Vier opkomende trends in wereldwijde e-invoicing compliance

Kris Vanhoutte Basware

Omdat elk bedrijf en elke economische regio zijn eigen factureringsregels heeft, vereist wereldwijde e-invoicing compliance voortdurende controle en regelmatige herzieningen. De invoering van e-factureringsmandaten en nieuwe mandaatmodellen heeft de verwarring nog vergroot voor bedrijven die compliant willen blijven en hun workflow willen stroomlijnen.

Terwijl bedrijven doorgaan met het implementeren van digitale transformatie binnen hun organisaties, stellen overheden e-facturatiemandaten in om gederfde belastinginkomsten terug te verdienen. Voor een wereldwijde compliancestrategie is het niet voldoende om alleen e-factureringsmogelijkheden toe te voegen. Het is ook van cruciaal belang om na te denken over de richting die overheden inslaan bij het implementeren van mandaatmodellen en wat dat betekent voor uw organisatie.

1. Vereffeningsmodellen

Volgens een paper van de European Parliamentary Research Service uit augustus 2021 heeft belastingontduiking en -fraude geleid tot een Europees belastinggat van €120 miljard. Als gevolg hiervan stappen steeds meer landen over van het post-auditmodel naar het goedkeuringsmodel. Het goedkeuringsmodel onderscheidt zich in de meeste landen door de verplichte e-invoicing en technische integratievereisten.

Italië is een voorbeeld. Zij hebben al een B2B-goedkeuringsmodel met e-factureringsmandaten ingevoerd en hun belastinginkomsten verhoogd. Maar zij zijn niet de enigen. Tegen 2025 zal het grootste deel van de wereld waarschijnlijk een compliancemodel hebben ingevoerd.

2. Proactieve naleving van belastingsregels

Eerdere e-factureringsmodellen, zoals het post-auditmodel, waren gebaseerd op bewijs van facturering en aangiften van zowel leveranciers als kopers. Het is volledig gebaseerd op vertrouwen.

Met het gebruik van het goedkeuringsmodel verschuiven de nalevingsnormen naar proactieve eisen. De leverancier stuurt de factuur echter eerder naar de overheid dan de afnemer, zodat de overheid de factuur snel kan goedkeuren.

3. Innovatie creëert meer potentiële e-factureringsmodellen

Hoewel meer landen overstappen op het verrekeningsmodel, is het nog niet onomstotelijk vast komen te staan als de beste methode. Veel organisaties hebben “hybride” modellen gecreëerd waarin aspecten van beide systemen worden gecombineerd. Zo moet de leverancier in sommige gevallen eerst een registratienummer van zijn overheid krijgen. Zodra zij een identificatienummer hebben, kunnen zij hun factuur via de traditionele kanalen verzenden.

4. E-invoicing wordt de norm

Nu overheden e-invoicing verplicht stellen, is het duidelijk dat e-invoicing minder een concurrentievoordeel is en meer de norm. Wie zich niet aanpast, blijft achter en krijgt te maken met nalevingskosten.

Er zijn echter tal van redenen waarom organisaties ervoor kiezen over te schakelen op e-invoicing. Het Finse KONE, een wereldleider in de lift- en roltrapindustrie, besloot bijvoorbeeld over te stappen op e-invoicing vanwege de veiligheid, verbeterde kwaliteit, eco-efficiëntie en automatiseringsmogelijkheden.

Hoewel het veilig is om te zeggen dat overheden verschuiven naar meer proactieve mandaten, kunnen e-invoicing, automatisering en regelmatige audits organisaties helpen om bovenop de veranderingen in de regelgeving te blijven zitten.


Dit is een ingezonden bijdrage van Kris Vanhoutte, Presales Consultant bij Basware. Voor meer informatie rond de P2P-oplossingen van Basware kan je hier terecht.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home