Wat vragen Belgische CIO’s van Europa de komende jaren?

europese unie

Belgische CIO’s vragen samen met hun collega’s uit Frankrijk, Duitsland en Nederland een gerichte digitale strategie van de EU in aanloop naar de verkiezingen. Die moet verder bouwen op de verwezenlijkingen van de afgelopen jaren.

CIO’s van meer dan 1.000 grote bedrijven in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland richten zich tot de EU in een manifest. Daarin doen ze uit de doeken wat zij als belangrijke zakelijke technologiegebruikers verwachten van de Unie. Het manifest erkent dat de EU de afgelopen jaren belangrijke en nuttige inspanningen heeft geleverd om de digitale wereld te reguleren. De duidelijke regels zijn goed klinkt het, maar ze moeten gecombineerd worden met een ambitieuze agenda wil Europa aan het voorfront van digitale innovatie blijven.

De CIO’s, voor ons land vertegenwoordigd door Beltug, halen prioriteiten aan die ze voor de verkiezingen graag tot aan de oren van Europese beslissingmakers krijgen.

Meer digitale skills

Een eerste focuspunt draait rond digitale skills en onderwijs. Alle burgers moeten toegang krijgen tot digitale technologie en er is een grote focus op opleiding nodig. Slechts de helft van de volwassen bevolking van de EU bezit op dit moment de nodige digitale capaciteiten volgens de CIO’s, waardoor snelle verbetering op dit punt kritiek is.

Onderwijs gericht op de ontwikkeling van digitale capaciteiten moet geïnjecteerd worden in alle opleidingsniveaus. Concreet moeten Europese universiteiten programma’s uitwerken gericht op digitale lessenpakketten rond programmeren, algoritmes en AI. Samenwerking over universiteiten heen kan helpen om toptalent aan te trekken als lesgevers.

Deze oproep is aannemelijk, maar de timing ervan is opvallend, aangezien AI-boer en Nvidia-CEO pas liet optekenen dat hij programmeren geen relevante skill vindt voor de toekomst. Het lijkt erop dat de CIO’s van de grootste bedrijven uit onze regio het duidelijk oneens zijn met zijn stelling.

Regelgeving

De EU is de laatste jaren erg actief geweest rond regelgeving. Dat mag niet veranderen. Europa moet zich blijven richten op regelgeving met een wereldwijde impact. In de marge daarvan hopen de schrijvers van het manifest dat Europa meer inzet op strategisch onderzoek, om zo een grotere onafhankelijkheid te creëren van de digitale technologieën die vandaag belangrijk zijn.

Het blijft vooral belangrijk om te blijven streven naar een eerlijk internationaal speelveld met een gezonde concurrentie in de markt. Strategische investeringen in Europese bedrijven en startups kunnen daar ook bij helpen.

Milieu

Beltug en de collega-organisaties uit onze buurlanden zijn verder niet blind voor de groeiende ecologische impact van digitale technologie en de achterliggende ondersteunende infrastructuur. Daar moet de EU meer doen om de ecologische impact van IT te verminderen. In het manifest merken de CIO’s wel fijntjes op dat de grootste impact niet afkomstig is van het gebruik van IT-oplossingen, wel van de productie van de hardware.

Ze verwijzen daarvoor naar een rapport van het Franse milieu- en energie-agentschap (ADEME), dat stelt dat 70 tot 80 procent van de ecologische voetafdruk van digitale technologie komt van de fabricage van hardware. Europa kan zijn gewicht daar in de schaal leggen door fabrikanten en digitale dienstverleners te verplichten om ecologische standaarden uit te werken. Langer gebruik van geproduceerde componenten kan vanzelfsprekend ook helpen.

De CIO’s verwijzen expliciet naar wat ze geprogrammeerde veroudering noemen, waarbij software-updates hardware plots ongeschikt maken. Voorbeelden staan niet in het manifest, maar wij denken meteen aan het einde van de ondersteuning van Windows 10 in 2025, waarna heelveel systemen door kunstmatig hoge systeemvereisten de update naar Windows 11 mislopen en zo rijp worden voor de vuilbak.

Bestuur

Tot slot hebben de CIO’s een mening over het Europese bestuur. Daar ligt de focus op meer samenwerking tussen regelgevende instanties in en over de lidstaten heen. Het hoeft niet te verbazen dat de grote zakelijke IT-gebruikers hopen dat de Unie met hen in dialoog gaat voor de implementatie van bestaande regels. Harmonisering zal iedereen ten goede komen, klinkt het.

Revolutionair is het manifest niet, maar het omvat wel een duidelijke samenvatting van de prioritieten van IT-beslissingnemer in België en de buurlanden. De vraag naar een sterk beleid is groot, maar de vragen liggen wel in lijn met de richting die de EU al is ingeslagen. In feite kan de Unie voor de volgende legislatuur verder bouwen op het werk van de afgelopen jaren, al is er geen tijd om te rusten.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home