Organisaties kiezen hybride oplossing boven publieke cloud

cloud hybrid multi

Ondanks de alomtegenwoordigheid van cloudoplossingen, staan organisaties niet te springen om hun hele infrastructuur naar de publieke cloud om te zetten. Zorgen rond draagbaarheid en kost maken een hybride model interessanter, al brengt dat weer andere uitdagingen met zich mee.

95 procent van de bedrijven is ervan overtuigd dat een hybride model voor hen interessanter is dan een volledige migratie naar de publieke cloud. Een combinatie van cloud en on-premises moet het beste van de twee werelden in theorie combineren. In de praktijk geeft 70 procent van de organisaties echter aan dat hun transformatie langer duurt dan verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek van Vanson Bourne in opdracht van Nutanix bij 650 IT-beslissers wereldwijd.

On-premises blijft belangrijk

Hoewel de publieke cloud zich revolutionair toont in heel wat gevallen, blijft de on-premises-omgeving in de praktijk toch interessanter in veel gevallen. Eerst en vooral maken bedrijven zich zorgen rond een aantal factoren. Zo geeft 73 procent aan dat de draagbaarheid van toepassingen voor hen een probleem is. Ze vrezen met andere woorden voor vendor lock-in. 72 procent maakt zich zorgen om de kosten. Waar de publieke cloud vooral voor dynamische workloads een besparing kan opleveren, is dat niet het geval bij statische workloads en al zeker niet wanneer er grote hoeveelheden data mee gemoeid zijn.

75 procent ziet het verder niet zitten om applicaties opnieuw te ontwerpen of aan te passen voor de cloud. Daaraan gekoppeld laat 71 procent zich afschrikken door de complexiteit van de migratie. Met die cijfers mag het duidelijk zijn dat de on-premises-omgeving ook vandaag nog heel erg relevant is.

Silo’s

De ideale hybride situatie waarbij bedrijven hun on-premises-omgeving combineren met de publieke cloud vereist vaardigheden die binnen veel organisaties ontbreken. Omdat beheer van publieke en private infrastructuur verschillend is, houden andere teams zich er mee bezig en ontstaan er opnieuw silo’s. 95 procent van de respondenten stipt dat als een probleem aan. Het bijkomend gebrek aan efficiëntie zorgt voor 45 procent van de bevraagden voor een stijging van de kosten.

Tot slot geven de ondervraagde ondernemingen aan dat licenties een probleem zijn. Die zijn momenteel vaak onvoldoende verplaatsbaar tussen on-premises en de publieke cloud, wat het moeilijk maakt om een toepassing te verhuizen van de ene naar de andere infrastructuur wanneer dat efficiënter zou zijn.

Beheer en partners

De bevraging stipt enkele problemen aan die we de laatste tijd vaak horen terugkomen. De vraag naar een beheersbare infrastructuur die zich uitstrekt over multicloud en on-premises is groot, maar dergelijke hybride omgevingen zijn moeilijk te beheren. Daar komt bij dat de on-premises-hardware in de regel uit hyperconverged-infrastructuur moet bestaan om aan te sluiten bij de cloudgeïnspireerde manier van werken, wat ook het lokaal beheer complexer maakt. De vraag naar nieuwe formules zoals een breed servicemodel maar ook partners die dat kunnen leveren en beheren, is daarom groot.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home