België zakt onder Europees gemiddelde op digitale barometer

portefeuille digitaal

De jaarlijkse Europese index van de digitale economie en samenleving (DESI) geeft aan dat het slecht is gesteld met de digitalisering van België. Ons land zakt vier plaatsen ten opzichte van vorig jaar en tuimelt onder het Europese gemiddelde naar plaats zestien.

Het DESI-rapport liegt er niet om. België hinkt vooral achterop op het vlak van connectiviteit. Wat dat betreft staat België troosteloos op de 27ste en laatste plaats. Ook de uitrol van het glasvezelnetwerk en onze infrastructuur zijn niet om fier op te zijn. Staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel (MR) noemt de toestand onaanvaardbaar en roept op tot onmiddellijke actie.

Digital Economy and Society Index (DESI)

De digitale economie en samenlevingsindex is als het ware de barometer van wat er zich op Europees vlak afspeelt op het digitale speelveld. Sinds 2014 volgt de Europese Commissie elk jaar de digitale vooruitgang bij de lidstaten. De commissie doet dat voor verschillende aspecten: menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten. Alle gegevens samen vormen de index (DESI).

In de index van 2021 stond België net buiten de top tien, op plaats twaalf. Dat op zich was geen al te beste score en toch gleed België in een jaar tijd verder af, tot onder het Europese gemiddelde. De Europese Commissie deelde een score van 50,3 uit aan ons land. Dat is een daling ten opzicht van vorig jaar met 3,4 punten. Opmerkelijk is dat het Europees gemiddelde toenam van 50,7 tot 52,3.

Stilstand is achteruitgang

De duik in de index mag België inschrijven op de rekening van de stilstand. De digitalisering in andere landen nam sneller toe dan bij ons. De infrastructuur is één van de boosdoeners. Ook al heeft België een hoge netwerkdekking, toch loopt het ontzettend ver achter wanneer het op glasvezel aan komt. Die uitrol in België ligt liefst 40 procent lager dan het Europees gemiddelde. Pijnlijk om vast te stellen hier is dat zowel de stedelijke als landelijke huishoudens amper toegang hebben tot glasvezel. Dat in tegenstelling tot Denemarken waar het rurale dekkingsgemiddelde zelfs hoger is dan het stedelijke.

lees ook

BIPT lanceert glasvezelkaart: heb jij al toegang tot een snel fibernetwerk?

Er staat nog flink wat werk op de plank om ook op andere domeinen beter te doen. De 5G-dekking is zo een heikel punt. Het rapport zag geen enkele vooruitgang. Niet in het 5G-spectrum en ook niet in de 5G-dekkingsgraad. Twee punten die wel significant groeiden in de rest van de EU.

Werk op de plank

Staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel (MR) beseft dat er veel werk moet worden verzet om de achterstand in te halen. “Dat we ons op de allerlaatste plaats bevinden wat betreft connectiviteit, dat vind ik ronduit onaanvaardbaar. We moeten meteen reageren als we onze geloofwaardigheid willen terugwinnen en onze buitenlandse investeringen willen boosten. Ik roep alle federale entiteiten, die nu de komst van 5G blokkeren, op om hun verantwoordelijkheid te nemen.”

De staatssecretaris ziet ook dat het tekort aan IT’ers niet opgelost raakt. “Sinds 2016 is er geen vooruitgang geboekt”, zegt Michel. “Volgens een studie van Agoria zou België in 2023 nood hebben aan liefst 600.000 extra IT-profielen. Ik vrees dat de beleidsmakers niet beseffen voor welke uitdagingen we staan. Alle entiteiten in België moeten het belang erkennen van wat op het spel staat als we de werkgraad van 80 procent willen halen. Die is nodig om ons sociaal model in stand te houden.”

lees ook

Agoria rekent dit jaar op 7.000 extra jobs in de technologiesector

Bedrijven blijven het goed doen

Niet alles dat in het rapport staat over België is negatief. Op het vlak van integratie van de digitale technologie staat ons land op plek zes. Althans, wat betreft bedrijven en kmo’s. Die bedrijven omarmen de digitale techniek goed in hun werking. Het meest opmerkelijke is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van cloudtoepassingen en het aantal kmo’s dat online verkoopt. Voor beide categorieën scoort België beter dan het Europese gemiddelde. Een werkpunt hier is dan weer het gebruik van elektronische facturatie. Dat ligt met 25 procent onder het gemiddelde.

België presteert volgens DESI prima wat het aantal gebruikers van de online administratie betreft. Dat aantal kende in een jaar tijd een sterke groei tot 9 procent boven het Europese gemiddelde.

“Het rapport bevestigt dat de ontwikkeling van de digitale portefeuille een prioriteit moet blijven”, gaat Michel verder. “We zullen blijven inzetten op die ontwikkeling. De modernisering van de eID is hierbij essentieel. Een virtuele identiteitskaart, enkel in de digitale portefeuille en op de smartphone, zou moeten volstaan. Op voorwaarde dat er genoeg veiligheidsaspecten zijn aan verbonden. De digitale portefeuille moeten het mogelijk maken om de overheidsdiensten en de bijhorende apps te vereenvoudigen.”

#SmartNation

Staatssecretaris Michel gaat niet licht over het DESI-rapport. Toch wil hij in één jaar tijd een wezenlijke vooruitgang boeken. “Het rapport moet er ons op wijzen dat we allemaal meer inspanningen moeten doen om een #SmartNation te worden. Met de maatregelen die we genomen hebben, onder andere op het vlak van connectiviteit en digitale vorming, moeten we onze score in het DESI-klassement gevoelig opkrikken in 2023.”

“Het klassement mogen we niet onderschatten. Enkel met een gecoördineerde digitale strategie kunnen we onze plaats opeisen en onze sociale zekerheid op lange termijn beschermen.”

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home