Koppigheid troef: waarom België als koploper de hybride cloud omarmt

Ons land loopt ietwat uitzonderlijk voor op de rest van de wereld bij de omarming van een technologische trend. Belgische bedrijven zijn sneller dan hun internationale collega’s in de overstap naar een hybride cloudmodel. Waar komt die omschakeling vandaan?

De afgelopen week rolden er twee uitgebreide onderzoeksrapporten binnen op de redactie. Zowel Nutanix als NTT peilden naar de adoptie van technologie in het algemeen en hybride cloud specifiek bij organisaties in België en de wereld. De teneur van de onderzoeken is dezelfde: hybride cloud is hot, en zowat alle bedrijven zien een combinatie van cloud en on-premises als essentieel voor hun strategie de komende jaren.

België gaat hybride

Volgens het 2021 Hybrid Cloud Report van NTT geeft 93,7 procent van de Europese organisaties aan dat een hybride model kritiek is om de noden van de business te ondersteunen. Dat bevestigt ook het rapport van Nutanix. Specifiek in België vindt 80 procent de hybride cloud het ideale model voor hun organisatie. Één op de twee verwacht binnen vijf jaar in een hybride context te werken. De klassieke datacenters in het serverkot van de organisatie hebben afgedaan. 13 procent heeft vandaag nog dergelijke infrastructuur staan, maar dat aandeel zal volgens de cijfers tot één procent dalen tegen 2026.

Het opvallendst is echter de implementatie van hybride cloud in ons land. 16 procent van de respondenten geeft aan dat ze momenteel al met een hybride cloudmodel werken. Globaal is dat gemiddelde 12 procent en in de EMEA-regio zelfs maar 10 procent. Afgaande op de cijfers kunnen we voorzichtig stellen dat ons land koploper is. Opvallend, aangezien België doorgaans meer bekend staat om zijn voorzichtige houding ten opzichte van nieuwe technologische trends.

Land van het compromis

Wat schuilt er nu achter de cijfers? Zijn Belgische bedrijven echt pioniers? Die conclusie mogen we niet te snel trekken. Wat betekent de term ‘hybride cloud’ immers? Luc Costers, sales manager bij Nutanix, nuanceert. “In België zijn veel organisaties met hun IT blijven vastzitten in het verleden. Heel wat mensen zijn op de oude manier blijven werken, en werden voorbij gestoken.”

In België zijn veel organisaties met hun IT blijven vastzitten in het verleden.

Luc Costers, Sales manager Nutanix

Costers denkt dat de initiële traagheid gecombineerd met het Belgische compromis aan de basis liggen van de hoge score in het onderzoek. “In onze buurlanden nemen organisaties sneller consensusbeslissingen. Wanneer daar de knoop wordt doorgehakt om naar de cloud te gaan, maakt het hele bedrijf de overstap. Belgen zijn in vergelijking eigenwijze mensen. Bovendien zijn de budgetten in onze land meer gedecentraliseerd en gespreid over silo’s.”

Individuele strategieën

Costers ziet in de Belgische bedrijven zo een perfecte voedingsbodem voor de hybride cloud. “Als Janssens met zijn departement naar de cloud wil stappen, is de kans groot dat Peeters zijn neus ophaalt en wel voor een on-premises-oplossing kiest voor zijn probleem.” De gedecentraliseerde cultuur, de eigenwijsheid en de terughoudendheid om volledig naar de cloud te verhuizen, heeft er zo voor gezorgd dat Belgische bedrijven de facto in een hybride omgeving zijn gerold.

Costers ziet mogelijkheden: “Koppigheid biedt nu opportuniteit tot innovatie.” De positieve cijfers van de rapporten geven een ietwat vertekend beeld aangezien hybride cloud niet noodzakelijk impliceert dat de omgeving één werkbaar geheel is. Het is perfect mogelijk dat een organisatie on-premises omarmt voor bijvoorbeeld gevoelige data en terwijl voor een stuk in de cloud werkt om applicaties en VM’s te draaien. Dat betekent niet dat die twee omgevingen één zijn. De kans is groot dat binnen de hybride aanpak bestaande silo’s overeind blijven.

Bruggen bouwen, silo’s slopen

“Het is niet omdat je zowel on-premises als in de cloud infrastructuur hebt, dat je ook goed bezig bent. In theorie is dat misschien een hybride cloud, maar in de praktijk heb je gewoon van alles een beetje”, vindt Costers. De combinatie van on-premises en cloud bij de Belgische bedrijven is echter een technologische springplank. De basis zit goed en het bedrijf heeft de nodige kennis in huis om een eengemaakte hybride omgeving op te zetten. “Echte meerwaarde kan je pas realiseren wanneer je de silo’s afbreekt en alles samenbrengt.”

Koppigheid biedt nu opportuniteit tot innovatie.

Luc Costers, Sales manager Nutanix

De cijfers van NTT en Nutanix moeten we dus vooral interpreteren als de indicatie van een goede basis. Belgische bedrijven zijn niet vies van een combinatie van on-premises en de cloud, maar dat zegt niets over de manier waarop die hybride realiteit geïmplementeerd is.

Flexibiliteit, besparingen en beveiliging

Beide rapporten stellen vast dat snelheid en flexibiliteit de hoofdredenen zijn om hybride infrastructuur te omarmen. Over de impact van kostenbesparing als drijfveer zijn de meningen verdeelt. Bij Nutanix komt kostenbesparing niet meer naar voren als belangrijke drijfveer. In België denkt 15 procent van de organisaties volgens het onderzoek te kunnen besparen door cloud toe te voegen aan de bestaande omgeving, wereldwijd is dat 27 procent. NTT’s analyse schetst een ander beeld: daar zou een lagere TCO (Total Cost of Ownership) wel degelijk de grootste drijfveer zijn binnen Europa.

Eén van de grootste uitdagingen vandaag is security: daar zijn beide onderzoeken het wel over eens. Volgens NTT geeft 60,7 procent van de Europese organisaties aan dat beveiliging een topprioriteit is wanneer ze op zoek gaan naar een cloudprovider. Nutanix merkt op Belgisch niveau op dat security voor 44 procent hoog scoort. Ook compliance staat bovenaan de lijst. Maar liefst 95,7 procent stipt aan te worstelen met compliance-verplichtingen op Europees niveau volgens NTT, terwijl Nutanix van 48 procent spreekt in België.

Voorzichtige conclusies

Heel wat cijfers liggen flink uit elkaar en zijn vermoedelijk het resultaat van een andere vraagstelling. Toch kunnen we belangrijke conclusies trekken; security en compliance zijn duidelijk belangrijke punten voor iedere organisatie, terwijl flexibiliteit en snelheid heel belangrijke drijfveren zijn. Over de rol van eventuele besparingen kan je discussiëren, maar het speelt in ieder geval mee voor alle organisaties.

De studies leren ons dat het hybride model zoals verwacht in opmars is in België en Europa. De coronapandemie heeft de transitie ongetwijfeld versneld. België is mee met de trein, maar mag niet op zijn lauweren rusten: hybride komt immers in vele smaakjes en echte voordelen kan je pas realiseren wanneer de laatste silo gesloopt is.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home