Federale overheid maakt eerste 5 miljoen euro vrij voor EuroHPC-project

De federale overheid keurt een budget voor het EuroHPC-project goed van 5 miljoen euro. Dat bedrag is hoofdzakelijk bedoeld voor deelname aan een door Finland geleid consortium voor de bouw van een HPC-systeem en kan nog verdrievoudigen als de deelstaten hun duit in het zakje doen.

De federale ministerraad keurde vrijdag een Belgische deelname aan de European High Performance Joint Undertaking goed. Dat project heeft als doel om supercomputing in Europa een boost te geven en zo economische, maar ook strategische meerwaarde te creëren. Het Europese initiatief moet een katalysator zijn voor een sterk antwoord op de Aziatisch en Amerikaans gedomineerde sector. Techzine ging eerder al in detail in op het ambitieuze project.

‘Tot 15 miljoen euro’

De plannen nemen steeds concretere vorm aan en ook België neemt deel. Een voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sophie Wilmés en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer werd vrijdag onder enig voorbehoud aanvaard. De federale overheid wil een financiële bijdrage leveren van maximaal vijf miljoen euro, maar die bijdrage is afhankelijk van het formele engagement van de Belgische regionale autoriteiten.

Hoewel er nog niets concreet werd beslist, zou het de ambitie zijn van ons land om in totaal 15 miljoen euro vrij te maken. De federale, Vlaamse en Waalse overheid zouden ieders één derde van de som op zich nemen. De regio’s namen echter nog geen officiële en formele beslissing hieromtrent.

Fins consortium

Het geld wordt in het algemeen ingezet in het kader van het EuroHPC-project, maar is meer specifiek bedoeld voor een deelname aan een door Finland geleid consortium voor de bouw van een pre-exascale supercomputer. Dat consortium wil zich in het kader van EuroHPC kandidaat stellen voor de hosting van minstens één van de geplande supercomputers. Ook Italië en Spanje stelden zich echter al kandidaat. Momenteel loopt de ‘call for expression of interest‘. Lidstaten hebben nog tot 4 april om hun ambitie bekend te maken. Het is de bedoeling om twee à drie van dergelijke systemen te bouwen.

Geert Van Grootel, bestuurslid bij de European High Performance Joint Undertaking, spreekt zich in een reactie aan Techzine niet uit over de ambitie van de lidstaten, aangezien dat om een politieke kwestie gaat, maar noemt het wel boeiend dat de federale overheid in deze duidelijk het voortouw wil nemen.

Strakke timing

Het startschot voor EuroHPC werd in maart van 2017 gegeven. België is geen stichtend lid, maar sloot zich als één van de eerste landen niet veel daarna bij de joint venture aan. Wat die Belgische deelname betekent in termen van geld, wordt nu stilaan geconcretiseerd. Het is de hoop van Europa en de deelnemende lidstaten dat de investering in HPC-infrastructuur op termijn voor een terugverdieneffect zal zorgen.

De timing voor het hele project is erg strak, maar zit voorlopig nog op schema. Na de call for expression of interest volg de selectie van de landen die de infrastructuur zullen hosten. Voor het eind van 2020 moet de pre-exascale-hardware al online gaan. Daar stopt de Europese ambitie echter niet: de joint venture moet culmineren in de bouw van twee echte exascale-systemen, waarvan er één gebouwd moet worden met (nog te ontwikkelen) Europese hardware.

Gerelateerd: Van eigen chips tot exascale-supercomputer: Europa gaat concurrentie aan met Intel en Nvidia

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home