KU Leuven en TU Eindhoven versterken samenwerking rond onderzoek naar microchips

wafer chip euv

De KU Leuven en de TU Eindhoven vernauwen hun samenwerking rond onderzoek naar microchips. Beide universiteiten gaan hun fondsenwerving en masterprogramma’s beter op elkaar afstemmen, om zo de innovatie in de thuishaven van respectievelijk Imec en ASML te versterken.

KU Leuven en TU Eindhoven (TU/e) gaan nauwer samenwerken in het veld van microchip engineering. Deze samenwerking moet de positie van de regio’s Brainport (Eindhoven) en Mindgate (Leuven) versterken en ASML en Imec nauw betrekken.

De samenwerking kadert verder binnen de European Chips Act, waarmee de EU de rol van Europa in chipontwikkeling wil opkrikken. Silvia Lenaerts, rector van de TU/e verduidelijkt: “Europa staat voor de uitdaging om een betere positie te krijgen in de wereldwijde halfgeleidersector. Dat is cruciaal voor onze strategische autonomie, ons verdienvermogen en voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerking is daarin een zeer belangrijke stap.”

Focus op fondsen

De samenwerking tussen KU Leuven en TU/e wordt uitgebouwd rond verschillende strategische actiegebieden, die zowel onderzoeks- als onderwijsinitiatieven omvatten. Fondsen vormen een belangrijke rode draad doorheen de samenwerking.

lees ook

ASML en imec openen ‘speeltuin’ voor high NA EUV-machines

Eerst en vooral komt er een gezamenlijk gefinancierd fondsenprogramma voor doctoraatskandidaten. Vanaf 2024 kunnen die doctoraatskandidaten onderzoeksprojecten opstarten in het domein van halfgeleiders rond thema’s als AI, mechatronica, softwareontwikkeling, materiaalkunde, plasmafysica, heterogene integratie en optica. Zo willen de universiteiten samen de volgende generatie experts op te leiden die voor belangrijke doorbraken kunnen zorgen in deze gebieden.

Daarnaast komt er voor een gezamenlijk zaaifonds, gaan de KU Leuven en de TU/e samen onderzoeksthema’s definiëren en zullen ze subsidievoorstellen voorbereiden. Er komt een gezamenlijke beurscoördinator om bijkomende fondsen te verwerven voor bestaande en nieuwe onderzoeksthema’s. De twee universiteiten noemen die rol cruciaal voor het verkrijgen van de nodige middelen om lopende en toekomstige projecten te ondersteunen en zo de impact van de samenwerking te vergroten.

Uitwisseling

De samenwerking draait niet alleen om centen. De KUL en de TU/e onderzoeken samenwerkingsinitiatieven om gezamenlijke mastertrajecten op te zetten in gebieden zoals optica, fotonica, kwantumtechnologie, halfgeleidertechniek en hightechsysteemtechniek. Daarbij horen ook uitwisselingsmogelijkheden tussen de twee instellingen voor zowel studenten als personeel.

“In zoveel opzichten spreken wij dezelfde taal”, zegt Rector Luc Sels van KU Leuven1. “Ik ben heel blij dat we verder kunnen bouwen op onze vertrouwensband, onze geografische nabijheid en op lopende samenwerkingen met TU/e om onze regio verder te positioneren als de ruggengraat van het Europese halfgeleiderslandschap.”

Voor KU Leuven is deze samenwerking deel van een bredere strategie om haar kennis- en innovatie-ecosystemen verder te ontwikkelen over regionale en nationale grenzen heen. In 2023 tekenden KU Leuven, TU/e en RWTH Aachen al een gemeenschappelijke intentieverklaring om AI-onderzoek en -onderwijs in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland verder te stimuleren.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home