De 10 belangrijkste analytics-trends volgens Gartner

Trends en buzzwoordbingo

Analysebureau Gartner identificeert tien technologische trends inzake data en analytics die in 2021 een grote impact moeten hebben. Organisaties kunnen de trends als leidraad gebruiken voor hun eigen digitaliseringsplannen.

Gerenommeerd marktanalysebureau Gartner legt tien belangrijke trends bloot inzake data en analytics voor het komende jaar. Gartner hoopt dat de trends een kapstok kunnen zijn voor bedrijven. Die werden met covid-19 geconfronteerd met zo’n snelle veranderingen dat het nodig is om de belangrijkste trends te onderscheiden en die prioriteit te geven, klinkt het. Volgende trends kunnen volgens het bureau daarom dienen als richtlijnen voor kritieke investeringen waarmee bedrijven zich voorbereiden op de toekomst.

 • Slimmere en meer verantwoorde AI
 • Samengestelde data en analytics
 • Data fabric als fundering
 • Van Big Data naar Small en Wide Data
 • XOps
 • Engineering Decision Intelligence
 • Data en Analytics als een kerntaak van de business
 • Grafieken
 • De opkomst van de Augmented Consumer
 • Data en Analytics aan de edge

Met de voorspelling raakt Gartner enkele vanzelfsprekendheden aan, al lijkt het bureau ook van zin een handvol nieuwe buzzwords te lanceren waarrond zelfverklaarde tech-guru’s hun powerpoints kunnen opstellen voor het komende jaar.

Slimmere AI op maat

Gartner verwacht dat AI-applicaties slimmer zullen worden en meer kunnen doen met minder data. Bovendien wordt ethiek een belangrijk onderdeel van de algoritmes. Experts proberen al langer om het back box-effect uit AI te halen, zodat algoritmes ook in mensentaal kunnen verklaren waarom ze een bepaalde beslissing nemen.

Experts proberen al langer om het back box-effect uit AI te halen.

Met Samengestelde data-analytics bedoelt Gartner dat zowel data als AI van verschillende oplossingen komt en gebruiksvriendelijker wordt, zodat bedrijven gerichter aan hun noden kunnen voldoen. Data Fabric is dan weer een mooi woord voor een architectuur die realtime vat heeft op de data over de hele organisatie (dus gegenereerd door endpoints, in de cloud, door sensoren op locatie…).

XOps, Wide Data en Small Data

De hype rond de ter Big Data is intussen enkele jaren gaan liggen, dus is het tijd voor een nieuw woord. Voor 2021 kunnen we kiezen uit Small Data en Wide Data. Eigenlijk bedoelt Gartner hier hetzelfde als bij de trend over de slimmere AI-algoritmes. AI zal betere voorspellingen maken met minder data, wat betekent dat organisaties op alle niveaus kwalitatieve data moeten verzamelen.

lees ook

Wat is DevOps en wat ben je ermee?

Met DevOps ontdekten bedrijven dat het interessant is om de ontwikkelaars die een toepassing bouwen in contact te brengen met de IT’ers die verantwoordelijk zijn om de toepassing te beheren en de draaien op de bedrijfsinfrastructuur. XOps breidt dat inzicht uit. Gartner spreekt van DataOps, MLOps, ModelOps, PlatformOps: als het bestaat en iet met IT te maken heeft, kan je er een Ops achter zetten. De kern van de zaak is dat je ervoor moet zorgen dat al je IT’ers goed samenwerken en daarvoor zijn de best practices van DevOps een goede leidraad.

Beslissingen als processen

Engineering Decision Intelligence is de praktijk waarbij je sequenties van beslissingen gaat groeperen in uitgewerkte businessprocessen. Heel wat beslissingen worden geautomatiseerd. In dat opzicht is het belangrijk dat je kijkt welke beslissingen impact hebben op elkaar en in welke mate die in een geautomatiseerd proces te gieten zijn.

Gartner wijst er verder op dat data en analytics geen secundaire activiteit meer zijn, maar een kernactiviteit van iedere organisatie worden. Die visie spreekt voor zich: data-analyse kan en moet doorheen heel het bedrijf werken.

Betere grafieken, inzicht op maat

De achtste trend is misschien wel de eenvoudigste: grafieken. Alle relaties en inzichten die algoritmes vinden, komen in grafieken terecht die managers kunnen raadplegen om snel geïnformeerde beslissingen te maken. De kwaliteit van die grafieken en de relaties tussen gegevens waarop ze zich baseren, heeft een rechtstreekse impact op de waarde van het achterliggende analytics-proces.

De Augmented Consumer is een nieuwe Gartner-term die wat uitleg vereist. Hiermee doelt het bureau op de mensen achter de analytics-dashboards. Vandaag consumeren zij nog teveel kant en klare dashboards die misschien niet geoptimaliseerd zijn voor hun eigen situatie. Het zijn vooral data scientists die de beste inzichten kunnen verwerven. Dat zal veranderen, met meer dynamisch gegenereerde inzichten. Dat geeft de consument (van de data) meer mogelijkheden om betere inzichten te verwerven.

Edge

Met de laatste trend trapt Gartner een open deur in: data en analytics verhuist steeds meer naar edge-omgevingen. Logisch: het is interessant om bijvoorbeeld in een fabriek de eerste analyse van sensordata uit te voeren en eventueel meteen actie te ondernemen. Alle ruwe data naar een centraal datacenter sturen kost tijd en bandbreedte. Uitgebouwde Edge-omgevingen brengen zo een meerwaarde. Om het met een eerdere trend te zeggen: ze maken deel uit van de Data Fabric.

De analyse van Gartner is erg breed. Ze toont aan in welke richting AI, ML en data-analytics evolueert, maar biedt geen al te concrete inzichten. De trends komen bovendien niet uit het niets: ze zijn al even ingezet, maar krijgen nu een duidelijke naam. Wie twijfelt waar de analytics-markt naartoe gaat, heeft nu op z’n minst een houvast.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home