Visma ziet grote AI-kloof tussen kmo’s en grote bedrijven

Slechts 1 op de 10 finance professionals bij kmo’s zeggen veel kennis te hebben over AI.

Uit onderzoek van Visma blijkt een aanzienlijke kloof in de adoptie en kennis van Artificial Intelligence (AI) tussen kmo’s en grote ondernemingen in Nederland en Vlaanderen. Bij kmo’s claimt slechts 17 procent van de finance professionals de voordelen van AI te zien voor verbeterde voorspellingen en besluitvorming, terwijl dit percentage bij grote bedrijven aanzienlijk hoger ligt.

Het onderzoek toont aan dat slechts amper één op tien (9%) van de finance professionals bij kmo’s aangeeft veel kennis van AI te hebben, in tegenstelling tot de helft (51%) bij grote ondernemingen. Dit gebrek aan kennis resulteert in een hogere mate van wantrouwen ten aanzien van AI bij kmo’s, waar 73 procent geen enkel bedrijfsproces aan AI zou toevertrouwen, tegenover 33 procent bij grote bedrijven.

Ondanks het wantrouwen en de kennisachterstand, erkent een meerderheid (72%) van de bevraagde professionals dat AI-tools voordelen kunnen bieden op de werkvloer, vooral door de automatisering van repetitieve taken. Bij kmo’s ziet 41 procent AI als een nuttig hulpmiddel hiervoor, vergeleken met de helft (49%) bij de grote ondernemingen.

Oproep tot meer kennis en acceptatie

Heiko Bonenkamp, Business Area Director Benelux bij Visma: “Het is duidelijk dat onbekend nog steeds onbemind maakt. Nochtans kan AI ondernemingen vooruit stuwen. Door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, kan men zich focussen op andere kerntaken binnen het bedrijf. En dat is net wat kmo’s kan helpen om verder te groeien.”

“Het is belangrijk dat finance professionals meer scholing krijgen rond de AI-tools die vandaag bestaan. Zo leren ze niet alleen over de bedreigingen en valkuilen die AI met zich meebrengt, maar ook over de positieve impact ervan. Wanneer we AI op de juiste manier leren gebruiken, levert dat vooral tijdwinst en efficiëntie op. En daar heeft elke onderneming baat bij.” 

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home