‘Minachting en brutaliteit naar klanten’: CIO-verenigingen laken gedrag Broadcom in open brief

Beltug en collega-vakverenigingen van CIO’s uit de buurlanden roepen de Europese Commissie op om maatregelen te nemen tegen het marktgedrag van Broadcom na de overname van VMware.

“We stellen vast dat het gedrag van Broadcom haaks staat op de principes van eerlijke concurrentie en indicatief kan zijn van uitbuitingsmisbruik.” Die niet mis te verstane bewoordingen lezen we in een open brief over de manier waarop Broadcom omgaat met VMware, opgesteld door Beltug in België, Cigref in Frankrijk, CIO Platform Nederland en VOICE in Duitsland. De vier organisaties behartigen de belangen van CIO’s en zakelijke IT-gebruikers in hun respectievelijke landen. De brief is gericht aan de Europese Commissie.

Zeven plagen

De CIO-verenigingen stellen zeven concrete vormen van misbruik vast, die volgens hen enkel mogelijk zijn dankzij de bestaande lock-in van klanten in het VMware-ecosysteem die dateert van voor de overname. Sinds de overname worden organisaties geconfronteerd met:

  • Sterk verhoogde prijzen;
  • Niet nagekomen bestaande contractuele overeenkomsten;
  • Een verbod op het resellen van licenties;
  • Een weigering om de beveiliging van eeuwigdurende licenties te garanderen;
  • De (her)bundeling van licenties, met hogere kosten tot gevolg;
  • Een dooreenschudding van het ecosysteem van resellers en partners;
  • Een verlies van kennis.

Factuur x 10

De problemen die Beltug en de andere verenigingen aanhalen, zijn niet uit de lucht gegrepen. Op de redactie kregen we al verschillende getuigenissen binnen, waarbij licentiekosten plots meer dan verdubbelen.

In sommige gevallen dwingt Broadcom bestaande klanten richting een veel duurdere bundel met daarin onnodige oplossingen, die bovendien prepaid voor meerdere jaren afgenomen dient te worden. Zo hoorden we hoe een licentiekost van minder dan honderdduizend euro verviervoudigt, en de eerstvolgende rekening omwille van de prepaid-verplichting zelfs stijgt naar bijna één miljoen euro.

In de open brief vragen de CIO-verenigingen aan de Europese Commissie om de nodige stappen te nemen om de chaos in de virtualisatiemarkt te stoppen. “De commissie moet de Europese gebruiker van VMware tegen dit type gedrag beschermen.” Ze wijzen er bovendien op dat dit exacte scenario door hen voorspeld werd in een eerdere brief aan Margrethe Vestager van de Commissie toen de geplande overname nog onderzocht werd.

Beltug en zusterverenigingen roepen op om de drastische wijzigingen doorgevoerd door Broadcom minstens te vertragen en het onethische gedrag van het bedrijf te stoppen. Verder vragen ze om sterke actie om te voorkomen dat andere providers het voorbeeld van Broadcom volgen. “Deze aanpak kan en mag geen precedent worden.”

Geen anekdotes maar breed gedragen ervaring

Broadcom van zijn kant zingt sinds de overname onophoudelijk een goednieuwsverhaal. Verder dan een erkenning van enige ongemakkelijkheid bij bepaalde klanten, kwam het bedrijf niet. Zelfs toen werd die ongemakkelijkheid weggeschreven als een angst voor een verandering die klanten ten goede zou komen. Die visie stond haaks op de vele kritiek die Broadcom sinds de acquisitie kreeg, al deed het bedrijf die af als anekdotisch. Deze vernietigende brief van de vier sectororganisaties toont aan dat de strategie wel degelijk door het gros van de markt als misbruik wordt ervaren.

Toch zal Broadcom niet snel zelf tot inkeer komen. Sylvain Canard, diensthoofd van Broadcom in Azië-Pacific, giet via The Register nog wat extra olie op het vuur door te zeggen dat klachten over hoge rekeningen ‘ongegrond’ zijn. Wie meerdere componenten van het Cloud Foundation-aanbod gebruikt, is aan het einde van de rit goedkoper af, zegt Canard. Hij beargumenteert ook dat ondersteuning mee in het pakket zit, terwijl je daar vroeger apart voor bij betaalde bij VMware.

De sectorverenigingen wijzen er nog op dat VMware-gebruikers in hun zoektocht naar alternatieve snel bij de publieke cloud zullen uitkomen. Doordat Broadcom het virtualisatie-aanbod van VMware uitholt, duwt het onrechtstreeks klanten richting hyperscalers zodat die dominanter zullen worden.

Ongezien

“De minachting en brutaliteit van Broadcom naar zijn klanten is ongezien in de recente geschiedenis van de digitale economie in Europa”, lezen we nog in de brief. “Dit soort gedrag heeft een negatieve impact op de hele Europese markt. Als de EU Broadcom zo laat verder gaan, is dat een signaal van zwakheid richting andere organisaties. De Commissie moet haar perspectief over de situatie geven en duidelijk maken welke acties mogelijk zijn.”

Ben jij VMware-klant en heb je zicht op de verandering van je licentiekosten in de toekomst? Ervaar je de kostenstijging zoals de CIO-verenigingen aangeven, of net niet? Laat het ons weten via press@itdaily.be. Alle info, feedback en tips worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gepubliceerd behoudens uitdrukkelijke toestemming.


Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 29 maart. De tekst kreeg een update met de recentste informatie.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home