Google stopt generatieve AI in Workspace, maar (nog) niet echt

google ai

Google wil Microsoft voor zijn en kondigt daarom aan dat jij nieuwe AI-functies in Workspace nog niet mag gebruiken. Sommige mensen mogen dat wel, en zij krijgen toegang tot interessante AI-gedreven functionaliteit.

Google toont verschillende demo’s van wat AI binnen Google Workspace kan doen. De capaciteiten zijn indrukwekkend, maar voor het grote publiek onbeschikbaar. Na de mislukte aankondiging van ChatGPT-concurrent Bard begin februari, wil Google zich geen gepercipieerde achterstand tegenover Microsoft veroorloven in de AI-wedloop. De ietwat premature aankondiging van de AI-capaciteiten voor Workspace zijn deels een interessante intentieverklaring, deels een poging om een positiever narratief tot stand te brengen.

Microsoft-concurrentie

Microsoft zit immers achter het spraakmakende ChatGPT via zijn miljardeninvesteringen in OpenAI. Bovendien rolde Redmond al een (eveneens heel beperkt toegankelijke) versie van een Bing-chatbot uit. Google gebruikte zijn equivalente generatieve AI-model terzelfdertijd vooral om het eigen aandeel te doen kelderen.

Zo zou een mens haast vergeten dat Google wel degelijk een AI-pionier is. Daar komt bij dat Microsoft een Future of Work-evenement plant aan het einde van de week waar het over AI en Office zal gaan. Google wil niet nogmaals aangewezen zijn op achtervolgen. Dus is het tijd voor de aankondiging van een berg aan nieuwe functies die alleen gebruikt kunnen worden door vertrouwde testers maar wel degelijk bedoeld zijn om op termijn naar het grote publiek uit te rollen.

AI overal in Workspace

In grote lijnen wil Google zijn generatieve AI-modellen integreren in zowat alle mogelijkheden van Workspace. AI moet je helpen om mails te schrijven in Gmail, documenten samen te vatten in Docs, formules op te stellen in Sheets en nota’s te nemen in Meet. In Slides zou AI zelfs in staat zijn om een volledige presentatie te maken. “Mensen zullen ondersteund worden door een AI-samenwerkings-assistent die in realtime samen met hen werkt”, zegt Google Cloud-CEO Thomas Kurian daarover.

Google kondigt volgende functionaliteit aan:

  • E-mails opstellen, samenvatten en prioriteit geven
  • Brainstormen, nalezen, schrijven en herschrijven in Docs
  • Automatische beeld-, audio- en video-generatie in Slides
  • Verwerking van data tot inzichten en analyse in Sheets
  • Generatie van nieuwe achtergronden en bijhouden van notities in Meet
  • Nieuwe Workflows om dingen gedaan te krijgen.

De uitrol van nieuwe functies zal het komende jaar op frequente basis gebeuren, maar zoals aangehaald eerst bij een select testpubliek. Wanneer functionaliteit echt beschikbaar komt, wie er gebruik van kan maken en welk prijskaartje daarbij hoort, ontdekten we nog niet. Google laat al wel weten dat het Engels prioriteit krijgt, dus houd je adem niet in.

PaLM

Aan de basis van de functionaliteit ligt het generatieve PaLM-model. PaLM staat voor Pathways Language Model en zou in theorie in staat zijn om bredere taken uit te voeren dan systemen zoals ChatGPT, gebaseerd op GPT-3. Google trainde het model op zijn eigen infrastructuur aan de hand van 540 miljard parameters.

Google gebruikt het model niet enkel ter ondersteuning van eigen functionaliteit in Workspace, maar voorziet ook een PaLM API. Die moet ontwikkelaars in staat stellen om zelf toepassingen te ontwikkelen die het model gebruiken. Voorlopig is die capaciteit weggelegd voor bepaalde ontwikkelaars, en zal Google ons op de hoogte houden van een wachtlijst voor toegang.

Gebakken lucht

Google plant om de functies uit te rollen naar grote bedrijven, kmo’s en waarschijnlijk zelfs consumenten als onderdeel van Google One, maar verklapt daar geen concrete plannen rond. Zonder een minimum aan concrete details zoals beschikbaarheid, is deze aankondiging een stuk minder spraakmakend dan Google misschien zelf hoopt.

Ook wie geen glazen bol heeft, kon al vermoeden dat Google AI wil integreren in zijn portfolio. De vraag is vooral welke functies wanneer beschikbaar zullen zijn. Google kondigt nu wel aan welk type functionaliteit prioriteit krijgt, maar meer niet. Die terughoudendheid is een beetje verbazend, aangezien Google al sinds 2019 AI-functionaliteit integreert in wat toen nog G suite heet.

Voor Microsoft

Wij kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat Google hier vooral iets over generatieve AI en productiviteitssuites wilde vertellen voor concurrent Microsoft dat doet. Daarin is de softwarereus geslaagd en we zijn wel degelijk benieuwd naar de uitvoering ergens in de toekomst. De vraag is nu of Microsoft binnenkort even vaag blijft met zijn plannen, of wel degelijk concrete functies beschikbaar zal stellen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home