7 trends die in 2022 leidend zijn voor de maakindustrie

Digital transformation

We zijn het decennium niet begonnen zoals we hadden verwacht. In plaats van de economische groei en welvaart te vieren, zijn fabrikanten in de overlevingsmodus beland vanwege de logistieke gevolgen van het coronavirus. Hierbij gaat het onder meer om een instabiele supply chain, transportproblemen, personeelstekorten en inflatie.

Om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moesten digitale transformatie-initiatieven worden versneld. Technologieën zoals cloud computing, robotic process automation en low-code ontwikkeling staan centraal in deze digitale evolutie en bieden fabrikanten eindeloze mogelijkheden om nieuwe oplossingen te ontdekken. Maar wat betekent deze digitale evolutie voor het komende jaar? Hieronder vind je de zeven trends die in 2022 centraal staan in de maakindustrie.

1. Consumentgedreven productie

De eisen van de consument veranderen net zo snel als dat de technologie evolueert, wat het voor fabrikanten moeilijk maakt om de producten en diensten te leveren waar op dat moment vraag naar is. Klanten verwachten levering op dezelfde dag, gepersonaliseerde producten en diensten, en transparante leveringsprocessen. Dit betekent dat wanneer een bedrijf zich wil onderscheiden, er een hoge mate van flexibiliteit en wendbaarheid nodig is, iets waar traditionele bedrijfsmodellen niet op zijn ingericht.

Consumentgedreven productie richt zich daarentegen juist op het anticiperen op de behoeften van degenen die de producten gebruiken. Maar hoe doe je dat? Door nieuwe technologieën en mogelijkheden – zoals data-analyse, het internet of things (IoT) en kunstmatige intelligentie (AI) – in bestaande systemen en software te integreren.

Fabrikanten kunnen strategieën implementeren zoals digitale kwaliteitscontrole en geautomatiseerde bevoorrading om de operationele efficiëntie te verhogen en producten sneller aan de consument te leveren. Met deze technologieën kunnen gebruikers hun eigen digitale ervaringen creëren.

2. Voorspelbare en consistente supply chains

Fabrikanten hebben nu te maken met grote schommelingen in vraag en aanbod. Volgens Deloitte hebben inkoopmanagers nog steeds last van complicaties door de hoge consumentenvraag, stijgende kosten van materialen en vervoer, en trage leveringen.

Het vervangen van handmatige taken door technologieën zoals AI, data-analyse en sensoren kan supply chain managers helpen patronen te identificeren, inkoopbehoeften te voorspellen en voorraden beter te beheren.

Wijnand Pauwelyn, Enterprise Account Executive bij Mendix

Verstoringen komen vaak voor en zijn kostbaar, maar veel fabrikanten werken aan modellen om supply chains en logistiek voorspelbaarder te maken. Het vervangen van handmatige taken door technologieën zoals AI, data-analyse en sensoren kan supply chain managers helpen patronen te identificeren, inkoopbehoeften te voorspellen en voorraden beter te beheren. Volgens Deloitte kunnen digitale toeleveringsnetwerken en data-analyse helpen om flexibel en op verschillende manieren te reageren op verstoringen.

3. Smart factories

Smart factories maken gebruik van sterk geautomatiseerde apparatuur en machines om zo efficiënt en flexibel mogelijk te kunnen produceren. Sensoren houden producten en voorraden in de gaten, terwijl cloud-gestuurde machines en apparatuur real-time inzicht bieden in onderhoudsbehoeften.

Een mooi voorbeeld is de smart factory van Adidas. Hier wordt gebruikgemaakt van 3D-printers, robotarmen en IoT-tools om snel mockups en digitale replica’s te kunnen creëren. Doordat Adidas snel prototypes kan printen kan het bedrijf beter inspelen op de wisselende vraag van de consument en zijn er kortere doorlooptijden.

De ontwikkeling van smart factories wordt gedreven door de ontwikkeling van nieuwe technologieën. In trend 4, 5 en 6 gaan we hier dieper op in en bekijken we de drie belangrijkste trends op het gebied van smart factories.

4. Industrie 4.0 en de digitale economie

We leven in de vierde industriële revolutie, ook wel Industrie 4.0 genoemd. Waar de derde industriële revolutie ons de eerste digitale technologieën bracht, onderscheidt Industrie 4.0 zich door technologieën zoals hyperautomatisering, IoT, smart factories en big data. Deze vooruitgang heeft een wereldwijde economie gecreëerd gebaseerd op digitale technologieën.

Waar de derde industriële revolutie ons de eerste digitale technologieën bracht, onderscheidt Industrie 4.0 zich door technologieën zoals hyperautomatisering, IoT, smart factories en big data.

Wijnand Pauwelyn, Enterprise Account Executive bij Mendix

Volgens TechTarget bouwt de vierde industriële revolutie voort op de digitale revolutie, aangezien technologieën een brug blijven slaan tussen de fysieke wereld en de cyberwereld. Technologie evolueert snel en fabrikanten hebben eindeloze mogelijkheden om bedrijfsmodellen aan te passen, hun operatie te verbeteren en taken sneller en beter uit te voeren.

De digitale economie bestaat uit bedrijven, producten en diensten die niet zouden bestaan zonder moderne digitale technologieën. Denk aan organisaties als Netflix, Airbnb en Uber. Naarmate de technologie evolueert, verschuift ook het concurrentielandschap.

Kijk bijvoorbeeld naar de Amerikaanse videotheekketen Blockbuster Video. Netflix liep voor op de digitale curve door streamingdiensten aan te bieden, terwijl Blockbuster ver achterbleef. Vandaag de dag herinnert alleen de jeugd uit de jaren 90 zich Blockbuster nog, terwijl iedereen een Netflix-account lijkt te hebben.

In de maakindustrie zien we de digitale economie bijvoorbeeld terug op het gebied van medische apparatuur. Bloedglucosemeters waren vroeger analoge apparaten zonder internetconnectiviteit. Nu zijn de meeste van deze apparaten volledig verbonden met de digitale wereld. Fabrikanten kunnen betere inzichten krijgen, gebruikers kunnen hun gezondheid monitoren en zorgverleners kunnen beter voldoen aan de behoeften van hun patiënten.

5. Servitization en connected services

Nieuwe technologie verbetert bedrijfsprocessen, maar verandert ook wat fabrikanten hun klanten kunnen bieden. Steeds meer bedrijven stellen niet langer het product centraal, maar de behoefte van de klant. Deze bedrijven verkopen niet een specifiek product maar een vooraf vastgestelde output, met alle dienstverlening die daar bij hoort. Deze ontwikkeling noemen we servitization en wordt gedreven door technologische ontwikkelingen zoals de toenemende mogelijkheden om connected services aan te bieden.  

Steeds meer bedrijven stellen niet langer het product centraal, maar de behoefte van de klant.

Wijnand Pauwelyn, Enterprise Account Executive bij Mendix

Connected services leveren aanvullend aanbod voor op internet-gebaseerde producten, zoals medische apparaten, voertuigen, handgereedschap, machines en zelfs turbines. Capgemini analyseerde connected services in de maakindustrie en schreef daar het volgende over: “We zien bedrijfsmodellen verschuiven naar pay-per-use en pay-per-output, waarbij klanten niet betalen voor het product zelf, maar voor de voordelen die het product oplevert.”

De mogelijkheden van connected services zijn eindeloos. Enkele bekende voorbeelden zijn het op afstand besturen van apparatuur en machines, predictive maintenance en smart home-oplossingen.

Het aanbieden van connected services creëert een betere klantervaring en de kans voor fabrikanten om zich te onderscheiden van de concurrentie. Data die op elk punt in de customer journey wordt verzameld, kan gebruikt worden om de kwaliteit van producten en  bijbehorende diensten voortdurend te verbeteren. Daarnaast zorgen connected services ook voor stabiele inkomstenstromen en hogere marges.

6. Hyperautomatisering

Volgens Gartner is hyperautomatisering één van de belangrijkste technologische trends voor 2022. Hyperautomatisering is een bedrijfsgedreven en gedisciplineerde aanpak om snel zo veel mogelijk zakelijke- en IT-processen te identificeren, in kaart te brengen en te automatiseren. Hyperautomatisering wordt aangedreven door technologieën zoals AI, low-code ontwikkelplatformen en business process management (BPM) tools.

De maakindustrie opereert vaak in silo’s en veel organisaties leunen nog steeds op handmatige en tijdrovende processen. Hyperautomatisering neemt taken die door mensen worden uitgevoerd uit handen en maakt de operatie transparanter. Terwijl technologie de repetitieve, maar cruciale workflows afhandelt, kunnen medewerkers zich richten op complexere taken, zoals het stimuleren van innovatie.

7. Duurzaamheid

Van fabrikanten wordt vandaag de dag verwacht dat ze producten zeer snel en op grote schaal wereldwijd kunnen leveren, wat onvermijdelijk het milieu onder druk zet. Het World Economic Forum meldt dat de Europese maakindustrie jaarlijks 880 miljoen ton CO2 uitstoot. Dit komt doordat fabrikanten van oudsher een lineair ‘take-make-waste’-model volgen, dat afhankelijk is van fossiele brandstoffen, overproductie en buitensporige hoeveelheden afval.

Maar steeds meer fabrikanten stappen over naar een circulaire economie, een duurzaam model waarbij de efficiëntie in elke productiefase wordt geoptimaliseerd. De circulaire economie maakt gebruik van technologieën zoals AI en machine learning om processen te automatiseren, operaties te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen.

Recycling, refurbishing en remanufacturing processen worden toegepast binnen elke productiefase om afval te verminderen en kosten te besparen, waardoor de CO2-voetafdruk van een bedrijf wordt verkleind. Het digitaliseren van processen biedt ook real-time inzichten op basis waarvan snelle besluiten gemaakt kunnen worden, zodat fabrikanten hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen blijven halen.

Uitdagingen en kansen

Het is duidelijk dat fabrieken in 2022 een digitale transformatie moeten ondergaan. Hierbij is snelheid en flexibiliteit essentieel.

De transformatie naar een hyperverbonden, digital-first organisatie kan echter niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Digitale transformatie is op zichzelf al een flinke uitdaging voor elk bedrijf, vooral voor fabrikanten met veel handmatige processen en verouderde systemen. Maar met tools zoals AI, low-code software-ontwikkeling en multi experience platformen kan het transformatieproces versneld worden. Voor de maakindustrie liggen hier in 2022 uitdagingen, maar vooral kansen om ook te profiteren van de digitale economie.


Dit is een ingezonden bijdrage van Mendix. Voor meer informatie over de low-code-oplossingen van het bedrijf kan je hier terecht.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home