Belgisch internetverkeer stijgt naar recordhoogtes in 2023 na eerdere daling

Internetknooppunt BNIX meldt dat het internetverkeer in 2023 opnieuw sterk is gestegen. De hoeveelheid trafiek is flink toegenomen, nadat die in 2022 voor het eerst in lange tijd afnam.

In 2023 registreerde BNIX een gemiddelde datatrafiek van 270 Gbps op zijn platform. Dat BNIX-platform, uitgebaat door Belnet, is een nationaal internetknooppunt dat een groot deel van al het Belgische internetverkeer ziet passeren. De 270 Gbps vertegenwoordigt een stijging van 37 procent tegenover de gemiddelde trafiek van 2022. Dat was echter een uitzonderlijk jaar, waarin het internetverkeer na jaren van stijging afnam tot 198 Gbps.

Kijken we naar 2021 als referentiejaar, dan zien we dat 2023 toch opnieuw een recordjaar is. Tegenover twee jaar geleden stijgt de trafiek met ongeveer twintig procent, komende van 224 Gbps. zegt Frédéric Libotte, Senior Relationship Manager bij Belnet en verantwoordelijke voor BNIX, noemt de stijging toename van het verkeer vorig jaar. “De daling van vorig jaar was eigenlijk een normalisatie na de door de coronamaatregelen veroorzaakte gigantische stijgingen.” Dat 2023 zo toch 2021 overtreft, zonder coronamaatregelen, toont een structurele toename van internetverkeer aan.

De gekende trends drijven de stijging van trafiek. Enerzijds neemt de digitalisering toe, met online vergaderingen en een toenemende verschuiving van bedrijven naar de cloud. Anderzijds consumeren mensen privé almaar meer media, in een steeds hogere resolutie.

Pieken tijdens (tele)werk

8 maart 2023 was de absolute recorddag van vorig jaar. Die woensdag lag er sneeuw, wat het telewerk heeft aangezwengeld. Ook Netflix en consorten werden druk bezocht, waardoor de trafiek in de namiddag een piek van 424 Gbps haalde. Over de hele dag gekeken liep er op geen enkel moment meer verkeer langs het BNIX-platform. De hoogste individuele piek (dus geen daggemiddelde) is voor maandag 6 maart, toen BNIX op een bepaald moment 462 Gbps kreeg te slikken.

BNIX merkt op dat pieken sinds corona in de voor- en namiddag liggen, tijdens de werkuren. Dat staat in contrast met het verkeer voor de pandemie. Toen zorgde recreatief internetgebruik voor de hoogste trafiek, waardoor pieken zich veelal ’s avonds manifesteerden.

BNIX werkt momenteel aan de uitrol van een toekomstbestendig platform, dat de toenemende trafiek de baas moet kunnen. Belnet laat weten dat de uitrol daarvan enige vertraging heeft opgelopen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home