LCL maakt als eerste Belgische datacenter gebruik van biobrandstof

Datacenterspecialist LCL is het eerste datacenterbedrijf in België dat biobrandstof, meer bepaald HVO100, gaat gebruiken voor zijn noodgeneratoren. Deze brandstof wordt in eerste instantie gebruikt in het datacenter in Aalst. Op termijn zullen alle generatoren van de vijf LCL-datacenters op HVO100 draaien. Het gebruik van HVO100 vermindert de CO2-uitstoot van de generatoren met 90 procent.

LCL heeft momenteel al geïnvesteerd in zes nieuwe generatoren van 2,25 Mega Volt Ampère die zullen draaien op HVO100 voor LCL Brussels-West in Aalst. In een volgend stadium wil LCL alle generatoren in zijn vijf datacenters op HVO100 laten draaien.  

De investering kadert volledig binnen het Science Based Targets initiative (SBTi) dat LCL eind november 2021 ondertekende om de uitstoot van broeikasgassen van zijn datacenters te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad Celsius.

HVO100 is een duurzaam alternatief voor gewone diesel waarbij 90 procent minder CO2-uitstoot wordt geproduceerd. Met het gebruik van deze biobrandstof voor de noodgeneratoren in zijn datacenter te Aalst, zet LCL een meetbare stap vooruit om deze SBTi-doelstellingen te halen. Concreet heeft dit een impact van 72 ton CO2-reductie of 4,60 procent op Scope 1.

Hernieuwbare biobrandstof 

LCL Data Centers heeft er bewust voor gekozen om voor alle nieuwe generatoren vanaf nu over te stappen naar generatoren op biobrandstof, HVO100. HVO100 wordt gemaakt van 100 procent hernieuwbare grondstoffen die niet voor voedseldoeleinden worden gebruikt: plantaardige (o.a. gebruikt frituurvet) en dierlijke olie, afval en houtpulp. In de gebruikte procestechnologie worden ze bewerkt met waterstof.

LCL Brussels-West, het datacenter in Aalst, is als eerste aan de beurt. Daar zijn er op dit moment acht noodgeneratoren aanwezig, waarvan zes nieuwe generatoren van 2,25 MVA op HVO100 en twee andere (oudere) generatoren van 1 megawatt. 

De noodgeneratoren worden enkel ingezet bij maandelijkse testen waarbij de elektriciteit afgezet wordt of bij een werkelijke panne. Bij een dergelijke test bekijken de technici van LCL of alle back-upsystemen effectief correct en snel blijven functioneren. 

“Door HVO100 te gebruiken wordt de CO2-uitstoot van de generatoren met 90 procent verminderd. In het algemeen betekent dit een CO2-reductie van 72 ton. HV0100 is dus met andere woorden volledig hernieuwbaar”, verklaart Laurens van Reijen, managing director van LCL Data Centers.  

Signaal geven

In eerste instantie koos LCL Data Centers voor een uitbreiding van de bestaande infrastructuur van zijn datacenter te Aalst met nieuwe generatoren op HVO100. In de nabije toekomst wil het datacenterbedrijf ook de huidige dieselgeneratoren omzetten op deze biobrandstof.

“LCL bevestigt hiermee zijn voortrekkersrol in de datacentersector. We doen veel inspanningen om een voorbeeld te zijn voor andere Belgische en Europese datacenterspelers. Op die manier hopen we ook een signaal te geven aan onze bestaande en potentiële leveranciers om hun eigen organisatie duurzamer te maken. Enkel door er allemaal samen voor te gaan, kunnen we een verschil maken”, concludeert van Reijen. 

LCL

Dezelfde performantie

Voor haar duurzaamheidsbeleid en meer bepaald haar generatoren koos LCL er bewust voor om met een gelijkgezind bedrijf in zee te gaan. Eneria, specialist in duurzame energievoorzieningen en noodstroominstallaties in België, werkt immers ook met het SBTi voor zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Tim Bisson, directeur van Eneria Belux, legt uit: ‘We waren zeer enthousiast over de vraag van LCL Data Centers om hun noodgeneratoren op HVO100 te laten draaien. De Caterpillar-generatoren zijn bij ons volledig getest volgens de strenge voorschriften van het lastenboek van LCL. Concreet hebben we ze getest voor gebruik op diesel, HVO100 en ook de combinatie van beide brandstoffen samen. De conclusie was dat ongeacht welke brandstof we gebruikten, de performanties (vermogen, reactiesnelheid en emissies) van de generatoren volledig bewaard bleven. Het verbruik van de generatoren ligt ongeveer 5 procent hoger op HVO100. Dat komt door het kleine verschil in energiedichtheid tussen HVO100 en klassieke diesel. We zijn tevreden dat we kunnen bijdragen aan het verminderen van LCL’s CO2-uitstoot. Zo dragen wij op onze beurt ook een beetje bij tot het duurzamer maken van de bedrijven.”

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home