Hybride werken zal voor meer tech-uitgaven zorgen in 2022

hybride werk

Dankzij de coronapandemie en de ommekeer naar een voornamelijk virtuele werkomgeving, gingen tech-uitgaven in Q4 2020 de hoogte in. Ook in 2021 blijft de trend aanhouden. CIO’s voorspellen zelfs een uitgavenstijging van 7 tot 8 procent in 2022 door de investering in hybride strategieën en het geloof in technologie voor het komende decennium.

Omwille van de coronapandemie schakelden steeds meer bedrijven over naar een virtuele werkomgeving. Voorspeld wordt dat daarom ook in 2022 tech-uitgaven zullen blijven stijgen. Uit het macro-uitgavenrapport van Enterprise Technology Research (ETR) blijkt dat CIO’s geloven in een groei van 7 tot 8 procent het komende jaar. Bedrijven zullen namelijk blijven inzetten op hybride modellen, het moderniseren van hun infrastructuur en digitale transformatie.

Cybersecurity en cloudmigratie blijven topprioriteit, gezien data belangrijker worden dan samenwerking en productiviteit. Desalniettemin vallen deze laatste niet weg te denken uit de sector, net zoals gerobotiseerde procesautomatisatie (RPA). Organisaties verwachten dat 44 procent van de werknemers hybride zal werken in de toekomst. Op dit moment is dat nog maar 37 procent.

Van vertraging naar groei

Onderstaand histogram vergelijkt de groei in tech-uitgaven van de afgelopen jaren. De resultaten verschillen niet heel erg, wat de onzekerheid bij bedrijven veroorzaakt door de coronapandemie, reflecteert. Toch voorspellen kopers dat de uitgaven een historisch hoogtepunt zullen bereiken in 2022, met 7,5 procent groei.

ETR hybride werk
Bron: SiliconANGLE

De daling in de tweede helft van 2021 – van 6,9 naar 6,7 procent – zal dus in het komende jaar verschuiven naar groei. CEO’s weten namelijk hoe belangrijk technologie is voor het transformeren van hun omgeving.

Cybersecurity en cloud

Cybersecurity en cloudmigratie zijn al enkele kwartalen topprioriteit en zullen dat volgens ETR ook blijven. Daarnaast blijven data, samenwerking en productiviteit, netwerken en machine learning belangrijk. Gerobotiseerde procesautomatisatie (RPA) staat onderaan de lijst, wat nog steeds noemenswaardig is gezien er maar zeven sectoren worden weergegeven.

ETR hybride werk
Bron: SiliconANGLE

Topleveranciers in de zeven sectoren

Op onderstaande afbeelding kan je zien welke leveranciers het meest uitgeven in de zeven genoemde sectoren. De Y-as duidt de Net Score aan, wat de hoeveelheid aan uitgaven weergeeft. De X-as duidt het marktaandeel van de leveranciers aan.

Naast de grote cloudspelers zoals AWS en Microsoft Azure, zien we bij Snowflake een Net Score-level van 80 procent. Verder geeft ETR aan dat ook Cockroach Labs en Databricks blijven spenderen in deze sectoren, ondanks het minder grote marktaandeel van de bedrijven.

ETR hybride werk
Bron: SiliconANGLE

Op het vlak van AI steken ThoughtSpot en Datadog erbovenuit. Bij netwerken houden Arista Networks, Meraki, Monday.com en Twilio hun uitgaven consistent. UiPath leidt onder de RPA-leveranciers met een Net Score van bijna 50 procent.

In het rapport van ETR wordt ook in kaart gebracht hoe organisaties de terugkeer naar het kantoor opvatten. Hieronder kan je zien dat het percentage werknemers dat van thuis uit werkt opnieuw op 75 procent is beland, na een lichte daling in juni. Ook het aantal werknemers dat volledig fysiek op kantoor moet zijn, daalde deze maand naar 28 procent. Daarnaast annuleren steeds meer organisaties zakenreizen.

Verder wordt een kleine daling in ontslagen vastgesteld en is het aannemen van nieuwe werknemers niet erg aan de orde op dit moment. Ook zijn nieuwe IT-implementaties niet prioritair.

ETR hybride werk
Bron: SiliconANGLE

Hoewel er geen grote verschuivingen gebeuren, onderstrepen deze bevindingen wel de nood aan flexibiliteit en veerkracht bij organisaties. Bedrijven moeten volgens CIO’s in de komende 15 maanden meer inzetten op het moderniseren van infrastructuur en apps, het aanleveren van data, het toepassen van AI, compliance en security.

Het einde van het hoofdkantoor?

Veel bedrijven eisen een terugkeer naar het hoofdkantoor. Sommige firma’s op Wall Street willen zelfs enkel volledig gevaccineerde werknemers op de werkvloer.

De technologiesector is echter een voorbeeld voor hybride werken of werken op afstand. Michael Dell, de oprichter van Dell, geeft aan volledig open te staan voor hybride werken. Ook CEO Frank Slootman van Snowflake verhuisde zijn directiekantoor naar Montana. Hij vindt namelijk dat het einde van de grote hoofdkantoren voorbij is.

Gezien de productiviteit stijgt en bedrijven op die manier erg veel kosten kunnen besparen, lijkt het alleen maar logisch om in te zetten op thuiswerk. Het ETR-rapport toont aan dat volledig thuiswerken is afgenomen in de laatste maanden, hoewel het met 53 procent nog steeds dominant is. 37 procent van de werknemers werkt op dit moment in een hybride model. Dat percentage wordt zelfs verwacht te stijgen naar 44 procent de komende zes maanden.

ETR hybride werk
Bron: SiliconANGLE

Bedrijven geven aan dat 30 procent van de werknemers permanent fulltime thuis zal werken in de toekomst, wat een daling is ten opzichte van 2020 maar zich nog steeds ver boven de historische norm (16%) bevindt. Meer dan 40 procent van de werknemers wordt verwacht permanent hybride te werken in de komende jaren.

Hybride is de toekomst

ETR hybride werk
Bron: SiliconANGLE

Hoe de hybride modellen van organisaties er precies uitzien, zie je hierboven in de resultaten. Het meest dominante model verdeelt de tijd van de werknemers tussen thuiswerken en op kantoor werken. Directies vragen werknemers om bepaalde dagen op kantoor aanwezig te zijn om deel te nemen aan bepaalde meetings.

Maar 14 procent van de bedrijven zet in op het voornamelijk op kantoor werken met uitzonderingen waar nodig. Organisaties die geen hybride optie aanbieden, blijven steken op 4 procent.

lees ook

Belgische bedrijven kiezen massaal voor deeltijds telewerk

De boodschap is duidelijk: hybride is de toekomst. Bedrijven zullen dus moeten inzetten op voldoende ICT-infrastructuur die dat mogelijk maakt, wat de tech-uitgaven de hoogte in stuurt. Dat betekent nood aan meer cloudcapaciteit, het moderniseren van apps en de netwerkarchitectuur, automatisatie en vooral meer data.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home