IT in België: vertraagde projecten, weinig cyber-crisisplannen en geen interesse in de metaverse

2281258093

De inflatie vertraagt IT-projecten in vooral grote en middelgrote ondernemingen. Dat zien we in een tweejaarlijks onderzoek van Beltug waaruit ook blijkt dat een tekort aan talent een probleem is, en bijna niemand wakker ligt van de metaverse.

De economisch onzekere situatie in combinatie met de inflatie laat zich voelen in de IT-departementen van bedrijven groot en klein. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Beltug bij 1.200 IT-beslissingnemers uit bedrijven van allerlei pluimage in ons land. In dat onderzoek werden zowel eenmanszaken als enterprises en alles daartussen betrokken. Spreken we verder over een kleine onderneming, dan telt die één tot 49 werknemers. 50 tot 199 is middelgroot, alles daarboven noemt Beltug in zijn onderzoek groot.

Inflatie en gebrek aan talent vertragen

In grote en middelgrote bedrijven is de impact op IT-projecten meteen voelbaar. 60 procent van de organisaties neemt maatregelen door lopende projecten uit te stellen (34 procent), minder nieuwe projecten op te starten (15 procent) of de uitvoering te versnellen wanneer dat de kosten beperkt (18 procent).

Niet alleen de inflatie heeft een impact op de uitvoering van IT-projecten, ook de beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel speelt een rol. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat het tekort aan talent zich laat voelen. Bij 82 procent vertraagt dat IT-projecten. Automatisering moet soelaas bieden (volgens 34 procent), alsook opleidingen van bestaande werknemers (ook 34 procent).

Meer cybersecurity, maar niet voldoende

Van vertraging is gelukkig geen sprake in cyberland. Beltug merkt dat cybersecurity aan belang wint, ook bij kleine organisaties. Zij hebben merkelijk meer geïnvesteerd in technologie om zich te beschermen tegen moderne dreigingen. Bij middelgrote en grote bedrijven houden investeringen in technologie ook aan, maar spelen trainingen rond awareness ook een belangrijke rol. Logisch, want een mens die nietsvermoedend op een malafide link klikt, blijft één van de belangrijkste aanvalsvectoren voor hackers.

lees ook

Onderzoek Beltug: security bovenaan de agenda van Belgische CIO’s

Toch volstaan de geleverde inspanningen niet. Geen enkele beveiligingsspecialist garandeert honderd procent bescherming en iedereen is het er over eens dat er vroeg of laat een incident kan plaatsvinden. Toch heeft amper de helft van de bevraagden ook effectief een plan voor als er zo’n incident plaatsvindt. Een actieplan kan de responstijd, de kosten en de reputatieschade drastisch beperken, maar voor heel veel bedrijven bestaat zo’n draaiboek nog niet.

Tijd voor bezinning

Dat moet frustrerend zijn voor beveiligingsspecialisten, die al jaren het belang van zo’n plan prediken. “Een plan klaar hebben is belangrijk om enkele redenen”, verduidelijkt Simen Van der Perre, Strategic Advisor bij Orange Cyberdefense. “Je wint tijd op het moment dat een incident zich voordoet. Op dat moment weet je ook alvast wie je samen moet brengen intern en extern om het incident af te handelen. Het regelmatig oefening van het cyberincident plan zoals een evacuatie oefening bij brand helpt bij het ontdekken van opportuniteiten om de cybersecurity-maturiteit van organisaties te verhogen.”

Beltug-CEO Danielle Jacobs valt hem bij: “We weten allemaal dat het risico op een cyberincident alleen maar toeneemt. We roepen de bedrijfswereld dan ook op om zich hierover te bezinnen en de nodige stappen te zetten om een incident response plan voor te bereiden.”

Metawat?

Verder valt het nog op dat de nuchtere Belg zich niet laat verleiden door het marketingteam van Mark Zuckerberg. “We stellen vast dat de interesse voor de metaverse, blockchain en VR-brillen nog erg laag is”, zegt Levi Nietvelt, Business Manager bij Beltug. Grote bedrijven zijn nochtans niet tegen nieuwe technologie en vijftien procent gebruikt al VR-brillen in de onderneming. Bij kleine bedrijven is dat slechts twee procent.

lees ook

De metaverse-hype dendert verder: de toekomst of een opgeklopt circus?

Er is een merkbaar verschil in de adoptie van nieuwe technologie bij grote bedrijven versus kleinere. Zo geeft 26 procent van de bevraagden aan IoT te gebruiken, maar stijgt dat percentage naar 39 procent wanneer we alleen naar grote organisaties kijken. Ook voor AI geldt dat: bij kleine en middelgrote bedrijven omarmt respectievelijk tien procent en zeven procent AI-technologie, bij grote bedrijven is dat al een kwart.

We stellen vast dat de interesse voor de metaverse, blockchain en VR-brillen nog erg laag is.

Levi Nietvelt, Business Manager Beltug

Tot slot zien we nog enkele minder verrassende resultaten. Zo is Microsoft Teams de populairste samenwerkingstool in ons land, gevolgd door Zoom. De oplossingen van Google komen op de derde plaats. Wat wel opvalt, is dat slechts 61 procent van de kleine ondernemingen aangeeft op dergelijke tools te vertrouwen. Dat is best weinig in de context van hybride werk. Bij middelgrote en grote bedrijven is dat 93 procent en 95 procent.

Logische resultaten met ruimte voor snelle verbetering

Het onderzoek van Beltug toont dat er in ons land toch een significant verschil bestaat in de IT-aanpak van kleine bedrijven versus grote en middelgrote. Beltug merkt nog op dat digitale transformatie bij kleinere ondernemingen vooral een naam is voor een organisch proces, terwijl grotere ondernemingen doorgaans wel een concrete strategie hebben.

Dat een gebrek aan mensen met de juiste ervaringen IT-projecten vertraagt, is een internationaal fenomeen. Ook de impact van de inflatie is verwonderlijk. Het onderzoek toont een positieve evolutie wat betreft cyberbeveiliging, al blijft het angstwekkend dat zo weinig bedrijven aangeven een plan te hebben voor cyberincidenten. Een dergelijk plan is een vrijwel kosteloos initiatief dat de cybermaturiteit en weerbaarheid van ieder bedrijf drastisch verhoogt.

Verder zijn we benieuwd naar de evolutie van het gebruik van AI in bedrijven. Beltug zelf verwacht dat het gebruik binnen twee jaar wel zal verdubbelen. Als we zien hoe snel bedrijven zoals Microsoft, Google, Zoom en Salesforce AI in hun oplossingen willen integreren, lijkt dat geen overdreven inschatting.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home