Chinese wetenschappers leggen 12,5 km lange kwantumverbinding

Het kwantuminternet is opnieuw  een stapje dichterbij dankzij Chinese wetenschappers. Die zijn er in geslaagd een verbinding van 12,5 km te leggen tussen twee toestellen voor kwantumgegevensopslag.

Het onderzoek naar kwantumcomputing staat nog in de kinderschoenen. Veelbelovend is het alleszins want kwantum zou sneller betekenen en moet het mogelijk maken om meer complexe problemen aan te pakken. Onderzoekers denken dan ook in de richting van een kwantuminternet dat gegevensuitwisseling tussen kwantumtoestellen mogelijk maakt, net zoals het klassieke internet dat onze pc’s en laptops met elkaar verbindt.

Het probleem is dat kwantumunits bijzonder gevoelig zijn aan omgevingselementen zoals elektromagnetische en thermische factoren. Die zogenaamde ‘ruis’ kan tot beschadigde of slecht leesbare bestanden leiden. Wetenschappers van het Jinan Institute of Quantum Technology en de universiteit van China zijn er in geslaagd om een ruisloze verbinding van 12,5 kilometer te leggen tussen twee kwantumtoestellen. De verbinding vond plaats in de Chinese stad Gaoxin, dwars door woongebieden.

lees ook

Van nanometertransistors naar ångström: Imec laat de wet van Moore niet sterven

Glasvezelverbinding

In 2020 legden de wetenschappers al een glasvezelverbinding van 50 km tussen twee toestellen. Met dat verschil dat die toestellen in hetzelfde gebouw stonden, los van storende ruis dus. In het nieuwe experiment plaatsten de wetenschappers twee nodes op een verschillende locatie. Via opnieuw een glasvezelkabel verstuurden ze succesvol een foton van node A naar node B.  

Het experiment zou meer connectiviteit kunnen realiseren tussen losstaande kwantumtoestellen. Een sleutelgegeven om betrouwbare kwantum netwerken op te zetten. Het werk is lang nog niet af, onder andere door de ruisproblematiek. Toch is het volgens onderzoeker Xiao-Hio Bao een noodzakelijke stap in de goede richting.

“Het belangrijkste is dat we nu over lange afstand kwantumgegevens kunnen verzenden en opslaan. Dit keer was het slechts één foton. Daarnaast zijn er nog tal van uitdagingen en obstakels die we moeten aanpakken voor we effectief aan veilige kwantumcommunicatie kunnen doen.”

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home