‘Nieuwsgierigheid naar AI is groter dan angst om job te verliezen’

ai kmo

Zes op de tien werknemers kijkt uit naar de mogelijkheden van generatieve AI op de werkvloer, terwijl bij vier op tien toch bezorgdheid overweegt. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Salesforce.

60 procent van de werknemers is optimistisch wat betreft generatieve AI en de rol van de technologie op de toekomstige werkvloer. Dat concludeert Salesforce na een bevraging van 11.035 werknemers verspreid over elf landen waaronder Nederland, maar niet België. ChatGPT, of de integratie van gelijkaardige technologieën in de software van Microsoft, Google en Salesforce, wekt bij de meerderheid van de bevraagden dus een positieve nieuwsgierigheid op.

Grote hulp

De technologie heeft in theorie een groot positief potentieel. In tal van demo’s zagen we al hoe generatieve AI werknemers kan bijstaan in hun dagelijkse taken. Gedaan met een halve dag door mails, chatgeschiedenis en nota’s ploegen om de actuele status van een project te vinden: vraag gewoon aan een AI om even door die data te gaan en een samenvatting te tonen. En waarom zou de AI niet meteen ook een eerste versie van een PowerPoint rond het onderwerp maken?

lees ook

Salesforce lanceert Einstein GPT: generatieve AI voor het hele portfolio

Om daar meerwaarde uit te halen, heb je vooral digitale vaardigheden nodig. 87 procent van de bevraagden gelooft dat dergelijke vaardigheden vandaag belangrijker zijn dan een diploma. Dat is vandaag wel wat een probleem: AI-skills zijn op dit moment nog niet zo relevant. In de technologiesector geeft 27 procent al aan een vorm van AI-skills nodig te hebben. In de zorg en de publieke sector daalt dat naar respectievelijk acht procent en zes procent. Wanneer het belang van AI in de toekomst aanzwelt, wordt het belangrijk om werknemers een traject richting de juiste skills aan te reiken.

Een grote minderheid heeft angst

AI zal een impact hebben op jobs en dat baart 42 procent van de bevraagden toch ook zorgen. Zij vrezen dat generatieve AI hun job wel eens overbodig zou kunnen maken. Die vrees zal enerzijds ongegrond zijn: wie de juiste skills bezig om zijn eigen capaciteiten te verbeteren met AI, zal meer en beter werk in minder tijd kunnen afleveren.

Langs de andere kant is het duidelijk dat AI in verschillende sectoren wel degelijk zal veranderen hoeveel mensen er nodig zijn om een bepaalde werklast te verzetten. Als AI quasi perfecte posts kan schrijven voor sociale media met nauwelijks extra input, dan is het niet verwonderlijk dat een team social media-copywriters wat argwanend wordt.

De cijfers van de bevraging zijn hoopvol aangezien een meerderheid op dit moment klaar staat om zelf aan de slag te gaan met AI. Toch is er een heel grote minderheid die voor z’n job vreest, en niet helemaal onterecht. Het wordt in de toekomst niet alleen belangrijk om dergelijke profielen de juiste skills aan te rijken, maar ook om te beseffen dat er effectief minder mensen gaan nodig zijn om bepaalde taken uit te voeren. Daar is een (maatschappelijke) oplossing voor nodig.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home