Legacy, gebrek aan kennis en geld verhinderen digitale transformatie

Bedrijven die willen moderniseren, botsen in hun ambitie aan tegen legacy hard- en software gecombineerd met een gebrek aan de nodige IT-kennis binnen de organisatie.

De meeste bedrijven beseffen zeker onder invloed van de Covid-19-pandemie dat het hoogtijd is om te moderniseren. Organisaties kampen echter met vaak terugkomende problemen die digitalisering in de weg staan. 42 procent van de ondernemingen wereldwijd geeft aan te weinig personeel te kunnen vrijmaken voor nieuwe initiatieven. Dat blijkt uit het Veeam Data Protection Trends Report voor 2020, waarin 1.550 bedrijven en IT-beslissers in 22 landen waaronder België aan de tand werden gevoeld.

Naast een personeelstekort speelt in 40 procent van de gevallen een gebrek aan budget voor nieuwe initiatieven. Een gebrekkig zicht op de bedrijfsprestaties is voor evenveel bedrijven een pijnpunt. Met de coronacrisis op volle snelheid, is het bovendien weinig aannemelijk dat de budgetten snel zullen stijgen wat er dan weer voor zorgt dat ook projecten om meer inzicht te krijgen op de bedrijfswerking via data op de helling staan.

Transformatie en verbetering

Uit het onderzoek blijkt dat net iets meer dan de helft van de ondervraagden (51 procent) denkt dat digitale transformatie hen kan helpen om een betere dienstverlening naar klanten op te zetten. Dat lijkt weinig. Houd bij deze cijfers in het achterhoofd dat het om een verbetering gaat. 23 procent van de respondenten geeft immers aan al redelijk ver te staan in het eigen transformatieproces. Het is aannemelijk dat zijn geen ruimte voor directe verbetering meer zien wanneer ze enkele jaren geleden al een grote stap voorwaarts zetten.

Diezelfde bedenking geldt voor de lage cijfers inzake de verbetering bij de transformatie van bedrijfsprocessen (48 procent) en het besparen van kosten (47 procent). Zeker wat de verbetering van bedrijfsprocessen betreft, zijn er nochtans duidelijke tools die een snelle en tastbare meerwaarde kunnen bieden.

Veeam, dat zich specialiseert in high availability en back-up, wijst er aan de hand van de cijfers nog op dat het gros van de bedrijven data inmiddels als een belangrijk fundament van de organisatie beschouwt. Toch is die data in 40 procent van de gevallen nog beschermd door legacy-systemen, en dat brengt downtime met zich mee. 95 procent van de ondervraagde organisaties kampt af en toe met storingen die gemiddeld 117 minuten duren.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home