Delaware maakt van eigen generatieve AI zijn grootste investering ooit

ai on-prem dell hugging face

Het wereldwijde AI-programma moet klanten helpen om meer waarde te creëren, interne processen van Delaware optimaliseren en best practices ontwikkelen op vlak van governance.

Delaware gaat generatieve AI benaderen vanuit drie invalshoeken: de klant, de interne processen en governance. Bij de eerste twee draait het volledig rond het potentieel om de efficiëntie te verhogen en meer waarde te genereren. Delaware zal nieuwe mogelijkheden ontwikkelen terwijl ook ecosysteempartners grote stappen zetten. Microsoft 365 Copilot zal vanaf november algemeen beschikbaar zijn voor zakelijke klanten, maar ook Salesforce (Einstein Copilot, Tableau AI) en SAP (Joule) doen mee.

In het derde luik van de AI-aanpak van Delaware komt het erop aan ervoor te zorgen dat generatieve AI gebruikt wordt voor de juiste zaken. “Aanvankelijk verwarden mensen ChatGPT met een zoekmachine, terwijl het een tool is om content te creëren”, zegt senior manager Sven Arnauts die de leiding heeft over het AI-programma.

“Om het volledige potentieel ervan te benutten, hebben we het juiste kader en de bijhorende best practices nodig. Een ander voorbeeld: GitHub Copilot maakt het mogelijk om een eenvoudige website te bouwen met slechts enkele prompts, in plaats van met code die door mensen is geschreven. Die code moeten we echter nog altijd optimaliseren en op kwaliteit controleren om fouten uit te sluiten, performantieproblemen te voorkomen en veiligheidsrisico’s te vermijden. Het juiste evenwicht vinden tussen snel gaan en risico’s minimaliseren, wordt daarbij cruciaal.”

AI in heel veel sectoren

Naast de technologische impact van generatieve AI onderzoekt Delaware ook de impact van de ontwikkelingen. In sectoren als professionele dienstverlening, productie, FMCG of verzekeringen is er heel wat potentieel om generatieve AI in te zetten om bestaande bedrijfs- en verdienmodellen te verbeteren (of zelfs nieuwe te creëren).

lees ook

IT-beslissers optimistisch over zakelijke mogelijkheden van AI en verhogen investeringen

Een andere belangrijke doelstelling van het programma bestaat erin de financiële drempel voor organisaties gevoelig te verlagen, zodat zij makkelijker kunnen experimenteren met genAI. Om dat mogelijk te maken, heeft Delaware een aanzienlijk deel van het projectbudget gereserveerd voor het opzetten van use cases met klanten. 

“In sommige organisaties kan het een uitdaging zijn om financiële middelen een use case te verkrijgen”, duidt Eric Hiernaux, managing director van Delaware International. “Door budget opzij te zetten, willen we ervoor zorgen dat deze organisaties een eerlijke kans krijgen in deze ongelooflijk snel evoluerende en spannende tijden.”

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home