Getty Images klaagt AI-tool Stable Diffusion aan voor schrapen van data

openai dall-e robot

Volgens Getty Images maakt Stable Diffusion onrechtmatig gebruik van miljoenen beelden. Het trekt daarom naar de rechtbank.

Eind vorig jaar met de lancering van beeldgenerator Dall-E kondigde Getty Images al aan dat het alle AI-gegenereerde content zou verbannen uit zijn database. Nu klaagt het Stability AI aan voor het onrechtmatig schrapen van data om in de populaire AI-tool Stable Diffusion te gebruiken.

In een statement claimt Getty Images dat Stability AI onrechtmatig miljoenen beelden heeft gekopieerd die door auteursrecht en metadata zijn beschermd. Getty Images biedt licenties aan voor trainingsdoeleinden die persoonlijke en intellectuele eigendommen respecteert.

“Stability AI heeft niet zo’n licentie genomen en koos er volgens ons bewust voor om dergelijke opties te negeren voor commercieel gewin”, zegt Getty Images.  

Getty Images CEO Craig Peters meldt bij The Verge dat de focus van de aanklacht ligt op auteursrecht en het niet volgen van de algemene voorwaarden zoals het verbod op schrapen van data. Peters benadrukt dat het bedrijf niet op zoek is naar financiële compensatie. Het wil met deze rechtszaak een duidelijk precedent scheppen voor toekomstige misbruiken.

lees ook

Microsoft strikt Dall-E 2 en ChatGPT voor Azure

Een onafhankelijk studie toonde vorige zomer al aan dat een significant deel van de data van Stable Diffusion bestaat uit beelden van Getty Images. Je kan het watermerk van Getty Images zelfs terugvinden in sommige gegenereerde beelden.

Stable AI CEO Emad Mostaque bijt voorlopig van zich af. “Ik geloof dat alle data ethisch, moreel en legaal werd bemachtigd.” Opvallend genoeg voegt hij daarna nog dit toe aan zijn verklaring: “Sommige mensen zijn het hier niet mee eens, dus bieden we een opt-out zodat ze alternatieve datasets en datamodellen kunnen gebruiken.”

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home