Van bedrijf tot planeet: het ecodigitale tijdperk als hefboom voor een duurzame toekomst

Wereldwijd komen bedrijven tot het besef dat hun werkveld – onze planeet – eindig is. En dat gaat gepaard met een opmerkelijke transformatie: vroeger was duurzaamheid louter een kostenpost, maar vandaag wordt de strategische waarde ervan erkend. Capgemini werpt dankzij uitgebreid onderzoek licht op die evolutie en zoomt in op de cruciale perspectiefwijziging die voortvloeit uit de onmiskenbare impact van de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Organisaties beseffen steeds vaker dat duurzaamheid en rendabiliteit elkaar niet uitsluiten, maar eerder hand in hand gaan.

Niettemin zit de implementatie van die nieuwe inzichten nog niet op één lijn met het groeiende bewustzijn. De inzichten uit ons rapport ‘A World in Balance‘ voor 2023 tonen aan dat organisaties wel het belang van ecologische duurzaamheid erkennen, maar die niet uniform vertalen naar meer investeringen of gedegen actieplannen. Vooral op het gebied van duurzaam productontwerp en een uitgebreide rapportering over Scope 3-emissies (alle indirecte emissies in de stroomopwaartse en -afwaartse activiteiten van een organisatie, inclusief de emissies van leveranciers en klanten) is er nog werk aan de winkel – een gemiste kans voor bedrijven om een pioniersrol op te nemen in duurzaamheid.

Het potentieel van de technologische vooruitgang is echter bijzonder veelbelovend. Generatieve AI profileert zich als een baken van hoop, met innovatieve oplossingen om duurzaamheidsinspanningen een boost te geven. Deze technologie is niet louter een efficiëntietool, maar een katalysator voor transformatie. Bedrijven kunnen met ongeziene precisie en inzichten complexe systemen vormgeven, het gebruik van grondstoffen optimaliseren en duurzame producten ontwikkelen.

Het ecodigitale tijdperk: een nieuw paradigma voor duurzame groei

Recent onderzoek van Capgemini naar het ecodigitale tijdperk wijst op een verwachte verdubbeling van de ecodigitale economie tot zo’n 33 biljoen dollar in de komende vijf jaar, wat het reusachtige onbenutte potentieel aantoont van digitale technologieën om duurzaamheid aan te sturen. Dit nieuwe tijdperk wordt gedefinieerd door een tweeledige transitie naar een meer digitale en duurzame wereld, waarin digitale technologieën een cruciale rol spelen om duurzaamheidsdoelen te verwezenlijken en tegelijk de economische groei op basis van die duurzaamheid een boost geven.

Het ecodigitale tijdperk brengt nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenstromen mee, verhoogt de kosteneffectiviteit en gaat dieper in op de waarde van digitale technologieën voor de bedrijfswereld. Zo worden data- en cloudservices op grotere schaal ingezet en zorgen snel evoluerende nieuwe technologieën, zoals generatieve AI en synthetische biologie, voor meer onderlinge samenwerking en digitale ecosystemen. Deze vooruitgang is fundamenteel, sectoroverschrijdend en wereldwijd, wat aantoont hoe belangrijk digitale technologieën zijn om tegen 2030 de broeikasgasemissies te verlagen in overeenstemming met het akkoord van Parijs.

Ecodigitale strategieën integreren voor meer veerkracht in de toekomst

Bij Capgemini onderstrepen we de rol van technologie als cruciale katalysator voor de transitie naar duurzamere bedrijfsmodellen. De integratie van geavanceerde technologieën zoals AI in duurzaamheidsstrategieën kan de vooruitgang versnellen, voor een meer betekenisvolle impact zorgen en een cultuur van innovatie en verantwoordelijkheid aanwakkeren.

Bedrijven worden aangemoedigd om de technologische vooruitgang te benutten op weg naar meer duurzaamheid en zo de huidige kloof tussen inzicht en actie te dichten. Dat traject vereist een engagement voor continue verbetering, innovatie en samenwerking, gesteund door diepgaande inzichten in de onderlinge band tussen economische prestaties en ecologische verantwoordelijkheid.

De toekomst vereist bedrijven die zich niet alleen bewust zijn van hun ecologische voetafdruk, maar die ook actief proberen te verkleinen. Bedrijven kunnen de ommezwaai naar een meer duurzame en rendabele toekomst maken door technologie te omarmen en duurzaamheid te verankeren in hun kernactiviteiten. Zo dragen ze niet alleen bij aan het welzijn van de planeet, maar versterken ze ook hun concurrentievermogen op een markt met een toenemend ecologisch bewustzijn.

Vorige maand, tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos, zette Capgemini zijn engagement voor deze idealen kracht bij door toe te lichten hoe technologieën en bedrijven samen het vertrouwen weer kunnen opbouwen en een duurzame, innovatieve toekomst kunnen creëren. Met deze bijdrage toont Capgemini aan dat het technologie wil inzetten ten voordele van de maatschappij. Zo belichaamt Capgemini niet alleen de geest van het ecodigitale tijdperk, maar onderstreept het ook de noodzaak voor bedrijven om duurzaamheidsdoelen na te streven in een eindige wereld.

Ons onderzoek is een handige routekaart voor bedrijven die klaar zijn om dat cruciale traject te starten. Door zowel de toekomstige uitdagingen als opportuniteiten te belichten toont het onderzoek aan hoe belangrijk het is voor bedrijven om zich in te zetten voor de duurzaamheidsdoelen. De boodschap is duidelijk: in een eindige wereld is de synergie tussen zakendoen en duurzaamheid geen optie, maar een noodzaak voor blijvend succes en een veerkrachtige toekomst.


Dit is een ingezonden bijdrage van Annlore Defossez, Sustainability and Corporate Social Responsability Officer bij Capgemini. Klik hier voor meer informatie over het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home