Nieuw Europees akkoord maakt glasvezelaanleg sneller en eenvoudiger 

De Europese wetgevende instanties bereikten een voorlopig akkoord voor de Gigabit Infrastructure Act (GIA), die de aanleg van glasvezelnetwerk moet vereenvoudigen.  

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikten een voorlopig akkoord over de Gigabit Infrastructure Act (GIA). Dit akkoord zou de aanleg van glasvezelnetwerk vereenvoudigen en maakt de vergunningen voor de verschillende lidstaten toegankelijker. Voornamelijk ervaren mobiele operators zien deze wetgeving niet graag komen vanwege een mogelijke concurrentieverhoging.  

Voor de wetgeving van kracht kan gaan, moeten de puntjes op de i gezet worden rond de technische details. Vervolgens moeten de lidstaten bevestigen en kan er nadien gestemd worden. Nog eens achttien maanden later, gaat de GIA van kracht.  

Snellere glasvezel- of 5G-internetverbinding

Deze nieuwe verordening heeft als doel om de kosten rond de uitrol van glasvezel te verlagen. Die hoge kosten zijn voornamelijk te wijten aan de complexe en langdurige vergunningsprocedure. Daarnaast willen de EU met deze nieuwe wetgeving de uitrol van glasvezelnetwerken versnellen en meer rechtszekerheid en transparantie bieden aan de betrokken partijen. Deze wetgeving van minimale harmonisatie moet ook de toegang tot fysieke gebouwen faciliteren. 

lees ook

Digi sluit 10.000 woningen aan op glasvezel

“In Europa zou de uitrol van glasvezel en 5G een stuk eenvoudiger zijn met minder administratieve lasten. Die administratieve lasten pakken we aan via de verordening gigabitinfrastructuur”, aldus Petra De Sutter, Belgisch minister van telecommunicatie. 

Invloed op concurrentiestrijd

Niet iedereen is blij met deze nieuwe verordening. De GSMA, de wereldwijde brancheorganisatie voor mobiele operators, uitte zijn zorgen over de nieuwe GIA. Hoewel ze beweert dat dit voor alle mobiele operators nadelig zal zijn, zullen voornamelijk de meer ervaren operatoren in glasvezel benadeeld zijn met deze nieuwe regelgeving. Door de vereenvoudigde procedure krijgen ze mogelijk meer concurrentie van kleinere spelers, voor wie de procedure plots veel sneller kan verlopen.  

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home