassen”, gaat Le-Brun verder. AI mag niet bedoeld zijn om mensen te vervangen, maar net om hen beter te maken in waar ze al goed in zijn. Het menselijke perspectief blijft altijd in de modellen zitten. Je moet je bij de training al bewust afvragen of de modellen representatief zijn voor wie ze gaat gebruiken. Elke technologie houdt risico’s in, het is onze taak om mensen daarover te informeren. De magie van AI zal gebeuren als mensen het op een verantwoorde manier gebruiken.”

Soderstrom ziet betrouwbare AI als de volgende stap in de evolutie. “Eerst lag de focus op ‘begrijpbare AI’. Wat je niet begrijpt, kan je ook niet vertrouwen. Ik vergelijk AI-modellen wel eens met kinderen: je moet ze opvoeden en leren om op een verantwoorde manier te handelen.”

Die zin voor verantwoordelijkheid moet ook vanuit de gebruikerszijde komen, benadrukt Soderstrom. “C-level managers lezen over generatieve AI en dat wekt interesse bij hen op. De vraag wat ze ermee kunnen doen wordt dan doorgegeven aan de ‘AI-personen’ binnen de organisatie of er worden nieuwe rollen voor gecreëerd, maar de datastrategie blijft vaak achter. Het C-level wil snelle resultaten zien en dat verhoogt de druk. Bedrijven worstelen met hoe die groter wordende stroom aan data te organiseren en sneller toegankelijk te maken. De trends van vorig jaar op re:Invent zetten zich wat dat betreft verder naar dit jaar.”

adam selipsky aws
Amazon Q was één van de hoofdaankondigingen van re:Invent 2023. Bron: AWS

Alle troeven op tafel

AWS re:Invent omvat ook traditiegetrouw een voortuitblik op de toekomst. Zo heeft DeSantis het over kwantumtechnologie en stelt hij de zaal gerust: “Kwantumcomputers zullen het internet nog niet breken.” Vogels doet als afsluiter zijn vier technologievoorspellingen uit de doeken, maar ziet ook nog een toekomst voor ‘ouderwetse’ AI. “Zonder goede data is AI onmogelijk, machine learning is de magneet die je de speld in de hooiberg helpt vinden”, aldus Vogels.

Voor Soderstrom is er nog een trend bij uitstek die minder uitdrukkelijk aan bod komt op re:Invent: IoT. “AI en IoT versterken elkaar. IoT mag dan niet dezelfde hype krijgen, het levert directe resultaten op. Natuurlijke conversatie met data zal adoptie van IoT-technologie nog veel sneller doen verlopen. Intelligentie zal van overal komen, zelfs vanuit de ruimte. We zijn er al in geslaagd om onze cloud operationeel te krijgen in de ruimte.” AWS wil dus niet alleen de grootste cloudprovider ter aarde zijn, maar ook daarbuiten.

Het pokerspel tussen de grote cloudproviders zal ongestoord verder gaan. AWS blijft overtuigd dat het over de beste hand beschikt en heeft tijdens re:Invent zijn troefkaarten op tafel gelegd. Zoals een volleerde pokerspeler doet het dat zonder enige sporen van vertwijfeling te tonen. Heeft AWS effectief de royal flush gelegd of trekt het zijn beste pokerface op? De inzet is in ieder geval hoger dan ooit.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home