PTC LiveWorx ’17: een kijkje in de keuken van industriële IoT

Vorige week waren we aanwezig bij LiveWorx van PTC in Boston, Massachusetts, de thuisstaat van het bedrijf. PTC gebruikt dit evenement om een selectie partners, analisten en journalisten (in totaal zo’n 5000-6000 aanwezigen) bij te praten over waar het bedrijf mee bezig is. Wij gingen er met name heen om wat meer te weten te komen over hoe IoT (Internet of Things) in industriële omgevingen gebruikt kan worden.

IoT is een term waar al vele jaren te pas en te onpas mee wordt gegooid, vaak gevolgd door de waarschuwing dat het zal zorgen voor een enorme toename aan verkeer op netwerken wereldwijd. Er wordt nu geschat dat er in 2020 wereldwijd zo’n 50 miljard IoT-apparaten actief zullen zijn. De meeste daarvan doen hun werk zonder dat je er ooit iets van ziet. Dat zijn bijvoorbeeld sensors die op afstand uitgelezen worden, waarna er door het apparaat dat ze uitleest een rapportage van gemaakt wordt. Op basis hiervan kunnen dan weer de nodige vervolgstappen gezet worden.

In industriële omgevingen is een dergelijk proces natuurlijk erg wenselijk. Zo kan een bedrijf dat meerdere machines verspreid over het land heeft staan hiermee centraal zien of ze allemaal nog naar behoren functioneren. Is dat niet het geval, dan kan er actie ondernomen worden. Dat levert op meerdere vlakken winst op voor het bedrijf.

PTC is een bedrijf dat met ThingWorx een platform heeft waar partners gebruik van kunnen maken om hun IoT-apparatuur centraal aan te kunnen sturen en uit te kunnen lezen. Tijdens LiveWorx ’17 hebben we dan ook de nodige voorbeelden hiervan voorbij zien komen. Voor we hier dieper op ingaan, is het goed om eens te kijken naar PTC als bedrijf. Dat heeft namelijk best een merkwaardige weg bewandeld om te komen waar het nu is.

De visie van PTC op IoT

Op zich is het best bijzonder dat een bedrijf zoals PTC een van de grote namen is op het gebied van industriële IoT. Het is in het midden van de jaren ’80 namelijk begonnen als een bedrijf dat zich primair bezighield met Computer Aided Design (CAD). Dat heeft op het eerste gezicht niet bijster veel met IoT te maken. Het ThingWorx-platform was dan ook niet vanaf het begin onderdeel van het bedrijf. PTC heeft het bedrijf ThingWorx in 2014 overgenomen en geïntegreerd. Hetzelfde geldt voor Vuforia, een Augmented Reality (AR)-platform in 2015. Andere recente overnames zijn Axeda (2014), waarmee veilige IoT-verbindingen kunnen worden opgezet en ColdLight (2015), voor het predictive analysis, onder andere belangrijk voor het monitoren van machines en wanneer ze onderhoud nodig hebben.

Het interessante aan PTC is wat ons betreft dat ze op dit moment bezig zijn om alles wat ze doen min of meer aan elkaar te knopen en er een geheel van maken. Hierbij is het concept van de digital twin belangrijk. Dit houdt in dat er een exacte digitale kopie van een fysiek product gemaakt wordt. Tijdens de keynote van CEO Jim Heppelmann van PTC werd hier ook stevig op gehamerd. Hij ziet de digitale en fysieke wereld steeds meer samensmelten. Vandaar ook dat het nieuwe logo van PTC een P bovenop een D is, waar op het scherm vervolgens een yin yang-symbool van werd gemaakt. Hiermee kreeg de keynote een welhaast filosofisch karakter en ging het een tijdje over zaken zoals evenwicht en synergie. Uiteindelijk kwamen we weer terug op aarde met de stelling dat IoT op de scheidslijn van de digitale en fysieke wereld zit.

ThingWorx is zoals gezegd het platform waarop de IoT-oplossingen die partners van PTC ontwikkelen zijn gebaseerd. Tijdens het evenement werd versie 8 van dit platform aangekondigd. Naar eigen zeggen maakt versie 8 “the best even better”. Echt revolutionair zijn de vernieuwingen ten opzichte van de vorige versie niet, je kunt het beter zien als een doorontwikkeling van het platform. Een aankondiging zoals vorig jaar, toen ThingWorx Studio werd aangekondigd, waarmee AR mogelijk werd in het platform, zit er dit jaar niet bij.

Dat betekent niet dat er helemaal geen interessante vernieuwingen in ThingWorx 8 zijn te melden. De toevoeging van wat PTC ‘Manufacturing apps’ noemt is wellicht de grootste. Dit maakt ThingWorx weer wat completer, niet meer alleen een platform waarop ontwikkeld wordt. Met deze apps kun je in een praktijksituatie op afstand in de gaten houden of een machine nog naar behoren functioneert, zonder dat je daarvoor naar software van derden hoeft te grijpen.

Een andere interessante toevoeging aan ThingWorx 8 is dat de Hololens van Microsoft native ondersteund wordt. Hiermee kun je AR inzetten om in een digitale versie van het apparaat dat gemonitord wordt te kunnen zien waar het probleem zit. Heppelmann denkt dat AR er in combinatie met apparaten zoals de Hololens voor gaat zorgen dat we op een fundamenteel andere manier met apparatuur gaan communiceren. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken als handleiding, in plaats van een dik boek. Een reparatie kan voorgedaan worden in AR, waarna je het op het fysieke apparaat nadoet.

Vermeldenswaard is verder nog de iets diepere integratie met onder andere AWS en Azure van respectievelijk Amazon en Microsoft. Je kunt de data uit die public clouds vanaf deze versie in ThingWorx zelf manipuleren.

Een uitspraak die niet alleen door Heppelmann maar ook door menig andere PTC-werknemer werd gedaan is dat IoT het nieuwe PLM is. PLM staat voor Product Lifecycle Management en houdt in dat je een apparaat ook nadat hij de fabriek verlaat naar een klant nog kunt managen. Tot nu toe was dat eigenlijk niet echt goed mogelijk, met IoT als verbindende factor moet dat wel het geval zijn.

Security is evenals in andere takken van de IT-wereld ook bij IoT een heet hangijzer. Heppelmann stelt in een sessie voor de pers dat security voor IoT in de basis hetzelfde beestje is als security voor IT. Aangezien PTC uiteindelijk niet veel meer levert dan het platform – dat uiteraard aan de industriestandaarden op het gebied van beveiliging voldoet – kunnen ze niet alle verantwoordelijkheid op dit vlak op zich nemen. Het enige wat ze kunnen doen is hun klanten erop wijzen wat ze kunnen en moeten doen om alles veilig te maken. Een probleem is volgens Heppelmann dat er nog altijd veel amateurs bezig zijn met IoT, die het soms niet zo nauw nemen met beveiliging. Als voorbeeld noemt hij een fabrikant van ip-camera’s die het admin-wachtwoord standaard op ‘admin’ zet. Tegen dat soort stommiteiten kun je uiteindelijk weinig beginnen, behalve uitleggen dat het niet handig is. PTC heeft overigens wel gekeken naar het ontwikkelen van beveiligingssoftware voor het platform, maar heeft daar uiteindelijk toch vanaf gezien.

Op de volgende pagina kijken we bij wijze van conclusie naar wat voorbeelden die we vorige week tijdens LiveWorx ’17 gezien hebben.

In de praktijk

Hieronder zie je hoe je een product kunt leren kennen zonder dat je het daadwerkelijk hoeft open te schroeven. In onderstaande foto zie je links het fysieke exemplaar, rechts de via de Hololens en AR zichtbare digitale variant. In dit geval zijn er meerdere versies van het product, met verschillende niveau’s van koeling. Ook dat kun je selecteren, zodat je altijd de juiste variant van het apparaat voor je hebt.

Hieronder zie je twee voorbeelden van het op afstand monitoren van een machines. De bovenste is een machine die producten van een lopende band pakt en ze bijvoorbeeld in een doos zet. De onderste gaat over 3D-printers die verspreid over meerdere landen staan. Op afstand is dankzij de sensoren die continu uitgelezen worden goed te zien of alles nog naar behoren werkt en in het geval van 3D-printers ook of er nog voldoende materiaal is om de afdrukken mee te maken bijvoorbeeld.

Op de beursvloer van LiveWorx had PTC ook een lopende band en wat machines op schaal gebouwd:

Door met behulp van een van de nieuwe apps in ThingWorx het PTC-logo rechts onderaan te scannen, kun je de allerlei zaken uitlezen van de machine, dat als een overlay zichtbaar is:

Tot slot zijn we nog even langs gegaan bij HP Enterprise, voor haar Edgeline IoT-systemen die gebruikmaken van ThingWorx, meer bepaald de EL1000. Dit is een converged systeem, wat inhoudt dat alles wat je nodig hebt voor het vergaren en analyseren van data in dat ene kleine doosje gebeurt. In onderstaande foto zie je de ‘vertaling’ van de omwentelingen van een ventilator:

Van de ventilators zelf is vervolgens een digitale variant te maken met behulp van AR. De waardes die worden uitgelezen, worden hier per ventilator getoond, waarna je in ieder geval in theorie kunt bepalen welke ventilator niet naar behoren functioneert.

Op basis van wat we hebben gezien tijdens LiveWorx, is er behoorlijk wat mogelijk met het ThingWorx-platform van PTC, gekoppeld aan de producten en diensten van partners en andere producten van PTC zelf. Althans, als het gaat om het actief onderhouden en monitoren van apparaten en machines. Een volgende stap is wellicht om het platform nog wat slimmer te maken door het toevoegen van AI.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home