Onderzoek van de EU raadt overheden aan in te zetten op opensource

Opensourcesoftware en -hardware blijken goed voor de economische groei en technologische onafhankelijkheid van Europa. Met dit resultaat kwam de Europese Commissie naar buiten. Aan Europese overheden wordt gevraagd het onderzoek als basis te nemen voor beleidsopties.

De Europese Commissie heeft een onderzoek naar opensourcesoftware en -hardware laten uitvoeren. De resultaten tonen aan dat Europa meer moet investeren in opensource, aangezien het economische groei en technologische onafhankelijkheid mogelijk maakt.

Het onderzoek moedigt GitHub-projecten aan, aangezien een toename van 10 procent git-commits per jaar in de EU leidt tot een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 tot 0,6 procent. Als gevolg hiervan voorspelt het onderzoek een toename van het aantal IT-start-ups met meer dan 650.000 nieuwe start-ups, waarvan bijna 25.000 zich vestigen in België.

Momenteel investeren voornamelijk kleinere Europese bedrijven in opensource. Aan de publieke sector kan opensource toch ook heel wat bijdragen. Zo verlagen de eigendomskosten en wordt vendor lock-in vermeden, waardoor de EU technologisch onafhankelijk blijft van internationale bedrijven. Verder wordt aangehaald dat opencoursesoftware leidt tot meer transparantie naar de burger.

lees ook

Opensource en de overheid: vrijheid, blijheid?

Werk aan de winkel

Momenteel heeft het merendeel van de Europese landen geen opensource-aanpak uitgewerkt, waardoor Europa achterophinkt op dit gebied. Aan EU-landen wordt dan ook aanbevolen op korte termijn het onderzoek te gebruiken als basis voor het overheidsbeleid.

De voordelen van opensourcesoftware en -hardware maken op termijn economische groei mogelijk en daarom kunnen de bevindingen op lange termijn worden gebruikt voor een nieuw opensourcebeleid voor de EU-economie. Voor jaar had de Commissie al een vernieuwde strategie ontwikkeld en gepubliceerd, die nog zal worden gevolgd tot 2023.

Voor de implementatie werd de reikwijdte, effectiviteit en impact van het opensourcesoftwarebeleid getest in verschillende landen binnen en buiten de EU. Overheidsrichtlijnen bleken zo enkel succesvol in landen waar opensource een kernelement vormde en werd geïntegreerd in de digitale cultuur van de administratie.  

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home