De eerste stap naar hyperautomation begint bij de mens

Viktor De Saeytyd Roborana

Uit een recent onderzoek van Gartner blijkt dat de wereldwijde markt van low-code-oplossingen volgend jaar met bijna 20% zal groeien. Voor low-code powerhouse RoboRana is dat geen verrassing. Het bedrijf uit Kontich is al jarenlang een van de leiders op het gebied van procesoptimalisatie en hyperautomation met allerhande low-code-technologieën. Met deze bedrijfsgerichte, gedisciplineerde aanpak kunnen organisaties eenvoudig datastromen en processen optimaliseren en uiteindelijk automatiseren. Maar belangrijk is het volgende: volgens de visie van RoboRana moet bij automatisering altijd eerst worden uitgegaan van de noden van de mens en de organisatie, en niet louter vanuit de technologie.

Procesefficiëntie gaat niet over harder werken, maar over een nuttige tijdsbesteding en wendbaarheid. Zo vervangt een geoptimaliseerd proces de mens niet, maar geeft het hem of haar meer tijd om te focussen op andere aspecten van de job. Het doel is steeds hetzelfde, namelijk ervoor zorgen dat door middel van technologie de mensen en de organisatie terug ruimte krijgen voor hun veranderlijke uitdagingen en jobinhoudelijke prioriteiten.

De uitdaging ligt hier niet zozeer bij de technologie, maar eerder bij het organiseren van een manier van werken waarbij mens en technologie hand in hand gaan. Organisaties vragen zich af: Hoe krijgen we de juiste data en procesinzichten en hoe kunnen we de processen klaarmaken voor een nieuw tijdperk van autonome organisatie?

Hyperconnected

Om zoveel mogelijk bedrijfs- en IT-processen optimaal te laten verlopen, wordt in veel gevallen gekozen voor een tactische oplossing die vaak geïsoleerd binnenkomt. Dit begint meestal met heel veel goesting, maar zonder een ontbrekende langetermijnvisie en organisatiebreed mandaat. Hierdoor ontstaat een wildgroei aan technologische niche-oplossingen die op lange termijn nog meer afhankelijkheid creëren van technologie.

We kunnen niet van een organisatie of hun medewerkers verwachten dat ze alle facetten van de business overzien en dit kunnen vertalen naar technologische innovaties.

Viktor De Saeytyd, Business Unit Manager Low Code bij RoboRana

Dit is geen schaalbaar verhaal waar er gefocust wordt op wendbaarheid en waardecreatie voor de interne werking van organisaties, noch op de mensen (klanten en medewerkers). RoboRana gelooft meer in een hypergeconnecteerd verhaal, waarbij de data en processen de brandstof zijn, automatisatie de mindset en de mensen de drijvende kracht.  

Echter, we kunnen niet van een grote organisatie of van de medewerkers verwachten dat ze alle facetten van de business overzien en dit kunnen vertalen naar technologische innovaties. Daarom is het evenzeer belangrijk om de organisatie voldoende bij te staan met het opstellen van een digitale roadmap en het beheersen van de verschillende digitale technologische initiatieven binnen een organisatie.

Start small and think big

Het is geen verrassing dat bedrijven vaak niet weten waar te beginnen. In veel gevallen wordt deze keuze nog te subjectief en vanuit het oog van een technologie bekeken en wordt er slechts gefocust op een (onder)deel van het proces. Er ontbreekt vaak een overzicht van het procesgeheel en de datastromen, wat invloed heeft op prioritisering en waarde inschattingen. Om de subjectiviteit te verminderen en een totaalbeeld te verkrijgen van de digital footprint, kan technologie uiteraard uitkomst bieden.

Aan de hand van process mining kunnen we gedetailleerd processen in kaart brengen, waarbij we zicht krijgen op de verschillende bottlenecks en uitdagingen binnen de processen. Bij process mining verzamel je de bestaande event logs, creëer je een visualisatie van het procesmodel en verkrijg je als het ware een digital twin van een bepaald proces. Het is als een röntgenfoto van je proces, die de pijnpunten objectief blootlegt. Process mining staaft de bevindingen aan de hand van data, wat het objectief en meetbaarder maakt.

Eenmaal het procesmodel is gebouwd, kan je allerlei simulaties uitvoeren en de verschillende manieren bekijken waar automatisatie of optimalisatie waarde kan creëren. Dat helpt om de juiste keuzes te maken waarbij gekeken wordt op gefundamenteerde wijze hoe technologie een mogelijke toevoeging kan zijn om het proces efficiënter te maken.

Eenmaal het procesmodel is gebouwd, kan je allerlei simulaties uitvoeren en de verschillende manieren bekijken waar automatisatie of optimalisatie waarde kan creëren.

Viktor De Saeytyd, Business Unit Manager Low Code bij RoboRana

Het is van belang om steeds concreet en hands-on te beginnen, maar wel met een bredere strategie in gedachten. Deze ‘Start small and think big’-strategie kan worden vergeleken met een vliegwiel. Door het vliegwiel op gang te trekken met een kleiner initiatief, creëer je momentum. Daarna kan je steeds grotere omwentelingen gaan maken. Ook bij hyperautomation begin je beter klein, maar zodra de meerwaarde doorheen de hele organisatie gevoeld wordt, kunnen de grotere processen onder handen worden genomen en kan er voorbij quick wins gekeken worden.

Werknemer steeds centraal

Uiteindelijk begint automatisering niet met een leuke tool of technologie, maar met het ontlasten van de werknemer of het wendbaarder maken van een organisatie. Denk maar eens aan de verscheidenheid van applicaties waarin data verspreid zit en waaruit de verschillende bedrijfsprocessen starten. Inherent creëert dit een complexe omgeving waar het niet evident is om te innoveren en je snel aan te passen aan de steeds veranderende noden binnen de organisatie of marktgerelateerd.

Daarom is het zo belangrijk om goed na te denken over de digitalisatie-strategie, een roadmap te bepalen, de datastromen en processen voldoende te kennen en de juiste technologieën te connecteren. Enkel zo kan je je wapenen voor de snelle opeenvolging van technologische ontwikkelingen, inflatiegerelateerde uitdagingen, wereldwijde recessies, geopolitieke spanningen en op middellange termijn een competitief verschil maken waarbij jouw bedrijf uitblinkt waarin het wilt uitblinken.


Dit is een ingezonden bijdrage van Viktor De Saeytyd, Business Unit Manager Low Code bij RoboRana. Meer informatie over de oplossingen van het bedrijf vind je op RoboRana.be.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home