Thuiswerk en de kmo: wat zijn de grootste uitdagingen?

De plotse shift naar thuiswerk brengt heel wat uitdagingen met zich mee, zowel op organisatorisch vlak als inzake beveiliging. Hoe ziet één van ’s werelds grootste IT-bedrijven die evolutie in ons land?

Thuiswerk was voor 83 procent van de organisaties kritiek voor de businesscontinuïteit bij de uitbraak van de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van Dell bij 2.500 professionals, waarvan 60 procent van de respondenten actief is in het kmo-segment. De verschuiving naar telewerk was ook voor kleine en middelgrote ondernemingen essentieel om het hoofd boven water te houden. In tegenstelling tot bij veel grote bedrijven, was er één belangrijk verschil.

Verrast door de urgentie

“Sommige kmo’s waren totaal niet klaar om telewerk te implementeren op grote schaal”, verduidelijkt Alain Van den heuvel, Sales Director voor Mid Market bij Dell Technologies in België. Zonder de juiste infrastructuur in te voegen, was er voor deze bedrijven maar één optie. “Veel bedrijven waren genoodzaakt om snel toepassingen uit te rollen en zochten daarom hun toevlucht tot de cloud. ‘Neem je laptop, ga naar huis en we zien wel’, was het mantra.”

Die vlucht naar de cloud confronteerde organisaties met onverwachte uitgaven voor ICT, maar was daar niet de enige oorzaak van. Nieuwe laptops, randapparatuur en samenwerkingstools drukten allemaal hun (vaak ongeplande) stempel op het budget. De vraag is maar in welke mate de sprong naar de cloud ook op de lange termijn de juiste keuze is voor organisaties. Sectororganisatie Beltug stelde pas nog vast dat de zoektocht naar een evenwicht tussen publieke, private en hybride cloud één van de topprioriteiten is voor Belgische bedrijven vandaag.

Thuiswerk blijft, maar hoe?

Van den heuvel is er wel van overtuigd dat thuiswerk zal blijven bestaan. “Een studie die inmiddels van april dateert, geeft aan dat 71 procent van de ondervraagde bedrijven wereldwijd hun thuiswerkbeleid op de één of andere manier wil voortzetten. 20 procent denkt eraan bepaalde groepen alsnog naar kantoor te roepen, terwijl een minderheid van 5 procent het opnieuw wil afschaffen.”

71 procent van de ondervraagde bedrijven wil hun thuiswerkbeleid voortzetten.

Voor het gros van de bedrijven komt het er eerst en vooral op aan, om na de vlucht naar de cloud, eens structureel te onderzoeken hoe ze hun IT-omgeving willen inrichten. “We zien enkele belangrijke trends”, aldus Van den heuvel. “Die gaan van de vraag naar betere onboardingsystemen naar de automatisering van processen.” Het komt er op aan om werknemers eenvoudig in de bedrijfsomgeving te betrekken, maar ook systemen vlot te connecteren en de juiste toepassingen naar de juiste gebruikers uit te rollen. “We moeten bekijken hoe de situatie nu is en analyseren wat er beter kan.”

Vergeten beveiliging

Naast die herziening van de infrastructuur naar een systeem dat thuiswerk structureel omarmt, is beveiliging erg belangrijk. Daar is nog heel wat werk aan de winkel, ziet ook Van den heuvel: “Uit een ander wereldwijde studie blijkt dat amper 25 procent van kmo’s aangeeft dat ze hun security policies, naar aanleiding van de pandemie, als grote prioriteit hebben aangepast.” Dat cijfer is frappant: driekwart van de ondernemingen die plots geconfronteerd werd door een shift naar thuiswerk, zag bijkomende beveiliging dus niet als essentieel.

Amper 25 procent van de kmo’s geeft aan hun security policies te hebben aangepast.

In het nieuwe normaal moet beveiliging deel uitmaken van de lijm die de IT-infrastructuur bij elkaar houdt. Van den heuvel merkt op dat meer dan 80 procent van de datalekken en hacks vandaag nog steeds op de endpoint bij de eindgebruikers start. Ingebouwde beveiliging over IT-omgeving met een behoudt van focus op endpoints is essentieel. Met thuiswerk als norm moeten organisaties authenticatie en beleidsvorming bovendien herdenken. Dat wordt al snel complex, ook voor de kmo, wat de rol van een technologiepartner belangrijker maakt.

“40 procent heeft voorlopig nog niets gedaan inzake security en 35 procent van de bevraagden heeft geen antwoord klaar”, besluit Van den heuvel. Naast de ommezwaai naar een structureel doordachte manier van werken, is beveiliging dus van prioritair belang voor ondernemingen die zich vandaag willen klaarstomen voor de toekomst.

In samenwerking met Dell Technologies en Intel publiceerden we pas twee white papers over de uitdagingen van de moderne workplace en beveiliging. Wie meer achtergrond wil, vindt ze hier:

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home