GPT-4 onder de loep: beelden lezen, talenknobbel en meerdere persoonlijkheden

gpt-4 openAI

GPT-4, de opvolger van GPT 3.5, is officieel gelanceerd door OpenAI. Het vernieuwde model is beschikbaar voor betalende ChatGPT-gebruikers. Dit zijn de meest opvallende vernieuwingen.

OpenAI heeft dinsdagavond GPT-4 officieel gelanceerd nadat Microsoft zijn mond voorbij praatte vorige week. GPT-4 is een verbeterde versie van GPT-3.5, het onderliggende taalmodel dat geboorte heeft gegeven aan het immens populaire ChatGPT. Met de lancering van GPT-4 neemt de ontwikkeling van conversationele, generatieve AI weer een hoogvlucht.

In een blog doet OpenAI zijn nieuwste paradepaardje uitgebreid uit de doeken. De belangrijkste verbeteringen in ChatGPT zitten minder in het sociale aspect, maar in het creatieve en het intellectuele. GPT-4 is beter in staat om nuances en complexere vraagstelling succesvol te verwerken. Het model zou ook over het algemeen veel stabieler moeten zijn. We bespreken de vijf meest spectaculaire vernieuwingen.

Talenknobbel

Hoewel ChatGPT al beschikbaar was in meerdere talen, was de gebruikservaring gericht op de Engelse taal. Dat komt omdat Engels nu eenmaal de voertaal in de academische wereld is en GPT-3.5 bijgevolg op voornamelijk Engelstalige data getraind is. Met GPT-4 zal je een natuurlijkere conversatie kunnen houden in je moedertaal.

OpenAI claimt dat GPT-4 maar liefst 26 talen machtig is. Volgens het bedrijf haalt GPT-4 in taaltests voor 24 talen een hogere accuraatheid dan GPT-3.5 haalt op de Engelse taal. Enkel met Marathi en Telugu, twee regionale Indiase talen, heeft GPT-4 wat meer moeilijkheden, maar dat willen we het model nog vergeven. Accuraatheid voor het Nederlands worden niet gespecifieerd, maar over het algemeen scoort GPT-4 het hoogst op Romaanse en Germaanse talen.

Beelden ‘lezen’

Alsof kennis van meer dan twintig talen nog niet genoeg is, spreekt GPT-4 ook talen die niet in woorden kunnen worden uitgedrukt. Een van de meest opvallende vernieuwingen is dat GPT-4 een ‘multimodaal’ model is, dat naast tekst ook visuele input kan verwerken. Je kan ChatGPT nu bijvoorbeeld grafieken voorleggen en vragen om er de belangrijkste conclusies uit te halen. Mag het wat luchtiger, dan kan de AI-assistent je ook de humor in een afbeelding uitleggen.  

Meerdere persoonlijkheden

ChatGPT is geprogrammeerd om in een neutrale toon te spreken. Door wat creatief te zijn met je vragen, kan je de chattool opdragen om te spreken als een piraat, om maar een voorbeeld te noemen. GPT-4 zal meerdere ‘persoonlijkheden’ kunnen aannemen tijdens een conversatie zonder dat je dit expliciet hoeft te vragen. OpenAI experimenteert met de mogelijkheid om instructies over de toon en stijl waarmee ChatGPT moet antwoorden in te prenten via systeemberichten.

Er volgt wel een duidelijke caveat bij deze functionaliteit. Knoeien met de systeemberichten kan het model in de war sturen. Hierdoor kan GPT-4 blijven vasthangen in een bepaald ‘personage’ of op ongevraagde momenten last krijgen van dissociatieve identiteitsstoornis.

chatgpt piraat
ChatGPT neemt meerdere persoonlijkheden aan.

Beter geheugen

Om de toegenomen intellectuele capaciteiten te ondersteunen, heeft GPT-4 ook meer geheugen nodig. Het huidige GPT 3.5-model heeft een limiet van 4.096 ‘tokens,’ wat ongeveer overeenkomt met een achtduizendtal woorden. GPT-4 daarentegen kan 32.768 tokens verwerken, ofwel 64.000 woorden.

Dit toegenomen geheugen betekent dat je veel langere gesprekken zal kunnen voeren over hetzelfde thema, omdat ChatGPT verder terug kan gaan in het gesprek om binnen het juiste thema te blijven. Ook zal ChatGPT veel grotere brokken tekst kunnen verwerken en in één klap tot vijftig pagina’s voor je samenvatten. Voorlopig hanteert OpenAI wel nog een limiet van honderd vragen per vier uur.

Minder kans op hallucinaties

Voor OpenAI is dit misschien nog wel de belangrijkste verbetering. GPT-4 is over het algemeen stabieler en voorspelbaarder dan GPT-3.5, wat nog zeer experimenteel was. Dit komt zowel de accuraatheid als de veiligheid van het systeem ten goede. OpenAI claimt dat GPT-4 tot veertig procent meer feitelijk juiste informatie geeft en tot tachtig procent minder geneigd is zich te laten verleiden tot het geven van ondeugende of knotsgekke antwoorden.

lees ook

Van manipulatie tot liefdesverklaringen: lange conversaties brengen Bing in de war

Desondanks waarschuwt CEO Sam Altman dat het model nog verre van feilloos is. Een honderd procent garantie dat GPT-4 nooit onzin zal uitkramen, durft het bedrijf niet te geven. Zo blijft kennis over actuele gebeurtenissen ook bij de nieuwe versie nog een knelpunt. Het blijft dus zaak om artificiële intelligentie met een kritieke houding te gebruiken en AI niet altijd op zijn woord te geloven.

Greg Brockman, medeoprichter van OpenAI, benadrukt tijdens de lancering van GPT-4 dat de AI niet perfect is. “Maar dat ben jij zelf ook niet. Tezamen krijg je een versterkende tool die je naar nieuwe hoogtes kan brengen.”

Hoe gebruik je GPT-4?

Wil je zelf de intellectuele capaciteiten van GPT-4 op de proef stellen? Dan heb je een ChatGPT Plus-abonnement nodig. OpenAI stelt het nieuwe model voorlopig aan een beperkter publiek beschikbaar omdat het eerst feedback over de prestaties wil verzamelen (en om de betalende abonnementen te verkopen). Ben je al toegelaten tot Microsoft’s Bing Chat? Dan hebben we goed nieuws, want Bing maakt al gebruik van GPT-4.

Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden voor de betalende API van GPT-4. De prijs om de capaciteiten van GPT-4 te mogen verwerken in externe applicaties, ligt nu op ongeveer drie dollarcent per duizend tokens.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home