Oppervlaktedichtheidstechnologie is cruciaal voor de nieuwe generatie datacenters

Data stimuleert groei, wakkert innovatie aan en verbetert klantervaring. En dus is data van onschatbare waarde voor bedrijven. De hoeveelheid aan gegevens groeit dan ook exponentieel. IDC voorspelt zelfs dat de wereldwijde datasfeer 291ZB zal bedragen in 2027.

Terwijl het volume en de snelheid van gegevens toenemen, zijn veel bedrijven in een groot aantal sectoren niet in staat om het volledige potentieel van de huidige data-driven wereld te benutten. Niet alleen vangen en gebruiken ze slechts een fractie van de gegevens die ze genereren, maar ze worstelen ook met dataopslag.

Nu er steeds meer AI-producten op de markt komen blijft de hoeveelheid data exploderen. Datacenters van bedrijven moeten dus op zoek naar duurzame manieren om te schalen met beperkte ruimte, stroom en budget.

Opgelet voor de (dataopslag)-kloof

Als onderdeel van de AI-boom hebben zowel cloud- als datacenterklanten fors geïnvesteerd in AI-diensten en deze aangeboden om aan de vraag te voldoen. Zodra deze infrastructuur is opgezet, zullen de eisen voor zowel dataopslag als datamanagement snel toenemen en overweldigend worden. Datacenterbeheerders moeten hun dataopslagcapaciteit snel zien te vergroten om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Veel fabrikanten zullen als directe oplossing hun dataopslagcapaciteit vergroten door het aantal schijven in hun hard drives uit te breiden. In feite is dit de manier waarop de meeste harde schijven op korte termijn hun capaciteit vergroten. Maar op de lange termijn zorgt de toestroom aan data voor een volledige overbelasting, en dus is deze aanpak in de toekomst gewoon niet houdbaar.

Voor elke schijf zijn veel materialen nodig, waaronder niet-hernieuwbare grondstoffen. Hoe meer schijven er aan de hard drive worden toegevoegd, hoe meer het kost om ze te bouwen, met een drastische impact op de hoeveelheid vloerruimte die nodig is tot gevolg. Elke extra schijf verhoogt ook het stroomverbruik met wel 12,5% en opgeschaald in een datacenter komt dat neer op enorme uitgaven voor alleen al stroom.

Dus hoe kunnen bedrijven de hoeveelheid gegevens die elke schijf kan bevatten vergroten? Door de oppervlaktedichtheid te vergroten. In wezen betekent oppervlaktedichtheid het verhogen van de hoeveelheid gegevens die elke schijf kan bevatten. En minder schijven betekent minder materiaal en minder stroom.

De impact van oppervlaktedichtheidstechnologie

De drang naar hogere oppervlaktedichtheid wordt gevoed door de exponentiële aanmaak van gegevens in verschillende sectoren, van bedrijfs- tot cloud-datacenters, waardoor efficiëntere en kosteneffectievere oplossingen voor dataopslag nodig zijn.

Met een hogere oppervlaktedichtheid kunnen gegevens dichter op opslagmedia worden verpakt, wat zorgt voor hogere lees- en schrijfsnelheden. Dit is een kosteneffectieve oplossing die zich op zijn beurt vertaalt in betere algehele prestaties en responsiviteit van datacenters, zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van de huidige datagestuurde toepassingen en services.

Oppervlaktedichtheidstechnologie verhoogt ook de efficiëntie van moderne datacenters. Door meer gegevens te kunnen opslaan in een kleinere ruimte kunnen datacenters hun fysieke voetafdruk optimaliseren. Dat leidt tot een lager stroomverbruik en lagere koelvereisten. Dit draagt niet alleen bij aan aanzienlijke kostenbesparingen, maar sluit ook aan bij de wereldwijde noodzaak om duurzame en milieubewuste technologie-infrastructuur te bouwen.

Efficiënt databeheer

Om in de toekomst innovatie te stimuleren en het volledige potentieel van het digitale tijdperk te benutten, wordt de capaciteit om enorme hoeveelheden gegevens op te slaan, te openen en te gebruiken erg belangrijk.

Wereldwijd zijn bedrijven momenteel afhankelijk van de juiste datacenterinfrastructuur om de intrinsieke waarde van al deze beschikbare data te benutten. Een van de belangrijkste beheeruitdagingen is echter de complexiteit van het opslaan en beheren van verspreide data. Gegevens bevinden zich op meerdere locaties en verspreiden zich vaak over eindpunten, de rand en meerdere clouds. Dat wil zeggen dat bedrijven nieuwe kansen en potentiële inkomsten mislopen.

In plaats van onmiddellijk hun dataopslagcapaciteit uit te breiden, moeten datacenters van bedrijven kijken hoe effectief hun gegevens worden opgeslagen. Uiteindelijk moeten bedrijven ervoor zorgen dat de verzamelde gegevens bruikbaar zijn, terwijl ze ook de opslag van de verzamelde data moeten beheren.

Proberen alle beschikbare gegevens vast te leggen zou echter de bestaande IT-infrastructuur belasten en de kosten verhogen. Dat is een van de vele redenen waarom bedrijven opnieuw moeten nadenken over databeheer. Door bijvoorbeeld gegevens aan het begin van hun levenscyclus te identificeren en te classificeren, kan er sneller worden gesnoeid. Dat vertaalt zich in lagere kosten.

De toekomst van massacapaciteit

De toekomst van massacapaciteit speelt zich nu af – en het is duidelijk dat oppervlaktedichtheidstechnologie een cruciale rol speelt bij het aanpakken van de steeds groter wordende datadruk. Deze toename in oppervlaktedichtheid zal de productontwikkeling en groei van harde schijven in het volgende decennium stimuleren.


Dit is een ingezonden bijdrage van Vincent Oostlander, Director EMEA Solutions Sales bij Seagate. Klik hier voor meer informatie over de innovaties rond dichtheid van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home