Best practices voor een IT-compliant RPA-implementatie

Robotic Process Automation (RPA) verwijst naar software die kan worden geprogrammeerd om eenvoudige taken van de mens over te nemen en zo processen te automatiseren. De software kan taken uitvoeren die uit meerdere stappen bestaan en verschillende applicaties omspannen.

RPA-software is ontworpen om de last van repetitieve eenvoudige taken te verlichten, zodat werknemers tijd vrij hebben om zich te richten op meer waardevolle taken, zoals klantenservice.

Om RPA op een effectieve manier te ontwikkelen en implementeren binnen de organisatie, moet dat gebeuren in overeenstemming met geldende IT-vereisten op vlak van onder meer beheer, governance en security.

Compliance Throughout the Lifecycle

In onderstaande whitepaper van RPA-specialist UiPath worden de nodige ‘bouwstenen’ voor IT-compliance geïdentificeerd en gedemonstreerd hoe je deze best practices in de eigen organisatie kan implementeren.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home