Vijf tips voor een succesvolle cloudtransformatie

Steeds meer bedrijven stappen over naar de cloud om efficiënter en sneller te werken. Logisch, want de cloud biedt zoveel voordelen dat bedrijven er niet meer omheen kunnen, willen ze concurrentieel blijven en inzetten op innovatie en duurzame groei. Maar daarbij gaan ze beter niet over één nacht ijs.

Een goed doordachte overgang is immers cruciaal om zowel op korte als lange termijn een performante en veilige werking te garanderen. Wie deze vijf tips voor een vlotte cloudtransformatie in acht neemt, komt alvast een heel eind.

1. Cloud als deel van je digitale strategie

Je werkvolumes naar de cloud verplaatsen mag geen doel op zich zijn. De cloud is een architectuur – een model dat toelaat om sneller en innovatiever te werken, nieuwe mogelijkheden te scheppen en jou en je klanten langetermijnvoordelen te bieden die onmiddellijk zichtbaar zijn. Dat kan alleen als dit deel uitmaakt van een breder, holistisch plan. Jouw cloudstrategie moet in lijn liggen en deel uitmaken van je digitale strategie. Een sterke, weldoordachte benadering zorgt voor sterke fundamenten die nodig zijn voor een succesvolle cloudtransformatie.

2. Vermijd grijze zones op het vlak van veiligheid en controle

Met je “move to cloud” wil je het maximum halen uit de voordelen die de cloud biedt, maar de risico’s tot het minimum beperken. Flexibiliteit maximaliseren bijvoorbeeld, zonder dat je aan controle inboet. Het is een noodzaak te allen tijde een accuraat beeld te hebben van de veiligheidsaspecten en verantwoordelijkheden verbonden aan de geleverde diensten, naast uiteraard glasheldere en performante SLA’s. Vermijd dus grijze zones op het gebied van veiligheid en controle.

3. Betrek de stakeholders

Cloudtransformatie is niet enkel een IT-, marketing- of salesproject; alle afdelingen zijn betrokken in dit traject. Dat maakt de inzet van alle stakeholders zo cruciaal. Goede communicatie en duidelijke verwachtingen zorgen niet alleen voor betrokkenheid over de departementen heen, het zijn ook cruciale factoren om een succesvolle cloudtransformatie te realiseren.

4. De cloud is een proces, geen bestemming

Om maximale waarde aan je klanten te blijven bieden is er nood aan continue vernieuwing en duurzame waardecreatie. De cloud biedt een architectuur die gericht is op innovatie en flexibiliteit. Bovendien biedt de cloud de mogelijkheid om snel te evalueren, de strategie aan te passen en waarde toe te voegen daar waar nodig, met het oog op het bereiken, behouden of liever nog het vergroten- van een competitief voordeel. Cloud is geen bestemming, maar een continu proces dat de manier waarop je zaken doet en de resultaten die je zal bereiken in grote mate beïnvloedt.

5. Kies de juiste partners

Elke onderneming is anders. Dat betekent ook dat de ideale cloud voor elk bedrijf anders is. De cloudstrategie als deel van een ruimere digitale strategie moet in lijn liggen met de mogelijkheden en de noden van het bedrijf. Daarom is het cruciaal om samen te werken met de juiste partners. Een partner met de juiste expertise die voldoende tijd uittrekt om de onderneming, bedrijfsprocessen en toekomstige ambities te begrijpen vooraleer er een op maat gemaakte cloudtransformatie wordt opgestart.

Dit is een ingezonden bijdrage van Alexander Janssens, Head of Group Cloud Propositions bij Damovo. Via deze link vind je meer informatie over de diensten van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home