Herwaarderen, niet vernietigen: hoe circulariteit bij harde schijven tot meer duurzaamheid leidt

De dataopslagindustrie heeft klanten door de jaren heen van miljarden terabytes aan harde schijfcapaciteit voorzien. De vraag naar HDD’s en SSD’s blijft intussen snel stijgen, wat ook het potentieel voor elektronisch afval doet toenemen. Tal van harde schijven bereiken elk jaar het einde van hun levensduur – in Noord-Amerika alleen al gaat het over zo’n 22 miljoen schijven. Uit schatting blijkt dat zowat de helft van de buiten gebruik gestelde harde schijven in de EU vernietigd worden, wat uiteraard een aanzienlijke hoeveelheid afval met zich meebrengt. Dat afval omvat ook waardevolle materialen zoals goud, zilver, koper, aluminium en kobalt. Tenzij we deze stoffen recycleren, gaan ze permanent verloren.

Daarom is er in de hele industrie nood aan een duurzame oplossing, gebaseerd op het principe van de circulaire economie. Media voor elektronische opslag vormen echter een uitdaging omwille van de data die erop staat. Die gegevens moeten ook op het levenseinde van een harde schijf beschermd blijven – in lijn met wetgeving rond databescherming en regels met betrekking tot de bescherming van intellectueel eigendom.

Data veilig verwijderen

Moeten opslagapparaten op het einde van hun leven dan automatisch worden vernietigd? Neen, want er bestaan immers veilige methoden om data te wissen zonder dat we de schijf zelf moeten vernielen en elektronisch afval creëren. Het afbreken van een harde schijf biedt overigens ook geen zekerheid. Zelfs de kleinste 2x2mm partikels kunnen nog altijd grote hoeveelheden data bevatten.

In de context van databescherming rekenen we dus best op oplossingen om data te verwijderen. Die oplossingen variëren van zelf-versleutelende schijven tot Instant Secure Erase (ISE)-functies. Met beide methodes kunnen we harde schijven schoonvegen en opnieuw op de markt brengen. Nieuwe normen zoals IEEE 2883 voorzien ook specifieke richtlijnen voor het veilig verwijderen van data op verschillende opslagmedia. Voor bedrijven die hun data niet zelf kunnen wissen, is het aanbevolen om samen te werken met gecertificeerde serviceproviders.

Levensduur verlengen

In het kader van duurzaamheid is het belangrijk dat we de levensduur van producten verlengen. Een beter design in combinatie met slimmere productieprocessen vermindert niet alleen de CO2-uitstoot en consumptie van grondstoffen, maar opent ook de deur naar een circulaire economie. Als je weet dat het herwaarderen van harde schijven 275 keer meer CO2 bespaart in vergelijking met recycleren, dan is het belang hiervan meteen duidelijk.

In het kader van duurzaamheid is het belangrijk dat we de levensduur van producten verlengen.

Vincent Oostlander, Director Seagate Solutions en EMEA Sales Seagate Technology.

Bij het ontwerpen van producten houden we daarom best rekening met modulaire componenten, het gebruik van recycleerbare materialen, eenvoudige demontage en refurbishment. Het doel is een gesloten materiaalkring neer te zetten die volledige recyclage met minimaal energieverbruik mogelijk maakt. Op die manier willen we downcycling voorkomen – een recyclagepraktijk waarbij het nieuwe product een lagere waarde heeft dan het origineel. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat producenten nauw samenwerken met hun toeleveranciers.

Partnerships in een circulaire economie

Samenwerking tussen producenten van opslagoplossingen en industriepartners, evenals supply chains, biedt vaak de juiste voedingsbodem om onderdelen en materialen in de productie van HDD’s en SSD’s te hergebruiken, herstellen of verkopen. Daarnaast zijn de expertise en netwerken van sectorverenigingen zoals het Circular Drive Initiative (CDI) essentiële hulpmiddelen. Het CDI werkt samen met toonaangevende bedrijven in domeinen zoals digitale opslag, duurzaamheid en blockchain. Zo wil het de elektronische afvalberg verkleinen door middel van veilig hergebruik van hardware voor opslag.

Wat kan een producent van opslag dan doen om circulaire economie op grote schaal mogelijk te maken? Maatregelen omvatten het terughalen van gebruikte schijven, het invoeren van veilige procedures om data op schijven te verwijderen, en deze schijven vervolgens te hergebruiken. Ook componenten en materialen van oude schijven kunnen herbruikbaar worden gemaakt. In het fiscale jaar 2023 verlengde Seagate de levensduur van 1,19 miljoen HDD’s en SSD’s door middel van refurbishment en hergebruik, waardoor ongeveer 553 ton elektronisch afval werd voorkomen.

Meer capaciteit, dezelfde voetafdruk

De circulaire economie biedt niet alleen een antwoord op de CO2-uitstoot en het energieverbruik, maar ook op de bescherming van kritieke grondstoffen, financiële besparingen, etc. In opslag zit bijvoorbeeld veel potentieel in innovaties die de capaciteit van harde schijven uitbreiden – zoals de Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR)-technologie van Seagate.

Een nieuwe harde schijf die over een capaciteit van 32 TB beschikt, heeft een gelijkaardige CO2-voetafdruk als een schijf met slechts 20 TB opslag. Door meer gegevens te plaatsen op een harde schijf met een gelijkaardige energieconsumptie, kunnen bedrijven hun data op een duurzamere en kostefficiëntere manier opslaan. In datacenters beperkt dit tevens de indirecte energiekosten die nodig zijn voor koeling.

Winst en reputatie

Natuurlijk is ook winstgevendheid belangrijk in de context van circulaire economie. Het is in elk geval bewezen dat het volgen van de ESG-regels (Environmental, Social & Governance), als kader voor circulaire economie, meestal tot een hogere in plaats van een lagere omzet leidt – en dus tot het succes van bedrijven bijdraagt. Minder gebruik van kritieke grondstoffen in de productie en het reduceren van de energieconsumptie hebben een positieve impact op de financiën en het milieu. Het is dus belangrijk om beide op een verstandige manier te combineren.

Wie een leider in duurzaamheid wil zijn, zal misschien tijdelijk terrein verliezen op de concurrentie. Maar wie milieuovertredingen begaat, kan stakeholders afschrikken en zelfs tegen boetes of sancties aanbotsen. Het is dus belangrijk om een goed evenwicht te vinden. En dat laatste is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding. Het is hun taak om de ESG-investeringen en resultaten van bedrijven te analyseren. Transparant en eerlijk rapporteren is essentieel, onder meer om te vermijden dat je het label ‘greenwashing’ opgeplakt krijgt. Vergeet ook zeker niet je toeleveringsketen in die inspanningen te betrekken.

De Europese Commissie verwacht dat datacenters tegen 2030 CO2-neutraal zijn. Het uitrollen van een circulair systeem voor de opslag van data zal dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid, en bedrijven helpen om hun winstgevendheid en reputatie veilig te stellen.


Dit is een ingezonden bijdrage van Vincent Oostlander, Director Seagate Solutions en EMEA Sales bij Seagate Technology.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home