Is fully managed white label cloud computing the next big thing voor Virtual Cloud Operators?

Steeds meer bedrijven gebruiken software, platformen of infrastructuur as-a-service waarbij ze geen eigenaar meer hoeven te zijn van de gebruikte hard- en software. Onderzoek van Beltug toont aan dat clouddiensten in België een sterke positie aan het verwerven zijn. In 2019 maakte reeds 72% van de grote ondernemingen gebruik van Software-as-a-service (SaaS)-oplossingen ten opzichte van 44% in 2017. Ook Infrastructure-as-a-service (IaaS) is aan een enorme opmars bezig. Van de bedrijven die IaaS gebruiken, beroept de grote meerderheid zich op de gekende dominante US cloudspelers.

De positie van Virtual Cloud Operators

Tegelijk komen er in België maar ook elders in Europa, steeds meer service providers op de markt die hun business model volledig rond cloud opbouwen (Virtual Cloud Operators of VCO’s) en niet willen investeren in hardware om uiterst wendbaar te blijven. Echter, door de gekende dominantie van de Amerikaanse cloudspelers blijven deze service providers vaak geconfronteerd met vendor lock-in, in die zin dat ze gebonden zijn aan de strikte prijspolitiek die deze VS-spelers hanteren.

Dit resulteert in zeer beperkte marges voor de betrokken VCO’s en bijgevolg weinig speelruimte om een duurzaam eigen business model te ontwikkelen in een zeer concurrentiële markt. Bovendien trachten de grote US spelers de klanten van VCO’s ook rechtstreeks te benaderen. Op die manier geven Virtual Cloud Operators eigenlijk stap voor stap de controle over hun eindklanten aan hen af.

Mochten ze gebruik kunnen maken van Europese cloudtechnologie die ze in een as-a-service model kunnen aanbieden, met meer vrijheid om hun eigen voorwaarden te bepalen zonder dat de eindklant daar per definitie een hogere prijs voor moet betalen én bovendien met een eigen branding, dan levert dat zowel voor VCO’s als hun eindklanten voordelen op. 

Tegengewicht door fully managed white label cloud computing

Dat is precies waar een fully managed white label cloud computing model, gebaseerd op Europese technologie, op inspeelt. Het stelt hen immers in staat om eenvoudig en snel zélf cloud operator te worden en een volledig zelf beheerde cloudomgeving-as-a-service aan te bieden aan hun klanten, onder eigen naam. Zo versterken ze hun positie tegenover hun eindklanten door hen ook alle voordelen ervan aan te bieden zoals controle over de data, lokale dataopslag, eenvoudige facturatie etc. En via inzicht in de facturatie via een geïntegreerd portaal, kunnen ze marges beheren en hiermee hun eigen business vorm geven.

Daarenboven laat dit model hen tevens toe om hun cloudomgeving op poten te zetten zonder al te zware pre-investeringen of een volledig IT-team om het in de lucht te houden. VCO’s gebruiken in dit model immers zelf een cloud-as-a-service oplossing van een Europese cloudtechnologiespeler om een cloudomgeving as-a-service aan te bieden aan haar eigen klanten waarbij de hardware nooit ver weg staat, steeds binnen Europa, en op een fysieke locatie die de eindklant zelf kan bepalen. Op die manier kunnen ze hun eindklanten garanderen dat hun data steeds lokaal blijven en ze de volledige  controle over hun eigen data behouden. Tegelijk bieden ze hiermee hun klanten ook een oplossing om een edge-strategie te ontwikkelen als aanvulling op hun cloudbeleid.

To good to be true? Dat zou je kunnen denken. Maar een white label cloud computing-oplossing in volledig eigen beheer die draait op Europese cloudtechnologie biedt voor de talloze Belgische en Europese VCO’s net alle tools en concrete business voordelen om op lange termijn simpelweg te kunnen overleven en hun positie te verstevigen in de continu evoluerende mondiale cloudmarkt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Jeroen Van Langenhove, Managing Director bij Whitesky. Via deze link vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home