IFS Labs integreert blockchain in ERP en Asset Management

Een tijdje geleden publiceerden we een artikel over het gebruik van NetSuite’s ERP-platform door SendCloud. Niet veel later waren we op de koffie bij IFS, dat eveneens ERP-software ontwikkelt, maar dan vooral voor de luchtvaart, de olie-industrie en dergelijke. We spraken er met Bas de Vos, director IFS Labs, vooral over de integratie van nieuwe technologieën in onder andere ERP en Asset Management.

IFS is van oudsher een bedrijf dat is gericht op het midden van de markt. Langzaam maar zeker beweegt het zich ook naar boven richting de large enterprises en naar beneden naar kleinere bedrijven toe. In het algemeen ‘doet’ het bedrijf drie dingen: ERP, Asset Management en Service Management.

Wat ERP in de basis is, hebben we in het eerder gelinkte artikel al laten zien. Asset Management heeft te maken met het beheren en monitoren van zaken die worden gezien als een asset, oftewel als iets belangrijks. Dit kan van alles zijn, van tastbaar tot niet-tastbaar, in om het even welke beroepsgroep. Een belangrijk onderdeel hiervan is bijvoorbeeld lifecycle management, oftewel een product of dienst in iedere fase van zijn bestaan (van design tot het moment dat er afscheid van wordt genomen) kunnen beheren.

Onder Service Management kun je conceptueel iets soortgelijks verstaan als Asset Management. Althans, het draait ook hier om het continu kunnen beheren van iets. In dit geval gaat het dan om de services die je als bedrijf aanbiedt aan klanten. CRM kun je bijvoorbeeld onder deze parapluterm plaatsen.

IFS Labs, gericht op nieuwe technologieën

De termen die we hierboven aanhalen, zeggen op zichzelf nog niet bijster veel. Sterker nog, de wildgroei van allerlei van die kittige afkortingen zorgt onder de streep waarschijnlijk regelmatig voor de nodige verwarring. Als we het filmpje op de website van IFS over Asset Management kijken bijvoorbeeld, weten wij na twee minuten eigenlijk nog niet veel meer over wat het nu daadwerkelijk is. Vandaar ook dat we met De Vos met name over enkele nieuwe ontwikkelingen willen praten binnen de gebieden waar IFS actief in is, en inzichtelijk willen maken aan de hand van een voorbeeld wat de software van het bedrijf nu daadwerkelijk kan bieden.

Bas de Vos, director IFS Labs

Wat dat betreft zitten we bij De Vos als directeur van IFS Labs natuurlijk goed. IFS Labs is de denktank van het bedrijf. Daar is men altijd bezig met nieuwe technologieën voor ze hip zijn. Het doel is uiteraard om die nieuwe technologie te integreren in het aanbod van het bedrijf. Denk hierbij aan grote thema’s zoals cloud en IoT, maar ook een technologie zoals blockchain hoort hierbij.

Blockchain in de luchtvaart

Als voorbeeld van het gebruik van blockchain in hun deel van de markt, noemt De Vos het tracken van onderdelen van een vliegtuig. Een vliegtuig bestaat uit 2-3 miljoen onderdelen, waarvan het cruciaal is dat ze voldoen aan de specificaties en regelgeving die ervoor gelden. Ook het onderhoud dat is gedaan aan onderdelen moet goed worden bijgehouden.

Een complicerende factor is daarnaast dat er niet 1 persoon of bedrijf verantwoordelijk is voor de onderdelen. Ze komen van allerlei verschillende leveranciers, via verschillende routes en worden in ontvangst genomen door verschillende onderdelen bij een vliegtuigbouwer. Als je vanaf het begin alles documenteert met behulp van een blockchain, kun je iedere schakel zijn eigen blokjes aan de ketting toe laten voegen. Aan het einde moet dan de volledige geschiedenis van een onderdeel in een oogopslag duidelijk zijn.

Het elegante aan het prototype dat IFS op dit moment heeft ontwikkeld van de software, is dat het als het ware over de bestaande processen heen gelegd kan worden. Alle afzonderlijke spelers in de keten kunnen gewoon hun eigen applicaties blijven gebruiken.

Uiteindelijk staat of valt een blockchain-oplossing zoals die hierboven beschreven wordt met de data die beschikbaar zijn. Dat wil zeggen, er moet nog altijd data gedeeld worden tussen de verschillende componenten in de keten. Hiervoor heb je dus nog altijd ERP nodig binnen een individuele component. Blockchain wordt gebruikt om de verschillende zaken aan elkaar te knopen. IFS is ook actief in die markt. Het kan de twee zaken dan ook mooi combineren.

Weten waar je kracht ligt

Een belangrijk onderdeel van de filosofie van IFS is volgens De Vos dat het bedrijf heel goed weet waar het goed in is. Dat is dan ook het enige waar men zich op richt. Ze willen niet alles doen in hun segment van de markt, wat je bijvoorbeeld bij SAP en Microsoft wel ziet. Vandaar dat men zich richt op bepaalde verticals, waaronder zoals al aangegeven de luchtvaart en de olie-industrie. Verder laten ze het ontwikkelen van de end-to-end infrastructuur ook over aan de grote jongens. Denk hierbij aan partijen zoals Microsoft en IBM. IFS richt zich op het ontwikkelen van oplossingen voor delen van de keten.

Om te laten zien wat hij hiermee bedoelt en een voorbeeld te geven van wat IoT voor een bedrijf zoals IFS betekent, heeft De Vos een demo klaargezet. We zien een fabrieksrobot op schaal die kleine balkjes oppakt. Als deze robot om wat voor reden dan ook niet meer naar behoren functioneert, schiet de software van IFS in actie en meldt dit probleem. De oorzaak en de oplossing van het probleem worden vervolgens getoond op een Hololens. De software die dit doet komt eveneens uit de koker van IFS.

In deze opstelling houdt IFS zich dus puur bezig met de software. Microsoft maakt de Hololens en weer andere partijen bouwen de fabrieksrobots. De sensoren die data naar het platform sturen waar de applicatie van IFS op draait, komen eveneens niet bij IFS vandaan. Hun applicatie interpreteert deze data alleen maar en geeft op basis van wat het uitleest advies over hoe het probleem op te lossen.

Hieronder zie je in een mock-up wat een vliegtuigmonteur te zien kan krijgen als hij een melding op zijn Hololens binnen zou krijgen. Rechtsonder staat de foutmelding. Linksboven zie je in vogelvlucht hoe de verschillende onderdelen presteren. Rechtsboven zie je de taken die hiervoor binnen zijn gekomen.

Standaarden zijn cruciaal

Als je zoals IFS bezig bent met het ontwikkelen van software die over veel andere soft- en hardware heen ligt, kom je ooit onherroepelijk in aanraking met het gebrek aan standaarden. Het ontbreken daarvan zorgt voor allerlei omslachtige manieren om platformen met elkaar te laten praten. Je kunt weliswaar met wat bijvoorbeeld Dell Boomi te bieden heeft nagenoeg alle interfaces aan elkaar knopen, maar dat is verre van optimaal. Spreek je per industrie een standaard af, dan ben je van dat gedoe in ieder geval af.

In dat licht kun je ook de toepassing van blockchain in de luchtvaart zien zoals we die hierboven hebben gezien. Blockchain is de standaard waar iedereen in die keten gebruik van maakt. Het maakt de communicatie tussen de componenten binnen de keten eenvoudiger en het geheel gebruiksvriendelijker. Uiteraard heeft IFS er belang bij dat deze benadering succesvol is, dus het is niet zo vreemd dat De Vos graag meer standaarden ziet. In de basis is de wens om standaarden te hebben echter volstrekt logisch. Als iets eenvoudiger en gebruiksvriendelijker kan, dan is het goed als daar actief naar wordt gestreefd.

Waar IFS nog meer naar streeft, dus waar het nog meer mee bezig is, gaan we zeker in de gaten houden in de toekomst. We zullen in mei aanwezig zijn bij de IFS World Conference. Daar zullen als het goed is de nodige interessante dingen getoond gaan worden. We zullen daar uiteraard verslag van doen hier op Techzine.

 

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home