Hoe gaan Belgische datacenters om met nijpende personeelstekorten?

personeelstekorten datacenters

Uit een onderzoek blijkt dat het vinden en behouden van personeel de grootste uitdaging vormt voor datacenteroperatoren. Ook zijn vrouwen nog eerder zeldzaam in een datacenter. Enkele Belgische operatoren getuigen hoe zij omgaan met schaarste op de arbeidsmarkt.

Uptime Institute deed een rondvraag bij meer dan zeshonderd datacenteroperatoren wat hun grootste moeilijkheden zijn. 54 procent noemde ‘personeel en organisatie’ als voornaamste knelpunt, met duurzaamheid op de tweede plaats (46 procent). Maar liefst 69 procent van de operatoren geeft aan openstaande vacatures niet ingevuld te krijgen.

We legden ons oor te luister bij enkele Belgische operatoren en leerden daaruit dat de problemen ook in ons land spelen. Volgens Eva De Blander, communicatieverantwoordelijke bij Digital Realty (eigenaar van Interxion) dat drie datacenters uitbaat in Zaventem, worden de personeelstekorten mee in de hand gewerkt door onvoldoende kennis over datacenters bij het grote publiek.

“Er bestaat de misvatting dat we in datacenters vooral IT professionals nodig hebben, maar eigenlijk is het technisch geschoold personeel dat we zoeken. Hier bestaat grote vraag naar in de arbeidsmarkt”, aldus De Blander. Naast technische profielen zijn ook logistieke medewerkers, ingenieurs en verkopers moeilijker te vinden, vult Valérie Van Roy van LCL aan.

lees ook

Datacenters: de digitale ruggengraat van ons land

Niet alleen aantrekken, maar ook behouden

Het behouden van personeel blijkt een bijna even grote uitdaging te zijn als het rekruteren. 42 procent van de datacenters ziet personeel regelmatig vertrekken naar concurrenten en andere sectoren. Van Roy getuigt over hoe LCL, dat vijf sites uitbaat in ons land, werknemers aan boord probeert te houden.

“We hebben de laatste jaren veel middelen gestoken in de aanwervingen van nieuw personeel om ons bedrijf snel te doen groeien. Nu besteden we evenzeer aandacht aan het stabiliseren van het personeelsbestand. Daar kan onze naam en reputatie in de sector bij helpen, maar we zetten ook in op employer branding en een actief opleidingsbeleid”, vertelt Van Roy aan onze redactie.

“Het aantrekken en ontwikkelen van het juiste talent is cruciaal voor het toekomstige succes van onze branche”, meent De Blander. “Als we geen geschoolde arbeidskrachten hebben, kunnen we mogelijk aanzienlijk achteruitgaan en onze positie als het centrale zenuwstelsel van de digitale economie schaden.  Terwijl over de hele wereld zich nieuwe technologieën blijven ontwikkelen en toepassen, is het absoluut noodzakelijk dat we tegelijkertijd werken aan het opbouwen van een ecosysteem van geschoolde werknemers die gepassioneerd zijn over het bouwen van onze digitale fundamenten van morgen.”

Het aantrekken en ontwikkelen van het juiste talent is cruciaal voor het toekomstige succes van onze branche. Als we geen geschoolde arbeidskrachten hebben, kunnen we mogelijk aanzienlijk achteruitgaan.

Eva De Blander, communicatieverantwoordelijke Digital Realty

Tekort aan vrouwelijk personeel

De studie van Uptime Institute legt ook het gebrek aan diversiteit in datacenters bloot. Vrouwen blijken binnen de muren van een datacenter nog eerder een uitzondering dan de regel zijn. In slechts vier procent van de datacenters maken vrouwen de helft van het personeel uit. Bij de meeste datacenters ligt dit tussen de één en tien procent; bij twintig procent zijn er zelfs geen vrouwelijke medewerkers te bespeuren.

Bij Digital Realty bestaat 25 procent van het werknemersbestand uit vrouwen, LCL doet met 29 procent net iets beter, al zouden beide bedrijven bij de bovenste twintig procent zitten in het onderzoek. Vrouwen vullen over het algemeen wel ‘ondersteunende functies’ zoals finance, HR, communicatie, marketing en sales in. De felbegeerde technische profielen zijn ook in België over het algemeen mannen. Dat heef te maken met het feit dat simpelweg meer mannen afstuderen in dergelijke studierichtingen.

“De laatste jaren is er veel meer aandacht voor diversiteit gekomen”, getuigt Van Roy. “Wij proberen discriminatie zo veel mogelijk te reduceren uit het wervingsproces. Zo worden namen en persoonlijke informatie bijvoorbeeld weggelaten uit cv’s zodat enkel geselecteerd wordt op relevante opleiding en ervaring.”

AI is (nog) niet de oplossing

Een derde en laatste luik in de studie blikt vooruit op de rol van artificiële intelligentie in datacenters. Kan AI een rol van betekenis spelen in het wegwerken van personeelstekorten? De operatoren zijn daar maar gematigd enthousiast over. 19 procent denkt binnen vijf jaar bepaalde functies volledig te kunnen automatiseren, maar meer dan de helft (52 procent) ziet in AI pas over meer dan vijf jaar een oplossing.

Ook LCL ziet in AI geen onmiddellijk hulpmiddel. Van Roy: “Je zou denken dat wij in de sector bij uitstek zitten om op artificiële intelligentie te springen. Maar juist omdat wij diensten op maat leveren voor klanten, komt er nu nog veel mensenarbeid bij aan de pas. We automatiseren wel al vele back-office projecten en onze customer portal. AI kan een oplossing voor de lange termijn zijn, maar dat is moeilijk te voorspellen.”

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home