Mozilla kritisch voor verplichte browserkeuze in Digital Markets Act

Volgend jaar gaat de Europese Digital Markets Act echt van kracht. Die bevat onder andere een verplicht scherm waarin gebruikers van één systeem toch de vrije keuze hebben uit verschillende, concurrerende browsers. Mozilla, van browser Firefox, heeft daar toch bedenkingen bij.

De Digital Markets Act schiet volgend jaar echt in werking voor de EU. Daarin staat onder andere de verplichting om gebruikers steeds de keuze te geven wat betreft hun standaard browser. Dit geldt vooral voor de poortwachters die de EU aanduidde. Mozilla, van browser Firefox, is op zich positief over deze verplichting, maar heeft wel de nodige kanttekeningen.

Mogelijkheden

Op zich ziet Mozilla potentieel in de Digital Markets Act. De organisatie noemt de wet een unieke kans om competitie te verbeteren en gebruikers een meer eerlijke keuze te geven. Mozilla verklaart zich dan ook bereid om mee te werken aan de doelen die de DMA voor ogen heeft.

Het bedrijf zegt dat het al een kwart eeuw pogingen om de browsermarkt te effenen heeft zien falen en verwoordt ook nu bedenkingen. Mozilla ziet namelijk nogal weinig focus op de efficiëntie van de huidige regels rond browsercompetitie. Volgens de organisatie zijn er maar enkele besturingssystemen die de mogelijkheden kunnen testen om browsers te kiezen en is er daar bovendien weinig data over.

Aanbevelingen

Inmiddels deed Mozilla een eigen uitgebreid experiment rond het concept van zo’n keuzescherm. Zo moesten 12.000 mensen in Spanje, Polen en Duitsland hiervoor een erg realistisch virtueel toestel opzetten in Windows of Android. Daarmee kon Mozilla vier belangrijke factoren omschrijven:

  • Mooi ontworpen schermen kunnen gebruikers hun keuze voor een browser beïnvloeden
  • De combinatie van design, inhoud en timing van zo’n scherm is van belang
  • Mensen hebben duidelijke voorkeuren wat betreft keuzeschermen voor browsers
  • Keuzeschermen voor browsers verhogen tevredenheid zonder een duidelijke verhoging van enige last

Die bevindingen zijn op zich geen verrassing. Mozilla zegt dat het hiermee bewijst dat zo’n keuzescherm effectief kan zijn, maar het is volgens de organisatie enorm belangrijk dat alles correct verloopt. Grote besturingssystemen hebben nog steeds de mogelijkheid om gebruikers in de richting van hun eigen producten te sturen en Mozilla’s onderzoek toont volgens de organisatie aan dat zelfs de kleinste details daarvoor kunnen zorgen.

lees ook

EU verstrengt regels voor elektronicaproducenten

Daarom is het volgens Mozilla essentieel dat derde partijen nauw betrokken zijn bij het monitoren van dit systeem. Dat gaat dan over kleinere browsers, consumentengroepen en gedragsexperten. Samen met een duidelijke reglementering kan deze verplichting tot een keuzescherm, volgens Mozilla een positieve verandering voor de browsermarkt betekenen. De mogelijkheid tot een gemiste kans is anders erg reëel, zegt de organisatie.

Mozilla beperkt zijn activiteiten niet strikt rond de eigen browser. Recent uitte de organisatie ook zijn zorgen over wat Microsoft doet met de data van zijn gebruikers.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home