De creativiteit bij DevOps schijnt op te zijn

Geen ideeën

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat is de gedachtegang achter DevOps. Door het verplichte thuiswerken blijkt die vreugde alleen ver te zoeken, en dat is nefast voor de creativiteit.

Het loopt stroef bij DevOps. In de kantoorruimte elkaar op de lip zitten, kan oorzaak zijn van heel wat frustraties. Hoewel blijkt dat afstand tussen collega’s ook voor de nodige problemen kan zorgen. Innovaties vinden dan ook hun oorsprong in de kantoorruimte, waar een DevOps team ideeën met elkaar uitwisselt. “Twee op vijf werknemers uit DevOps geeft aan het moeilijker te vinden creatief en innovatief uit de hoek te komen door thuiswerk”, zegt Ed Macosky, head of product bij Boomi.

DevOps: Development + Operations

Er zijn drie belangrijke partijen betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe app. Namelijk de opdrachtgever, de ontwikkelaars en het operationele IT-team. DevOps voegt de laatste twee partijen samen in één team. Dit om te voorkomen dat een app ontwikkeld wordt, zonder rekening te houden met de operationele vereisten.

Een DevOps aanpak heeft de ambitie om op constante basis verbeteringen aan apps uit te rollen. In de plaats van apps om de zoveel weken een grote update te geven, worden updates via deze filosofie regelmatig uitgerold.

lees ook

Wat is DevOps en wat ben je ermee?

De manier van werken brengt dan ook voordelen met zich mee op vlak van flexibiliteit, snelheid van levering en continuïteit. Digitale transformatie van bedrijven komt hierdoor in een stroomversnelling, wat bedrijven in staat stelt beter in te spelen op de eisen van de markt om constant diensten te leveren.

Microservices

Apps permanent aanpassen en verbeteren vereist een structuur van componenten die afzonderlijk verpakt zitten. Een voorbeeld hiervan zijn microservices. Een aanpassing aan één component gebeurt zonder heel de applicatie te veranderen.

Het continue proces van DevOps is eenvoudig voor te stellen in een afbeelding.

Teamgeest ontbreekt

Door de coronacrisis werden collega’s uit elkaar getrokken. Iedereen werkt sindsdien afzonderlijk in hun eigen huisje, net als microservices. Hoewel applicaties steunen op afzonderlijke componenten, is het individuele aspect nefast voor de werking van het team zelf.

Bijkomend bemoeilijkt de pandemie het onderhouden en behouden van DevOps teams. HR-managers geven aan zich zorgen te maken over de kansen om goede ontwikkelaars aan te trekken.

Werknemers die op afstand moeten samenwerken en de samenstelling van hun team constant zien veranderen: de situatie is allesbehalve ideaal. Ontwikkelaars moeten niet allemaal het wiel uitvinden, maar hun kennis met elkaar delen en meer samenwerken, vindt Nigel kersten, Field CTO van Puppet  

DevOps optimaliseren

Er is dus ruimte voor verbetering, maar hoe pak je dit best aan?

  • Geef meer verantwoordelijkheid aan ontwikkelaars

In een team waarin twee takken samenwerken zijn de verantwoordelijkheden niet altijd gelijk verdeeld. Ontwikkelingstools die verschillende componenten beschouwen als aparte lagen van de applicatie, ofwel X-as-code modellen, maakt levering van applicaties nog sneller.

  • Hou rekening met beveiliging

Beveiliging is nog te vaak een prioriteit enkel in naam. In de praktijk worden apps door DevOps continu gebouwd en uitgerold zodat opdrachtgevers, ontwikkelaars en operations blij zijn, terwijl security de boel maar recht moet houden.

Door continue training en opleiding wordt de basis van beveiliging in verschillende teams van de organisatie aangeleerd. Na een tijdje bouwt DevOps nieuwe apps met een beveiligde code alsof het niks is. Dat vermindert onderlinge geschillen en wrijving tussen DevOps en security en voorkomt dat een update toch op de laatste minuut niet doorgaat, wat ontmoedigend werkt.

  • Werk klantgericht

De eisen van klanten veranderen, waardoor processen anders aangepakt dienen te worden en dat vraagt veel tijd van DevOps. Om de markt op te volgen maken bedrijven gebruik van automatisch gegenereerde data. Zonder een juiste interpretatie is die data echter zinloos. Eén verantwoordelijke voor die taak kan de last van de schouders van andere collega’s halen en dat bevordert de creativiteit.  

  • Neem een kijkje op de markt voor geïntegreerde oplossingen

“Kijk hoeveel tijd je besteedt aan handmatig werk en automatiseer deze taken. Begin vervolgens met het optimaliseren van processen in verschillende teams. Je wilt het hele systeem optimaliseren en niet enkel elk individueel team”, vertelt Kersten. End-to-end geïntegreerde platformen bieden enkele pareltjes van componenten aan die processen automatisch laten verlopen. Bovendien profiteert de volledige organisatie van die platformen, omdat het installatie en gebruik van ontwikkelde applicaties vereenvoudigt. Ook personeel zonder de nodige technische kennis kan zo makkelijk met oplossingen van DevOps aan de slag.

  • Communiceer meer

Om het creatieve proces op gang te krijgen, is het belangrijk dat teamleden zich comfortabel voelen bij elkaar. Creëer hiervoor een omgeving gericht op samenwerking. Door vergaderingen krijgen werknemers een beeld van de persoonlijkheid van collega’s.

Een gouden regel om het aantal vergaderingen te bepalen, is er niet. Elkaar zien is leuk, maar overdrijf het niet. Door meer dan twee meetings per dag te plannen, krijgen ontwikkelaars bijvoorbeeld te weinig tijd om goed werk te verrichten, blijkt uit een onderzoek van GitHub.

  • Vallen, opstaan, leren en doorgaan

Niet alles in een organisatie kan vanaf de eerste keer perfect gaan. Door te accepteren dat een proces ook uit vallen en opstaan bestaat, vorm je een omgeving waar plaats is om te leren uit fouten. Door die ruimte te geven, denken werknemers beter na over de manier waarop ze zaken in de toekomst aanpakken.

  • Breng teams en experten samen

Teamleden betrekken in iedere fase van de softwareontwikkeling heeft voordelen. Door zicht te krijgen op het volledige proces, kunnen werknemers meedenken over oplossingen voor problemen die zich voordoen in een fase of over verbeteringen van het volledige proces.

De grootste uitdaging voor het thuiswerken is dus een goede samenwerking die de creativiteit van DevOps stimuleert. Gelukkig is er geen enkel probleem waarvoor geen oplossing bestaat.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home