AI steeds nadrukkelijker aanwezig bij softwareontwikkeling

AI cybersecurity

Volgens het jaarlijkse globale DevSecOps Report van GitLab blijft het gebruik van AI in de ontwikkeling van nieuwe software stijgen.

Het ontwikkelaarsplatform GitLab heeft de resultaten gepubliceerd van zijn jaarlijkse bevraging. In het globale DevSecOps Report wordt er gekeken naar de wereldwijde staat van ontwikkeling, beveiliging en werking van online systemen. AI speelt daar steeds nadrukkelijker een grotere rol in.

Optimisme troef

Een kwart van de bevraagde organisaties gebruikt momenteel AI om softwareontwikkeling door mensen te boosten. Nog eens twee derde is van plan om dat te gaan implementeren. De grote meerderheid van respondenten, 83 procent, benadrukt dat AI betrekken bij softwareontwikkeling essentieel is om niet achter te blijven.

Het rapport lijkt vrij positief aan te kijken tegen AI, maar liefst negen op tien respondenten heeft vertrouwen in het dagelijks gebruik van de technologie. De integratie van AI in de cyclus van softwareontwikkeling wordt door sommige bevraagden zelfs ervaren als zeer of extreem succesvol.

Naast codering zit deze technologie natuurlijk in nog heel wat meer takken van de technologiewereld. De top zes qua gebruik van AI bestond uit:

  • Documentatie door chatbots in natuurlijke taal – 41 procent
  • Geautomatiseerde tests – 41 procent
  • Samenvattingen van veranderingen in code – 39 procent
  • Bijhouden van experimenten bij modellen met machine learning – 38 procent
  • Suggesties voor wie veranderingen in code kan reviewen – 37 procent
  • Samenvattingen van commentaren bij een probleem – 37 procent

Code genereren en suggereren blijkt dus niet het primaire gebruik van AI, dat kwam net na bovenstaand lijstje, met 36 procent. Volgens dit rapport besteden ontwikkelaars maar een kwart van hun tijd aan code schrijven, dus op zich is dat niet verrassend.

Bedenkingen

De bevraging bracht wel niet alleen hoerageroep teweeg. Een derde van de respondenten bleek toch zeer of extreem ongerust over het gebruik van AI in die dagelijkse cyclus van softwareontwikkeling. Bijna de helft daarvan maakt zich zorgen over de copyrightbescherming van code die door AI is gegenereerd en 39 procent piekert over eventuele kwetsbaarheden die zo’n code kan bevatten. Het contrast met de positieve cijfers geeft toch aan dat veel mensen nog steeds een erg dubbel gevoel hebben bij AI.

Iets dat wel vaker de kop opsteekt is de groeiende onrust of AI zover gaat evolueren dat het hele jobtakken gaat overnemen. Bijna zestig procent van de bevraagde ontwikkelaars vreest effectief dat AI hun rol gaat overnemen binnen de vijf komende jaren.

Veertig procent van de beveiligingsmensen in dit rapport vreest bovendien dat AI hun job zwaarder gaat maken. Dat cijfer daalt naar 29 procent wanneer je het over alle bevraagden gaat.

lees ook

Oracle slaat handen in elkaar met GitLab om AI-modellen sneller te trainen

Hoewel AI wijdverspreid is, is het nog steeds een nieuwe technologie. Het is dan ook niet verrassend dat 81 procent van de respondenten aangeeft dat ze meer training nodig hebben om AI te gebruiken in hun werk. Nog zes procent meer dan dat, vindt het de taak van organisaties om hun werknemers voldoende training te geven om vlot met AI om te gaan in hun bedrijf.

Een opvallende, maar ook gewoon logische conclusie is dat mensen die al meer ervaren zijn in het gebruik van AI veel meer geneigd zijn om de technologie te associëren met meer productiviteit en sneller cycli.

In mei van dit jaar lanceerde GitLab nog versie 16 van zijn DevSecOps- platform, met uiteraard een grote rol voor AI. Het bedrijf werkt ook samen met Google Cloud voor de ontwikkeling van nieuwe generatieve AI-functies.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home