EU lanceert uniforme droneregelgeving ter vervanging van strikte Belgische regels

hacker drone

Het agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) van de Europese Unie heeft regels voor het gebruik van drones gepubliceerd. De regels omvatten onder meer privacybepalingen en zijn onverdeeld in een drietal categorieën: open, specifiek en gecertificeerd. Lidstaten krijgen tot juni 2020 om landelijk over te schakelen.

De regels moeten drone-exploitanten helpen een duidelijk beeld te geven van wat wel en niet is toegestaan. De gemeenschappelijke regels zullen de nationale voorschriften vervangen, die mogelijk al door individuele EU-landen zijn geïmplementeerd. Al behouden lidstaten wel de mogelijkheid om hun eigen no-fly-zones in te stellen, zoals het dekken van gevoelige installaties, voorzieningen of bijeenkomsten van mensen. Dit alles ‘met inbegrip van milieubescherming, openbare veiligheid of bescherming van privacy en persoonsgegevens in overeenstemming met de EU-wetgeving.’ EASA publiceert meer informatie in een blogpost.

 

 

De categorie ‘Open’ of ‘Low risk’ richt zich op drones met een laag risico van maximaal 25 kg. Om met dergelijke drones te vliegen tot op een hoogte van maximaal 120 meter is geen speciale toestemming vereist. Wel zijn er regels in verband met privacy en veiligheid. Je mag bijvoorbeeld geen mensen in beeld brengen zonder toestemming en no fly-zones dienen ten allen tijde gerespecteerd te zijn. Wie een video van zijn bedrijfsterrein wil maken met een DJI-drone en daarvoor niet tot waanzinnige hoogtes zal vliegen, valt onder deze categorie.

Toestemming en certifiëring

Onder de tweede categorie, genaamd ‘Specific’ (Medium risk), vallen drones die zwaarder wegen of hoger vliegen. Het gaat daarbij om het ‘very low level’-luchtruim, dat niet gecontroleerd wordt en waarin je bijvoorbeeld een helikopter of sportvliegtuigje kan terugvinden. Wie onder deze categorie wil vliegen zal een risico-analyse moeten uitvoeren, en toestemming moeten bekomen. Vliegen met de drone mag vervolgens enkel binnen de parameters van de bekomen toestemming. Denk aan vliegen met zwaardere professionele drones voor bijvoorbeeld de inspectie van hoogspanningslijnen, of video waarbij de drone de bovengrens van 120 meter moet overstijgen of zich boven mensen zal begeven.

Verder is er de ‘Certified’ (High risk)-categorie. Daarbij gaat het om grotere en zwaardere drones die vliegen in het gecontroleerde luchtruim. Dergelijke toestellen worden onderworpen aan dezelfde regels als vliegtuigen en dienen onder andere gecertificeerd te worden. Voor drones die in de zogenaamde U-space opereren, onder andere in het kader van automatiseringsprojecten zoals pakjeslevering, gelden er specifieke regels.

Vrij circuleren in de Europese Unie

Lidstaten hebben tot 2020 om de wetgeving, die eind deze maand van kracht gaat, daadwerkelijk te implementeren. Drone-exploitanten die boven de Low risk-categorie opereren moeten zich vanaf dan registreren waar ze zich bevinden of waar ze hun hoofdvestiging hebben. . “Zodra exploitanten van drones een vergunning in het land van registratie hebben gekregen, mogen ze vrij circuleren in de Europese Unie. Dit betekent dat ze hun drones naadloos kunnen bedienen wanneer ze door de EU reizen of bij het ontwikkelen van een bedrijf met drones in heel Europa”, aldus de EASA.

Volgens EASA moeten de gemeenschappelijke regels de kans op grote verstoringen verkleinen. Vertragingen van vluchten door niet-geïdentificeerde drone, zoals op de luchthaven van Gatwick vlak voor Kerstmis, zouden zo voorkomen moeten worden. Dit gezien de registratieplicht en een bepaling dat nieuwe drones individueel identificeerbaar moeten zijn, zodat de eigenaar makkelijk traceerbaar is. Er komen labels op drones die aangeven onder welke categorie ze (kunnen) vallen.

De regels moeten bestaande wetgeving vervangen, wat zeker voor België goed nieuws is. In 2016 publiceerde ons land immers een bijzonder restrictieve regelgeving die alle vormen van innovatie met drones vrijwel preventief fnuikte en zelfs semiprofessionele toestellen voor hobyisten gelijkschakelde met vliegtuigen. België hanteert momenteel een limiet van tien meter en een maximaal gewicht van één kilogram om vrij te vliegen, wat eigenlijk een omfloerse manier is om te zeggen dat je niet met echte drones mag vliegen zonder (duur) brevet. In principe worden de flexibele vereisten nu lakser, wat veel meer drone-gerelateerde initiatieven mogelijk maakt.

Technische en operationele vereisten

”De nieuwe regels bevatten zowel technische als operationele vereisten voor drones. Aan de ene kant bepalen ze de mogelijkheden die een drone nodig heeft om veilig te kunnen vliegen. Nieuwe drones moeten bijvoorbeeld individueel herkenbaar zijn, zodat de autoriteiten indien nodig een bepaald drone kunnen traceren. Dit zal helpen om gebeurtenissen die vergelijkbaar zijn met die van 2018 op de luchthavens van Gatwick en Heathrow beter te voorkomen. Anderzijds bestrijken de regels elk type operatie, van die waarvoor geen voorafgaande toestemming vereist is, tot die waarbij gecertificeerde luchtvaartuigen en exploitanten betrokken zijn. Naast ook de minimumvereisten voor de opleiding van externe piloten”, aldus Patrick Ky, uitvoerend directeur van EASA.

“Europa zal de eerste regio ter wereld zijn met een uitgebreide reeks regels. Deze zorgen voor veiligheid en veilige en duurzame exploitatie van drones. Dat geldt zowel voor commerciële als recreatieve activiteiten. Gemeenschappelijke regels zullen helpen bij het bevorderen van investeringen, innovatie en groei in deze veelbelovende sector.”

 

Lees ook: Belgisch onderzoek definieert network slicing-methode voor rampcommunicatie hulpdiensten

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home