‘Your cloud is our expertise’: Rackspace gaat vol voor multi-cloud

-

Rackspace is voor iedereen die de ontwikkelingen op het gebied van managed services, datacenters en de cloud volgt, een meer dan bekende naam. Mede door de sterke opkomst van giganten zoals Microsoft met Azure en Amazon met AWS, richt Rackspace zich op het bieden van managed services in multi-cloud-omgevingen. Wij spraken met Bert Stam, Sales Director Northern Europe bij Rackspace over de ontwikkelingen en trends in dit deel van de markt.

De groei van de cloud in de zakelijke markt is inmiddels in een stroomversnelling terechtgekomen. Diensten zoals Azure en AWS laten groeicijfers zien om van te watertanden; steeds meer bedrijven maken de stap van on-premise datacenters naar de datacenters van onder andere Rackspace, Microsoft en Amazon. Dit biedt echter ook de nodige mogelijkheden voor bedrijven die services willen en kunnen verlenen om deze complexe technologie te beheren. Dat is op dit moment dan ook precies waar een deel van de strategie van Rackspace op is gericht. Met haar multi-cloud-benadering wil Rackspace bedrijven een keuze uit verschillende clouds bieden, ook als de voorkeur uitgaat naar meer dan één cloud. Rackspace biedt managed services in een mix van diverse public en private clouds.

Op zich is dit natuurlijk een uitstekende strategie, waar ook zeker vraag naar is. Hij gaat er echter wel vanuit dat de data van een bedrijf over meerdere clouds verdeeld wordt. Is dat wel de realiteit? Er zijn immers bedrijven die ‘all-in’ gaan, dus van een volledige on-premise structuur naar een volledige single cloud-structuur. Daarvoor heeft de multi-cloud strategie toch eigenlijk geen zin? Volgens Bert Stam zal het allemaal zo’n vaart niet lopen, simpelweg omdat niet alle workloads geschikt zijn of optimale prestaties leveren in een en dezelfde omgeving. Uiteraard geldt dit vooral voor oudere workloads. Applicaties die in de cloud worden ‘geboren’, zoals dat zo mooi heet in het jargon van de cloud-wereld, zijn meer geschikt voor public cloud, omdat dit aan de basis ligt van hoe ze gebruikt worden.

All-in of toch te veel legacy?

Zo zijn er bedrijven als General Electric (GE), een bedrijf dat all-in zegt te zijn gegaan en alles naar de cloud te willen migreren. Dan moet daar heel erg veel werk voor verricht worden om bijvoorbeeld allerlei verouderde applicaties geschikt te maken voor de cloud. Volgens Stam kan het bij een bedrijf zoals GE niet anders of ook daar moeten workloads zijn die niet geschikt zijn voor de cloud of mogelijk niet eens voor virtualisatie. Legacy applicaties kunnen dus niet altijd mee, want deze zijn soms al in de jaren ’60 bedacht. Wel zou het zo kunnen zijn dat er voor dat soort verouderde processen en omgevingen een ‘sterfhuisconstructie’ bedacht wordt, waarbij alles geleidelijk wordt vervangen.

Je kunt je afvragen of de multi-cloud-benadering van Rackspace een vrijwillige strategie is. Rackspace heeft immers zelf ook een public cloud waarmee het dus in zeker zin concurreert met partners als Amazon, Microsoft en Google. In hoeverre wordt het bedrijf hier min of meer toe gedwongen door de drie ‘grote jongens’ in de cloud-wereld? Stam geeft aan dat het portfolio van Rackspace veel meer is dan alleen dat haar eigen public cloud. Rackspace heeft ook een groot aantal private clouds in beheer, veelal op basis van VMware, die in contractvorm per maand worden afgerekend. Daarnaast wijst hij op het samen met NASA ontwikkelde OpenStack, dat open source aanbiedt, maar waar het nog altijd aan doorwerkt. Het Openstack public cloud-gedeelte blijft onderdeel van het Rackspace portfolio. Bedrijven zoals Microsoft en Amazon hebben echter meer te besteden aan de ontwikkeling van hun Azure- en AWS-platformen. Vandaar dat Rackspace ervoor heeft gekozen om managed services op deze platformen te ontwikkelen en niet mee te gaan in deze strijd. Dit staat dan ook prominent op de front-page van de website van Rackspace.

Multi-cloud heeft de toekomst

Rackspace is er (evenals onderzoeksbureau Gartner overigens) heilig van overtuigd dat de wereld richting multi-cloud gaat. Niet iedere workload draait immers even goed in dezelfde omgeving. Wil je optimaal presteren, dan is de kans groot dat een multi-cloud-strategie de meest logische keus is.

Naast de keuze voor verschillende cloud technologieën is een andere peiler in de Rackspace strategie het bieden van wat men zelf fanatical support noemt. Doordat Rackspace klanttevredenheid voorop stelt, gecombineerd met de keuze voor diverse technologie, heeft Rackspace volgens Stam goede kaarten om hier succesvol in te zijn.

Zoals gesteld stopt Rackspace niet met de eigen public cloud, omdat deze nog altijd in trek is bij de klanten. Dit heeft mede te maken met de populariteit van de OpenStack technologie, die overigens ook wordt toegepast in private clouds. Deels vanwege de uitermate goede horizontale schaalbaarheid (wat voor sommige workloads essentieel is), maar ook omdat het simpelweg zijn charme heeft voor bepaalde segmenten van de markt, onder andere vanwege het feit dat het open source is. Ook het feit dat sommige bedrijven nu eenmaal met zeer vertrouwelijke informatie omgaan, zal de keuze voor een private cloud op basis van OpenStack in de hand werken. Wellicht dat GDPR hier ook nog een boost aan kan geven.

Nu we het toch over het veiligstellen van persoonsgegeven hebben – iets waar GDPR onder andere voor moet zorgen – komt onherroepelijk ook de beveiliging van de public en private clouds om de hoek kijken. Sommige bedrijven lijken te denken (of in ieder geval naar buiten toe te verkondigen) dat een private cloud veiliger is dan een public cloud. Volgens Stam is dat niet per definitie zo. Sterker nog, de kans bestaat dat een public cloud zoals Azure zelfs veiliger is dan een private cloud. Aan de andere kant is het wel zo dat een public cloud veel meer consolideert en zo relatief gezien een eenvoudiger doelwit wordt van hackers.

Alles as-a-service

Nu we weten waar we Rackspace moeten plaatsen in het grotere plaatje, is het goed om eens te kijken naar hoe het bedrijf de markt als geheel ziet. Gekoppeld aan de multi-cloud-strategie zit ook de ontwikkeling van het as-a-service model. Dit wint aan populariteit, of het nu Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service of Infrastructure-as-a-Service is. Deze trend is volgens Stam onomkeerbaar.

Het beste voorbeeld van de inmiddels zeer sterke opkomst van de as-a-service-trend is toch wel de stormachtige groei van de grote bedrijven die een public cloud aanbieden, zoals Microsoft met Azure en Amazon met AWS. De groeicijfers van die bedrijven zijn al jaren bijzonder indrukwekkend.

De grote vraag op dit moment – met de zeer sterke groei van public clouds in het achterhoofd – is volgens Stam wat de functie is van het corporate datacenter. Die is aan het veranderen. Een groot deel van de applicaties van bijvoorbeeld banken lenen zich in ieder geval, in de ogen van die banken, niet voor IaaS, dus die zullen nog wel even in het corporate datacenter draaien. Maar toch zijn er ook al banken die behoorlijk wat naar de cloud hebben gemigreerd, in ieder geval alles wat nieuw ontwikkeld wordt. Na verloop van tijd gaan deze bedrijven zich afvragen of het corporate datacenter in deze vorm en grootte behouden moet worden.

Overigens brengt Stam op dit punt tijdens het gesprek een nuttige nuance aan als het gaat om de rol die Rackspace op zich neemt. Rackspace zit niet in full-outsourcing, waarbij de volledige infrastructuur wordt overgenomen, inclusief datacenter, applicaties, applicatiebeheer en zelfs de mensen. Rackspace levert managed services, waarbij zaken zoals connectiviteit, virtualisatie en het operating system worden beheerd voor klanten. De applicaties, het beheer ervan en de mensen blijven werkzaam bij de klant. Uiteraard is er wel veel interactie met betrekking tot de applicaties met de klant, omdat het een niet zonder het ander kan. Dit heeft ook te maken met de snelheid waarmee nieuwe producten op de markt komen, die tegenwoordig veel hoger ligt dan voorheen. Hierop moet je tijdig en goed inspringen.

Nieuwe vragen stellen

Een van de redenen waarom een partij zoals Amazon met AWS zo hard groeit, is omdat het compute, network en storage tegen lagere tarieven (en instant) aan kan bieden, dan in het geval van traditionele vormen van hosting. Dit kan leiden tot ‘shadow IT’. Als mensen die er belang bij hebben binnen een bedrijf te lang moet wachten tot er een paar nieuwe servers in de lucht zijn, kan worden besloten deze resources buiten de IT afdeling om aan te schaffen. Denk hierbij aan het snel even opspinnen van een Hadoop-cluster in AWS om de berekeningen te kunnen doen die met de infrastructuur binnen het bedrijf niet mogelijk zijn.

Als het gaat om resources, is het in deze veranderende omgeving overigens zeker niet eenvoudig om de juiste mensen te vinden. Het gebrek aan goed personeel staat bij veel bedrijven op nummer een als het gaat om uitdagingen in de markt. De mensen die wel goed genoeg zijn, werken vaak niet bij banken en andere instellingen, maar bij IT-bedrijven zoals Rackspace. En dat vinden steeds meer bedrijven prima, aldus Stam. Het vinden, aantrekken en behouden van (dure) cloud experts behoort voor veel bedrijven niet tot de kernactiviteiten. Dat is ook juist het gat in de markt dat Rackspace op dit moment ziet, aldus Stam. Zelf nemen bedrijven de beslissing om moeilijk te vinden cloud experts niet zelf aan te hoeven nemen, maar deze skills via een managed oplossing aan te kunnen spreken: ‘your cloud is our expertise’.

Het al eerder aangehaalde punt over shadow IT komt hier nog even terug. Afdelingen hebben bij wijze van spreken aan een creditcard voldoende om extra rekenkracht in te kopen, wat kan leiden tot een ongecontroleerde afname van IT infrastructuur, buiten het IT-team om. In de clouds van Amazon en Microsoft staat namelijk een nagenoeg oneindige hoeveelheid rekenkracht voor iedereen klaar, die naar wens opgeschaald en afgeschaald kan worden. Je kunt in zeer korte tijd makkelijk voor duizenden euro’s aan infrastructuur aanzetten, iets wat uiteraard niet de bedoeling is. Overigens is dit wel weer te ondervangen door de contracten/procedures helder op te stellen. Verder is het met name voor grote bedrijven geen sinecure om achteraf goed te kunnen zien wanneer welke service heeft aangestaan. Maandfacturen met enkele honderdduizenden line items zijn volgens Stam geen uitzondering. Zie daar maar eens wijs uit te worden, ook als het gaat om het doorberekenen van de kosten.

Adviseren en automatiseren

Het beschermen van data is een ander zeer belangrijk punt als het gaat om de cloud. Je kunt op zich prima al je persoonlijke data in Dropbox zetten bijvoorbeeld, maar moet je dat als bedrijf willen, zo luidt de (retorische) vraag van Stam. Rackspace kan een adviserende rol spelen op dit punt en kijkt samen met een klant bijvoorbeeld naar welke applicaties wel en welke niet geschikt zijn voor de public cloud. Ook kijkt Rackspace met de klant naar de gevolgen op het gebied van compliance.

Daarnaast wordt er geadviseerd welke producten het meest geschikt zijn, hoe het best gemigreerd kan worden naar de cloud en welke tools je het best kunt gebruiken. Zo kan het zijn dat het niet altijd de bedoeling is dat cloud servers de hele dag ingeschakeld moeten zijn. Een van de voordelen van de public cloud is nu juist dat je betaalt voor wat je gebruikt, maar dan moet de applicatie daar wel klaar voor zijn.

Het derde onderdeel is het monitoren van de dagelijkse gang van zaken. Als er bijvoorbeeld een nieuw product aangekondigd is dat beter past bij de wensen en eisen van het bedrijf in kwestie, dan kan Rackspace daarin adviseren.

Security-as-a-Service

Rackspace biedt ook Security-as-a-Service. Dit is een managed service waarmee men de security van de cloud voor klanten kan waarborgen. Hiervoor is natuurlijk wel het vertrouwen nodig dat Rackspace dit kan doen. Voor een deel is dit volgens Stam een kwestie van tijd en gewenning. Hij vergelijkt het met het moment waarop je voor het eerst je creditcardinformatie ergens op het internet achterlaat. Dat voelt ook onwennig in het begin maar went snel.

Wat betreft het gevaar om gehackt te worden en de aansprakelijkheid daarvoor, staat men er bij Rackspace in het algemeen realistisch in. Men is zich er terdege van bewust dat het buitenhouden van iedereen een utopie is. Het is dan ook minstens net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat een hacker maar zo kort mogelijk binnen is. Daar wordt dan ook hard aan gewerkt. Rackspace heeft in de VS een Central Security Operations Center (CSOC) waar dit allemaal wordt aangestuurd en in de gaten wordt gehouden.

Behalve reactief wordt er ook pro-actief gehandeld door de security experts van Rackspace. Zo gaat men op zogeheten ‘hunting expeditions’ bij klanten, om te kijken of er kwetsbaarheden te vinden zijn. Staan er bijvoorbeeld poorten open die niet open horen te staan of vindt er traffic plaats dat er onbetrouwbaar uitziet?

Uitdagingen voor multi-cloud

Als het gaat om de multi-cloud-strategie, dan is een van de belangrijkste vragen misschien nog wel hoe je dat dan in de praktijk gaat doen. In 2015 werden er gemiddeld 6 clouds gebruikt door bedrijven. Stam verwacht dat dit in 2016 (het onderzoek is nog niet gepubliceerd) zomaar eens 10 clouds kunnen zijn, in allerlei as-a-service-vormen (Paas, SaaS, IaaS). In de basis levert Rackspace voor veel verschillende omgevingen (public cloud, private cloud, VMware-omgevingen en vele anderen) managed services.

Cloud technologie biedt vele voordelen, maar kent ook een verhoogde mate van complexiteit. Vroeger had je alles in-house, dus was het relatief veel eenvoudiger om alles op elkaar af te stemmen.

Hier komt nog bij dat gebruikers het gemak van een public cloud ook verwachten bij andere private infrastructuren. De verwachting is dat virtuele machines snel beschikbaar zijn. Bij een private cloud kan je tegen beperkingen op het gebied van capaciteit aanlopen. Zo is het managen van de voorraad een zaak waar je bij in-house IT en private clouds rekening moet houden.

De prestaties van de verschillende omgevingen spelen ook mee. Stam geeft een voorbeeld van een grote fabrikant van software die een applicatie zowel in zijn geheel op AWS en op Azure heeft gezet. Daaruit bleek dat de prestatie van de applicatie erg uiteen liep, afhankelijk van welke cloud werd gekozen. Het op de juiste manier testen, optimaliseren en uitrollen van de applicatie op de juiste cloud is daarom van groot belang bij het juist bedienen van de eindgebruiker.

Conclusie

Als we één conclusie moeten trekken uit ons gesprek met Bert Stam van Rackspace, dan is het wel dat het corporate datacenter meer dan ooit onder druk staat. De stormachtige opkomst van de verschillende public clouds is hier hoofdzakelijk verantwoordelijk voor. In het spoor van de public clouds zien we dan ook onherroepelijk de verschillende as-a-service-vormen meeliften, omdat er nu eenmaal een dienst verleend moet worden om bedrijven op een juiste manier te koppelen aan de verschillende clouds.

Dat laatste (het gebruik van verschillende clouds) zal volgens Rackspace de toekomst zijn, al was het maar omdat niet iedere workload optimaal draait in de cloud. Vandaar ook dat men zich sterk focust op de multi-cloud-strategie. Je kunt bij Rackspace terecht voor advies, migratie, monitoring en ongoing management op een wereldwijde schaal. Verder kun je Security-as-a-Service afnemen, waarbij Rackspace de beveiliging van de cloud-omgeving van bedrijven voor haar rekening neemt.

Multi-cloud en het managen van al die verschillende cloud-omgevingen, brengt naast mogelijkheden voor Rackspace ook de nodige uitdagingen met zich mee. De infrastructuur als geheel wordt steeds complexer en de verschillen tussen public clouds en private clouds (die ook onder de multi-cloud-strategie vallen) moeten hier ook nog eens in meegenomen worden.

Rackspace lijkt met multi-cloud een strategie te hebben gekozen met perspectief, ook al blijft er nog genoeg werk aan de winkel om het in goede banen te leiden. Wij blijven het in ieder geval met interesse volgen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home