Netwerkmodernisering binnen justitie: een project binnen 240 gebouwen

Extreme networks

De netwerkinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Justitie heeft de afgelopen jaren een flinke upgrade gekregen. Het forse project omvat 240 gebouwen, 23.000 werknemers en duizenden gebruikers. We krijgen met Extreme Networks en Orange Cyberdefense een blik achter de schermen.

Justitiegebouwen in België zijn er in alle maten en gewichten, maar voor elk van hen geldt dezelfde regel: moderniseren of stilstaan. Elke acht jaar voorziet de overheid een uitbesteding om alles up-to-date te houden. De afgelopen periode hebben Extreme Networks als fabrikant en Orange Cyberdefense als integrator het contract in huis gehaald.

De insteek van de grondige vernieuwing was eenvoudig: meer stabiliteit, hogere prestaties, veiliger en klaar voor de toekomst. Vanaf de start van de samenwerking start de dans tussen installatie, bekabeling en beheer over een periode van enkele jaren.

Complexe planning

FOD Justitie heeft vandaag 240 gebouwen in België, het éne al wat groter dan de andere. Volgens Jimmy De Laet, diensthoofd ICT bij FOD Justitie, start alles met een aanpak per gebouw. “We kijken allereerst naar de prioriteiten en zoeken uit waar een uitbreiding van de netwerkcapaciteit het meest kritisch is. Daarna start de planning rond de uitrol, op welk moment, welke secties en welke machines eerst.” Voor hem is het vooral belangrijk dat de werking van rechtbank en gevangenis minimaal werd verstoord.

We kijken allereerst naar de prioriteiten en zoeken uit waar een uitbreiding van de netwerkcapaciteit het meest kritisch is.

Jimmie De Laet, diensthoofd ICT bij FOD Justitie

Als gevolg van die minutieuze planning over de afgelopen jaren waren er heel wat afspraken tussen Orange Cyberdefense en de FOD Justitie voor een korte- en langetermijnplanning. “Meestal werd er eerst een parallelle installatie naast de bestaande gezet om te verifiëren of de nieuwe netwerkinfrastructuur correct werkt. De overstap zelf verliep vrij snel. Op één uur kan een groot gebouw worden overgeschakeld”, aldus De Laet.

Samen met de plaatsing van de nieuwe netwerkinfrastructuur is er ook een complexe planning met een externe partij die alle nieuwe kabels in de muren verwerkt. “Daarom dat alles over een achtjarige periode wordt gespreid. Voor de sites die we als eerste hebben behandeld, wordt het stilaan tijd om vernieuwingen te plannen. Het is een continu proces omdat het over zoveel sites gaat.”

Uitrol over 8 jaar

Wanneer je een netwerkinfrastructuur uitrolt over een periode van acht jaar, kan dat een behoorlijke uitdaging vormen om een coherent platform te bouwen waar je alles grondig kan beheren. Emmanuel David, technisch directeur bij Orange Cyberdefense. “We hebben het geluk dat Extreme Networks het gamma de afgelopen periode grondig heeft geëvolueerd. De uitrol van Extreme Fabric Connect voor een eenvoudiger netwerkmanagement is heel belangrijk geweest.”

lees ook

Extreme Networks lanceert AIOps platform CoPilot voor serviceproviders

Hiermee geniet FOD Justitie van een vereenvoudigde, flexibele en robuuste infrastructuur die netwerkconfiguratie en implementatie van nieuwe netwerkapparaten en -diensten veel sneller en eenvoudiger maakt. Daarnaast verlaagt de oplossing het risico van menselijke fouten en de tijd voor onderhoud dankzij de mogelijkheid om de netwerkkern in te stellen en geen zorgen meer over maken tijdens updates. 

Dat onderhoud wordt grotendeels door Orange Cyberdefense uitgevoerd. Het IT-team van FOD Justitie is eerder beperkt, waardoor automatisatie via Extreme Fabric Connect handig is. Het resultaat is een zelfherstellende autonome netwerkarchitectuur waarmee de FOD Justitie binnen het dagelijks operationeel beheer upgrades kan uitvoeren. De technologie garandeert ook een zeer snel herstel van real-time verkeer, zonder dat dit invloed heeft op services of prestaties.   

Extreme Fabric Connect

Omwille van de grote hoeveelheid justitiegebouwen moest Orange Cyberdefense twee standaarden uitrollen: datacentergebouwen en niet-datacentergebouwen. Binnen FOD Justitie zijn er drie datacentergebouwen, de rest is automatisch een netwerk edge-locatie.

“Binnen een datacenter zitten alle centrale elementen van de Extreme Fabric Connect. Denk daarbij aan klassieke core switching, gemeenschappelijke infrastructuur en definitie van subnets en gebouwen”, zegt David. “De grootste uitdaging voor ons was de grootte en het aantal gebouwen. Die omvang heeft ons gedwongen om naar een gestandaardiseerde aanpak te grijpen om efficiënt te werken. Met het diverse portfolio van Extreme Networks lukte dat prima.”

De combinatie van een sterk datacenter en degelijke switching op alle locaties zorgt ervoor dat het netwerk performant blijft.

Emmanuel David, technisch directeur bij Orange Cyberdefense

Het gebruik van bandbreedte evolueert uiteraard relatief snel. Voor de komende jaren verwacht David dat de installatie prima gepositioneerd is om hogere workloads te verwerken. “Zeker op datacenterniveau is er een flinke stap voorwaarts gezet. De combinatie van een sterk datacenter en degelijke switching op alle locaties zorgt ervoor dat het netwerk performant blijft.”

Geen nieuws goed nieuws

De Extreme Fabric Connect-technologie zorgt voor operationele efficiëntie binnen FOD Justitie. Het aantal engineers dat nodig is om het gedistribueerde netwerk te beheren werd teruggebracht van drie naar één. Zo kon het bredere IT-team zich meer focussen op andere hoogwaardige taken. Het maakt een logische scheiding mogelijk tussen consument-IoT-apparaten en de bedrijfstechnologieën en -middelen van het justitiële systeem om risico’s te verlagen en het netwerk veilig te houden.

“De afgelopen jaren heb ik niet meer IT-mensen mogen aanwerven, hoewel er meer dan ooit IT-toepassingen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan VoIP, videocommunicatie, het komt er allemaal maar bij”, zucht De Laet. “Daarom dat ik blij ben dat de tools vandaag veel beter zijn. Het geeft medewerkers de ruimte om ergens anders op te focussen. Het IT-team bestaat uit 54 mensen, waarvan vijf zich bezighouden met het bedrijfsnetwerk. Van die laatste groep is er dus vandaag maar één die zich focust op netwerkconnectiviteit, dankzij betere tools.” Het volledige IT-departement binnen FOD Justitie bestaat in totaal uit 120 tot 140 mensen.

lees ook

Extreme Networks bereidt Brusselse metro voor op autonoom vervoer

Wanneer we aan De Laet vragen of medewerkers een verschil voelen vergeleken met de oude netwerkapparatuur, kan hij daar moeilijk op antwoorden. “Switches zijn normaal sowieso betrouwbaar, dat was vroeger zo en vandaag nog meer. We hebben weinig tot geen uitval, wat een plus is voor de connectiviteit.” Zoals bij elk IT-team: geen nieuws goed nieuws.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home