‘Hypergroei’ in beveiligingsbudgetten: eerst AI, dan zero trust

ai zit op geld

Organisaties verhogen massaal hun beveiligingsbudgetten om aan een diversiteit aan uitdagingen te voldoen. AI en zero trust worden, in die volgorde, als de te volgen trends beschouwd.

Het IT-landschap wordt alsmaar complexer en beveiliging vormt daar geen uitzondering op. OM zich te wapenen tegen de uitdagingen en bedreigingen van vandaag en morgen, trekken bedrijven hun budgetten fors op. Dat blijkt uit een survey van SiliconAngle. Hoewel de rondvraag zich voornamelijk toespitst op grote Amerikaanse bedrijven (meer dan 300 bedrijven werden bevraagd), zullen veel van de aangehaalde trends ook voor jouw organisatie herkenbaar kunnen klinken.

Een overgrote meerderheid van de ondervraagde organisaties (87 procent) antwoordt dat ze hun budgetten voor IT-beveiliging in de komende twaalf maanden zullen verhogen. Slechts vier procent verwacht een daling in het budget, bij negen procent blijft het ongewijzigd. Bovendien voert zeventig procent een verhoging van meer dan vijf procent door. Bij veertien procent is er zelfs sprake van een ‘hypergroei’ met meer dan vijftien procent.

Op de vraag wat de belangrijkste prioriteiten zijn, zijn de antwoorden veel meer verspreid. Identiteitsbeheer, patchen van kwetsbaarheden en EDR/XDR worden nipt het vaakst genoemd. Ook observability, e-mail-, netwerk-, cloud- en applicatiebeveiliging mogen niet verwaarloosd worden.

AI eerst, dan zero trust

De rondvraag peilt ook naar wat IT-professionals als de belangrijkste trends in de beveiligingsmarkt zien. Niet onverrassend komt AI als de te volgen trend uit de bus. Toch blijkt nog maar 22 procent van ondervraagde bedrijven er vandaag mee effectief mee bezig te zijn. AI wordt wel gezien als een investeringsprioriteit voor de nabije toekomst: 61 procent wil de komende zes tot twaalf maanden investeren. 17 procent heeft geen interesse om IT-beveiliging aan AI toe te vertrouwen.

Bij de tweede te volgen trend, zero trust, geldt al helemaal dat het als een toekomsttraject wordt gezien. Slechts 11 procent van de deelnemers geeft aan een zero trust-model helemaal te hebben geïmplementeerd in de organisatie. 66 procent is er net aan begonnen, of zit nog in de planningsfase.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home