Techgiganten behouden vrij spel door verdeeldheid in het Europees Parlement

europese informatici

In het Europees Parlement lopen de debatten over de regulering van grote technologiebedrijven al een tijdje. Momenteel liggen er twee grote discussiepunten op tafel, waar geen snelle oplossing voor lijkt te zijn. Dit alles doet de vraag rijzen of de wetten er nog komen voordat de markt volledig gedomineerd is.  

Enkele technologiebedrijven domineren de onlinewereld. Die almaar groter wordende macht is bij onder andere de Europese Unie een reden tot zorgen: de Europese markt wordt gedomineerd door buitenlandse bedrijven en de inhoud op de platformen is niet voor iedereen geschikt.

De Europese Commissie speelden in op de problemen door enerzijds de aanwezigheid van schadelijke content te beperken en anderzijds te zorgen dat een kleine groep van technologiebedrijven niet langer de markt kan domineren. In totaal deed de Commissie hiervoor twee wetsvoorstellen in 2020. Met de wetsvoorstellen probeerden de Commissie de burgers voorop te stellen. Zij kunnen namelijk door de wetgeving genieten van een veilige online ruimte, die over voldoende aanbod beschikt.

Onrust in het Parlement

Het Europees Parlement is alleen minder te spreken over de huidige omvang van de wetsvoorstellen. Daar werd al uitgebreid gediscussieerd over de inhoud. De vrees bestaat dat het Parlement de inhoud van de wetgevingen drastisch zal doen verminderen en dat de debatten nog lang blijven aanhouden.

Voor de burgers van de EU is dat slecht nieuws en tegelijk profiteert de Big Tech met volle teugen van de vrijheid. “Als we te lang wachten vallen sommige markten niet meer te herstellen. Dit gaat over het beschermen van de consumenten en de kleinere Europese bedrijven. We moeten dit zo snel mogelijk in orde maken”, waarschuwde een deelnemer aan het debat in het Europees Parlement.

Hoelang het nog zal duren voor de Digital Services Act, die illegale content tegengaat, en de Digital Markets Act, die oneerlijke concurrentie bestrijdt, er komen is nog de vraag. De inhoud van beide wetten is momenteel voer voor discussie. Net als bij de organisatie van een feest, struikelt het Parlement hier ook over moeilijke keuzes: het samenstellen van de gastenlijst en de menukeuze.

Het samenstellen van de gastenlijst

In deze keuze vormt de Digital Markets Act het zorgenkindje, doordat de wet enkel van toepassing zou zijn op gatekeepers. Om te bepalen wie tot dat clubje behoort, stelde de Commissie voor het financiële plaatje te toetsen. Onder gatekeepers behoren dan bedrijven die ofwel meer dan 6,5 miljard euro verdienden in de laatste drie jaar of die het afgelopen financiële jaar een gemiddelde marktwaarde hadden van meer dan 65 miljard euro.

Andres Schwab (EVP), die in het Parlement de toetsing van de ontwerpregels leidt, vindt dat bedrag te laag. Hij stelt voor de gemiddelde marktwaarde te verhogen naar 80 miljard euro. Op die manier blijven traditionele bedrijven uit het speelveld van de wetgeving en daar tilt Schwab zwaar aan. Bovendien wil Schwab enkel focussen op de hoofdactiviteit van het technologiebedrijf, bij Google bijvoorbeeld wordt zo enkel de zoekmachine in rekening gebracht.

De fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) ziet in dat laatste voorstel een weg voor technologiebedrijven om de regels te omzeilen. De fractie wil in de wet ook een groter aanbod van digitale diensten opnemen. Volgens hen is het niet verstandig enkele namen te viseren en de rest vrij spel te geven. “Ik vrees dat nieuwe gatekeepers zullen ontstaan, eens Google en de rest zijn afgehandeld. De wetgeving moet ook toekomstgericht zijn”, wordt er gewaarschuwd.

De menukeuze

Het andere punt van discussie zijn de regels waaraan de grote technologiebedrijven zich moeten onderwerpen. Schwab volgt hierin de route die de Commissie uitzette, gebruikers moeten de keuze krijgen of hun gegevens gebruikt mogen worden over verschillende diensten en platformen heen. Voor de S&D mag die wetgeving nog strenger door een verbod te zetten op die activiteiten.

Verder wil de S&D een regelgeving instellen omtrent overnames. Grote technologiebedrijven zouden in het beste geval bewijs moeten leveren dat de overname van een klein bedrijf niet schadelijk is voor de markt. In het andere geval wordt die praktijk volledig verboden. Tot slot wil de fractie een verbod op de controversiële praktijken van persoonlijke advertenties.

lees ook

Frankrijk wil EU-landen techreuzen op nationaal niveau laten aanpakken

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home