Niet vaardigheden maar mentaliteit moet drijfveer worden in selectie van IT-talent

job IT

Naar de toekomst toe wordt het volgens Robert Half noodzakelijk dat de aanwerving van digitaal talent anders verloopt. Scholing en bijscholing mogen daarbij centraal staan.

Jan Vandenbussche, Practice Director Interim Management en IT bij Robert Half, daagt zichzelf al jaren uit om anders te kijken naar de arbeidsmarkt. Volgens hem dwingt de arbeidsmarkt hem daartoe: “IT-talentscouten zijn enorm in trek bij bedrijven. De vraag naar hen is eigenlijk een trein die niet meer te stoppen is, bedrijven zullen ze blijvend nodig hebben.”

Vandenbussche beschrijft het ideale profiel als persoon die zelf al ervaring heeft opgedaan in IT. In de praktijk hanteert hij andere criteria: “In een ideale wereld ga ik op zoek naar mensen die de ervaring al hebben, die al in contact zijn geweest met IT. In de praktijk is dat niet altijd zo evident. Maar als ik mensen vind met de juiste attitude en veel potentieel, ben ik al blij.”

Thuiswerken en automatiseren

Deze denkwijze hoopt hij ook bij organisaties te kunnen introduceren, want de vraag naar IT-talent groeit enorm. “Digitalisering en automatisering was voor de pandemie al een piste waar bedrijven over nadachten. De pandemie diende als katalysator voor beide fenomenen.” Beide evoluties vragen om IT-experten, op de bedrijfsvloer of op afstand.

Thuiswerken werd tegelijk met de opkomst van digitalisering een algemeen gegeven. Binnen de IT-sector bleek dat niet anders te zijn. Aan het begin van 2021 steeg het aantal jobposities met thuiswerkmogelijkheden in België al met 115 procent. De IT-sector zat zelfs nog boven dat gemiddelde met een stijging van 132 procent.

lees ook

Aantal thuiswerkjobs in Belgische IT-sector stijgt met 132 procent

Naast een verplaatsing van werklocatie, verschuift de jobpositie waarin bedrijven aanwerven. “Vroeger wierven bedrijven mensen aan die de infrastructuur binnen het bedrijf op poten zetten. Ondertussen is er veel meer aanbod van analytische software om data te analyseren. Voordat een bedrijf daadwerkelijk aan de slag kan met deze data, moet een specialist de data verstaanbaar maken.” System analytics is volgens de specialisten van Robert Half gelukkig ook een domein dat zich perfect leent voor werken op afstand.

Vasthouden aan gewoontes

Hoewel het ondertussen bijna onmogelijk is niet te weten dat er binnen de IT-sector een war on talent heerst, blijven veel bedrijven toch op zoek naar een naald in een hooiberg. De kandidaat moet voldoen aan alle criteria voordat hij of zij wordt aangeworven. Vandenbussche benoemt de ideale werknemer graag als de witte raaf of het schaap met de vijf poten.

De witte raaf blijkt voor een IT-profiel een werknemer te zijn die zowel communicatieve vaardigheden als digitale vaardigheden heeft. “Ideale profielen hebben een combinatie van hard en soft skills. Technische kennis is een noodzaak en een ideaal profiel vult dat aan met communicatieve vaardigheden zodat de technische kennis ook eenvoudig gedeeld kan worden met collega’s zonder IT-achtergrond.”

Technische kennis is een noodzaak en een ideaal profiel vult dat aan met communicatieve vaardigheden zodat de technische kennis ook eenvoudig gedeeld kan worden met collega’s zonder IT-achtergrond.

Jan Vandenbussche, verantwoordelijke voor interim en technologie bij Robert Half

De eisen liggen hoog en het aanbod van werkkrachten laag. Op termijn snijden bedrijven bijgevolg in hun eigen vingers: “De witte raaf of het schaap met de vijf poten is iets waar alle bedrijven naar op zoek zijn, maar ze zijn niet ongelimiteerd voorhanden.”

Talentenjacht

Het logische gevolg is dat IT-talent zeer gewild is. Deze personen ontvangen meerdere relevante vacatures: “Een nieuwe job vinden is niet moeilijk voor iemand met het geschikte profiel en van werkgever wisselen gebeurt zeker als de opportuniteiten elders beter zijn.”

Een hoog salaris is één van de lokkertjes waar bedrijven mee uitpakken in de IT-sector. Het loon waaraan een starter in deze sector wordt aangenomen is op jaarbasis al enkele jaren aan het stijgen.

lees ook

Salarisgids 2022: hogere lonen moeten wereldwijd talent aantrekken in de IT-sector

Een bedrijf kan niet altijd opboksen tegen voordelige arbeidsvoorwaarden van de concurrent. Als werkgever wil je IT-talent natuurlijk niet kwijtspelen aan de concurrent. Vandenbussche geeft een belangrijk ander aspect mee waarop bedrijven kunnen inzetten: uitdaging in de job.

Met dat gegeven in het achterhoofd kan het relevant zijn dat werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen binnen hun job. Als het gelukt is een IT-profiel aan te werven, vormt blijvende bijscholing een belangrijk gegeven.

Zelfreflectie

Zelfs als je voorwaarden aantrekkelijk zijn en je een uitdagende job creëert, is het mogelijk dat je de witte raaf niet gevonden krijgt. In de tussentijd mogen dan al heel wat profielen gepasseerd zijn, de perfecte leek er niet tussen te zitten.

Op dat moment wordt het van belang na te gaan of de selectieprocedure niet te streng is, vindt Vandenbussche. “Bedrijven kijken nog veel te weinig naar het potentieel van kandidaten. We merken dat er minder ruimte is voor mensen die bepaalde vaardigheden nog niet ontwikkelden, maar daar wel bereid toe zijn.”

Geen waterdichte oplossing

De situatie in de IT-markt is momenteel verre van ideaal. Door toenemende digitalisering zijn IT-profielen onmisbaar geworden in een moderne organisatie. Daardoor hebben werknemers jobs voor het uitkiezen.

Als organisatie kan de zoektocht naar IT-talent door de krapte heel slopend worden. Een waterdichte oplossing voor het probleem is er niet, maar als werkgever kan je niet langer verwachten het ideale profiel te vinden voor alle openstaande vacatures. Bijscholing is belangrijk om een geschikt profiel om te buigen naar een ideaal profiel én verworven IT-talent bij te houden.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home