Ambitieuze engineer zoekt duurzaam bedrijf om samen de toekomst te bouwen

Johan Van Oeffelen Capgemini

Sustainability is intussen, ook in engineering, het stadium van de hype en de window-dressing allang voorbij. Iedereen beseft dat duurzame en verantwoorde engineering noodzakelijk is. Tegelijk groeit het besef dat dit ook aardig kan bijdragen tot een betere bottom-line. Bij Capgemini Engineering is het zelfs uitgegroeid tot een van de ultieme rekruteringstroeven.

Duurzame engineering zorgt ervoor dat we bij onze activiteiten de natuurlijke grondstoffen niet uitputten maar zo veel mogelijk recycleren en zelfs regenereren. We moeten evolueren van een consumptiecultuur naar een recyclagecultuur als we onze planeet niet vroegtijdig willen uitputten.

Het is trouwens niet enkel voor het nageslacht dat we het hergebruik van grondstoffen moeten overwegen. Ook vandaag voelen we al de impact van de schaarste bij sommige producten. Het is nu eenmaal een dwingende economische wet: hoe schaarser een grondstof, hoe hoger de prijs, hoe kleiner de potentiële afzetmarkt.

Duurzaam engineeren kan daarom zorgen voor een concurrentieel voordeel. Als je met minder (schaarse) grondstoffen hetzelfde product kan maken, kan je scherpere prijzen rekenen en/of grotere marges realiseren. Of je kan je de vraag stellen of dat zeldzaam en duur materiaal echt nodig is, en of je niet hetzelfde effect en dezelfde gebruikerservaring kan realiseren met een herbruikbaar materiaal. Dat is één van de drijfveren voor onze engineering teams: hoe kunnen wij onze klanten een concurrentieel voordeel helpen behalen, en hen dus succesvol maken in hun sector?

‘Goed begonnen is half gewonnen’

Sustainable engineering omvat wel meer dan enkel een beter (her)gebruik van de beschikbare resources op productniveau. Het draait ook om duurzame IT-keuzes, waarbij de keuze voor de cloud vaak de enige weg vooruit betekent. Het draait om ‘sustainable operations’ waarbij CO2-uitstoot en transportkosten fors worden teruggeschroefd dankzij slimme logistieke ingrepen. En het draait om intelligente en snelle keuzes.

Sustainable engineering omvat wel meer dan enkel een beter (her)gebruik van de beschikbare resources op productniveau.

Johan Van Oeffelen, Managing Director Capgemini Engineering Belgium

In sustainable engineering hangt immers heel veel af van hoe je een project aanvangt. Als je een product ontwerpt, heb je aanvankelijk heel veel keuzevrijheid. De grote keuzes die je dan maakt, bepalen voor een groot deel de keuzemogelijkheden achteraf. Anders gezegd: als je niet van meet af aan voor duurzame keuzes gaat, wordt het gaandeweg moeilijker (en duurder) om duurzaamheid te garanderen. Tot op het bittere einde zelfs, want ook de restwaarde van een product wordt sterk bepaald door de keuzes die je bij het ontwerp maakt rond herbruikbaarheid.

‘Meten is weten’

Voor veel bedrijven begint de reis richting duurzaamheid met de concrete doelstelling om een ‘net zero emission’-onderneming te worden. Maar om die ambitie te bereiken is het belangrijk om te weten waar je staat, en hoe je vordert. Vaak is het erg moeilijk om alle variabelen in kaart te brengen die bijdragen tot het nettoresultaat. Daarom heeft Capgemini een framework ontwikkeld waarmee we klanten kunnen helpen om grip te krijgen op de relevante cijfers, en zo bij te dragen tot het realiseren van hun net zero-strategie.

Een belangrijke factor in het vergaren van de relevante data is de connectiviteit in combinatie met hybride intelligentie (data science). Als alle bedrijfsassets geconnecteerd zijn, krijg je sneller een goed inzicht in welke producten of processen het meest energie verbruiken. Met dat inzicht kan je het verbruik optimaliseren zonder dat de gebruikerservaring in het gedrang komt. Voor bedrijven die op wereldwijde schaal actief zijn, levert dat enorme besparingen op, zowel financieel als qua uitstoot. Ook dat is een belangrijke opdracht voor onze engineers.

Als alle bedrijfsassets geconnecteerd zijn, krijg je sneller een goed inzicht in welke producten of processen het meest energie verbruiken.

Johan Van Oeffelen, Managing Director Capgemini Engineering Belgium

Connectiviteit van producten is niet alleen voor onze eigen klanten belangrijk, maar ook voor hun klanten. Zo hebben we al meegewerkt aan een hele reeks intelligente koeling-producten die voortdurend informatie over het gebruik en het energieverbruik doorsturen naar onze klant. Op basis van die informatie reiken zij hun klanten concrete tips aan om hun energieverbruik te minderen. Erg welkom in deze tijd van uit de pan swingende energieprijzen.

‘We’re in it together’

Werken aan een duurzamere wereld kan je niet alleen, je moet samenwerkingen aangaan in een breder ecosysteem: met je klant, met je partners, met je leveranciers, met de lokale en (inter)nationale overheden… Idealiter monden die samenwerkingen ook uit in innovatieve processen en producten.

Capgemini Engineering kan hierin een sleutelrol spelen als integrator, met onze expertise in zowel design als in de procesmatige aspecten. In ons Innovation Center, bijvoorbeeld, brengen we vaak verschillende partijen samen om innovatieve oplossingen uit te denken en bekijken we hoe we die in de praktijk brengen.

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’

Capgemini Engineering heeft geen eigen producten om onze principes rond duurzaamheid en herbuikbaarheid op toe te passen. Maar dat betekent niet dat we uitsluitend voor onze klanten aan duurzaamheid denken. We houden zelf voortdurend nieuwe technologieën in de gaten en evalueren die op hun potentieel om een verschil te maken in sustainability. Daarmee stappen we dan naar klanten om hen te helpen hun roadmap uit te tekenen en te realiseren.

Hiervoor heb je uiteraard talent nodig dat dit potentieel herkent. Daarom investeren we enorm in opleiding en bewustmaking van al onze engineers over het belang en de reikwijdte van duurzaamheid. We selecteren onderzoeksprojecten op basis van hun ‘sustainability-factor’. Projecten voor de klant worden uitgewerkt met oog voor energie-efficiëntie, bijvoorbeeld door onnodige verplaatsingen te besparen.

De uitstoot van pakweg een vlucht van Zaventem naar India en terug tikt aardig aan, dus elke verplaatsing die we niet maken is echt wel een bonus voor ons milieu.

Johan Van Oeffelen, Managing Director Capgemini Engineering Belgium

De uitstoot van pakweg een vlucht van Zaventem naar India en terug tikt aardig aan, dus elke verplaatsing die we niet maken is echt wel een bonus voor ons milieu. Wij houden daar rekening mee en we maken onze klanten hier ook van bewust. Daarnaast hebben we binnen het engineering-team in België één iemand die zich louter om sustainability bekommert: die bij alle projecten nagaat of het nog duurzamer kan, en die de ‘best practices’ uit het ene project meeneemt voor toepassing in het volgende project.

‘Get the future you want.’

Capgemini’s baseline luidt: ‘Get the future you want’, waarbij consulting, technology services en digitale transformatie samenkomen in een kader van duurzaamheid. Ook voor Capgemini Engineering is die volledig van toepassing. We bouwen mee aan de toekomst, niet alleen voor onze klanten maar voor de hele samenleving en onze planeet. Het talent dat we aanwerven, heeft niet alleen de skills maar ook de drive (de ‘goesting’, zoals we het hier zeggen) om hun eigen toekomst en die van ons allemaal vorm te geven. Voor zulke getalenteerde, ambitieuze en betrokken ingenieurs is Capgemini, een wereldspeler met 340.000 werknemers, zowat het walhalla van de werkomgevingen. Wij begeleiden hen gepast en helpen hen om letterlijk in alle richtingen te groeien.

Als bedrijf streven we naar een sustainable en inclusieve toekomst. En we beschikken nu al over een ongeëvenaard aantal ingenieurs met de visie en het talent om die toekomst te helpen bouwen.  Wie zich aangesproken voelt om in dit kader mee een reële impact te creëren, is meer dan welkom om onze teams te vervoegen!


Dit is een ingezonden bijdrage van Johan Van Oeffelen, Managing Director Capgemini Engineering Belgium. Voor meer informatie rond de IT-diensten van het bedrijf kan je hier terecht.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home